Skip to main content

Artikel

Mental sundhed på dagsorden i Marsh Danmark

-Et års koncentreret arbejde i alle lag af organisationen

- Et års koncentreret arbejde i alle lag af organisationen

Mental sundhed er sat på prøve globalt

Mange faktorer har haft indflydelse på den mentale sundhed globalt i de seneste par år, herunder en global pandemi, konflikten i Ukraine, stigende inflation og økonomisk usikkerhed. I Mercers rapport “Turning health risk into value: Are you supporting mental health?” fremgår det, at følelsen af ensomhed, angst og stress er steget markant i efterspillet af Covid-19. Derudover lå forringelsen af mental sundhed også blandt top 5 af de største globale konsekvenser efter covid-19-pandemien ifølge World Economic Forum’s Global Risks Report fra 2022.

Medarbejdertrivsel er altafgørende for os

I Marsh Danmark anerkender vi naturligvis, at forholdene ikke er anderledes for os, end den udvikling vi ser globalt. Den mentale sundhed er hos os, ligesom hos mange andre danske og globale virksomheder, blevet presset til det yderste i perioder med meget hjemmearbejde, flydende arbejdstider og ikke mindst et særligt stort pres på vores rådgivningsydelse i et hårdt forsikringsmarkedet. 

Vi anerkender, at vores ansvar som arbejdsgiver spiller en central rolle i medarbejdernes mentale sundhed. Medarbejdertrivsel er helt afgørende for Marshs eksistensberettigelse og vores måde at drive virksomhed på. Vi har siden første nedlukning i 2020 løbende undersøgt arbejdspresset via ugentlige spørgeskemaer og været i tæt dialog med medarbejdere og deres ledere. Det gav os et pejlemærke for, hvor pressede vi var på kort og lang sigt. Før pandemien har vi også haft et stort fokus på ”work life balance”, men i dag er overskriften nok nærmere og mere retvisende ”life balance”.   

I august 2021 besluttede vi at sætte mental sundhed øverst på dagsordenen. Med en række konkrete initiativer i alle lag af virksomheden igangsatte vi initiativer, som skulle have fokus på at give håndgribelige metoder til at afhjælpe stress, styrke psykisk helbred og den mentale sundhed, med alt hvad det indebærer.

Samarbejdet med terapeut, Chris Norre

Vi har i denne proces indgået samarbejde med terapeut og mindfulness-lærer, Chris Norre, som har mange års erfaring med at rådgive virksomheder om mental sundhed og trivsel. Chris sammensatte et dybdegående forløb til os med fokus på at styrke den mentale sundhed for alle medarbejdere i Marsh. Hans mål er, at processen skal foregå i alle lag af virksomheden, herunder ledelsen. Dermed vil de sunde vaner og arbejdsgange blive bedre forankret.

Helt konkret består forløbet af ét års koncentreret proces med forskellige initiativer, efterfulgt af et planlagt årshjul, som er med til at sikre, at vi vedligeholder og får forankret de nye vaner i dagligdagen – for altid. 

De konkrete initiativer:

  • En 1,5 times præsentation af mental sundhed i plenum
  • Ugentlige online mindfulness-sessioner 
  • 9 månedlige vedligeholdelsessessioner 
  • Tilbud til alle medarbejdere om 1-1 gåture i skoven med Chris Norre, hvor formålet er at kunne ventilere tanker og følelser
  • Diverse temabaserede workshops med alle ledere. Forandringer begynder hos lederne, hvilket betyder, at der skal der være et ærligt engagement til, at ville at gå forrest i forandringsprocessen. 

Vi leder ikke efter et facit

Mental sundhed i Marsh Danmark er ikke bare relevant i tider med meget arbejde eller i forbindelse med store kriser og pandemier. Det er et emne, som altid skal prioriteres i ledelsen og i hele organisationen. Vi hævder således ikke at have fundet den gyldne løsning på udfordringen, og vi forstår, at det ikke er en lineær proces, hvor man på magisk fjerner mistrivsel og stress i en organisation. Det er nærmere et forsøg på at etablere en ny måde at tænke på, eller som Chris Norre udtrykker det; ”Vi har skiftet sommerdækkene ud med vinterdæk, så vi er mere robuste overfor fremtidige problemer”. For os handler det derfor om sårbarheden hos den enkelte medarbejder og vores indsats som virksomhed er et forsøg på at tilbyde hjælp til at kunne håndtere tankemylder, bekymringer og selvværd.

Marsh er en fantastisk arbejdsplads med højt til loftet, højt humør, sunde kerneværdier og passionerede medarbejdere. Vi er ambitiøse som organisation, og vores mål er at løfte niveauet for at være en go´ og attraktiv arbejdsplads med fokus på medarbejderens trivsel. Det har aldrig været mere væsentligt, og det har aldrig været mere udfordrende at trives som menneske i den tid vi befinder os i lige nu.