Skip to main content

Miljørisici

Beskyttelse og bevarelse af miljøet er blevet centrale spørgsmål for samfund, regeringer og virksomheder. På grund af lovmæssigt tilsyn og krav om socialt ansvar er det vigtigt for virksomheder at identificere og håndtere miljømæssige risici. Vores brancheførende specialister kan hjælpe dig med at løse disse problemer.

Når det drejer sig om miljøforvaltning, står virksomhederne i dag over for et større pres end nogensinde før fra lovgivende myndigheder, investorer, virksomhedsinteressenter og offentligheden.

Omfanget af miljørisici i forbindelse med virksomhedsaktiviteter er omfattende. Virksomheder opfordres til ikke blot at undgå at påvirke miljøet som et resultat af deres drift, men også at håndtere nye problemer som f.eks. nye forurenende stoffer, ændringer i regulativer, produktansvar og et skiftende miljø, herunder hyppigere og mere ekstreme vejrforhold.

Og for at gøre tingene endnu mere komplicerede har multinationale virksomheder et ansvar for at overholde en lang række globale bestemmelser. Miljøpolitikker kan variere betydeligt fra land til land, hvilket betyder, at overholdelse er yderst vigtigt. Det gælder især i regioner, hvor erstatningsansvaret for miljøskader ofte er ret stort, også i EU. Uheld eller forglemmelser kan have ødelæggende konsekvenser for virksomhedens medarbejdere og lokalsamfund, det offentlige image og bundlinjen.

Marshs miljørisikospecialister – med baggrunde inden for teknik, rådgivning, forsikringstegning og risikostyring – kan hjælpe din virksomhed med at forstå de risici, der følger af det komplekse landskab af miljøbestemmelser og deres indvirkning på interessenternes forventninger. Vi kan også hjælpe dig med at etablere passende risikostyringsløsninger, så du kan forblive fokuseret på at nå dine forretningsmål.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Mange virksomheder gør en ihærdig indsats for at håndtere og mindske miljørisici. En særlig udfordring for mange multinationale virksomheder er tilsyn. Selvom det kan være relativt nemt at etablere miljøkontroller og -standarder, er det ofte svært at opretholde en nøje overvågning af alle steder for at sikre, at politikker følges af lokale og regionale medarbejdere eller entreprenører og i overensstemmelse med lokale og regionale krav.

Visse eksponeringer kan også være udfordrende at forudsige, især industrielle miljøulykker, der spænder fra eksplosioner og kemiske lækager til oliespild og meget mere. Disse situationer kan desværre også opstå, selv med robust risikoforebyggelse og en afbødende handlingsplan. F.eks. kan ekstremt vejr eller et jordskælv forårsage skader på et produktionsanlæg, der ellers havde styr på risici, og føre til kemisk udslip eller eksplosion. Under disse omstændigheder er det i en virksomheds bedste interesse at have en veludviklet beredskabsplan og støtte fra betroede miljørisikorådgivere.

Som med de fleste risici er forebyggelse nøglen til at håndtere virksomhedsrisici, der involverer miljøet. Det er vigtigt at kunne genkende og håndtere din virksomheds risikoeksponeringer med hjælp fra interne og eksterne interessenter samt betroede globale miljørisikorådgivere.

Selvom virksomhedens interessenter kan have en dyb forståelse af nuancerede miljørisici, der er specifikke for din forretningspraksis, kan eksterne risikorådgivere have yderligere branchekendskab og værdifulde perspektiver vedrørende risikoforebyggelse og afbødningsstrategier. Når det drejer sig om at udvikle en omfattende miljørisikostyringsplan, er det ofte nødvendigt med en teamtilgang.

Da skadelige miljøsituationer ofte kan opstå uden varsel, er det også en god idé at have en robust krisestyringsstrategi på plads. Miljørisikorådgivere kan også hjælpe med dette og samarbejde med din virksomheds ledelse og juridiske medarbejdere eller PR-medarbejdere efter behov.

En gennemgang af miljørisici og revision af politikker har til formål at sammenligne visse aktiviteters påvirkning, eller potentielle påvirkning, af miljøet i forhold til eksisterende standarder. Formålet med en miljørisikovurdering og revision af politikker er at identificere og forstå de eksisterende risici, der er forbundet med normale forretningsaktiviteter – baseret på indsamling af objektive data – for at hjælpe med at informere dig bedre om dine beslutninger om køb af forsikring. Disse oplysninger kan også hjælpe din virksomheds ledelse med at vurdere fremtidige risici baseret på eksisterende eksponeringer – i håbet om at kunne foretage forebyggende handlinger.

Miljørisikovurderinger og revision af politikker er blevet mere populært i de seneste år, da virksomheder skal opretholde et højere niveau af ansvarlighed og miljøforvaltning. De oplysninger, der indhentes fra en miljørisikovurdering og revision af politikker, kan bruges som et værdifuldt administrationsværktøj, hvilket skaber et dokumentationsspor. Det kan være medvirkende til, at kunder og tilsynsmyndigheder i branchen lægger mærke til din virksomheds vilje til at spille en aktiv rolle i overvågningen af miljøpraksis, hvilket kan fremme tillid og hjælpe med at tilpasse virksomhedens mission til den offentlige opinion.

Endelig kan en gennemgang af miljørisici og revision af politikker hjælpe med at maksimere din inddrivelse i tilfælde af et erstatningskrav.

Placeholder Image

Line Jakobsen

Attorney-at-law, Liability Practice

  • Denmark