Beklager, din browser understøttes ikke af marsh.com.

Opgrader venligst til en supporteret browser for den bedste brugeroplevelse:

X

Finansielle og professionelle risici

Vores team af eksperter inden for finansielle og professionelle risici designer løsninger, der hjælper med at beskytte virksomheden mod tab, og dermed frigør jer til at fokusere 100% på forretningen.

Over 1.100 kolleger verden over hjælper blandt andre halvdelen af Europas top 20 virksomheder målt på markedsværdi.

Antallet af risici, som virksomheder står over for i dag, er markant og stadigt voksende: Cyberrisici, herunder brud på persondatasikkerhed , såvel som nedbrud eller driftsforstyrrelser i IT systemer; politisk ustabilitet, terror og politiske uroligheder; lovgivningsmæssige udfordringer; ledelsesansvar; økonomisk kriminalitet; samt skade på virksomhedens renommé.

Når der leveres rådgivnings- og tjenesteydelser til kunder, hvad enten det er som advokat, revisor, arkitekt, ingeniør, konsulent eller anden rådgiver, så er der behov for professionel ansvarsforsikring, der er skræddersyet til jeres virksomheds særlige eksponering og behov.

Marsh’ finansielle og professionelle team af eksperter - vores ”FINPRO practice” - kan hjælpe jer med at identificere og kontrollere de risici, der måtte forekomme for jeres virksomhed. Vores markedsledende analyseplatform gør det nemmere at træffe kvalificerede beslutninger, og gør det muligt for os at bistå jer med den nødvendige viden, til at identificere trends og forudsige udfordringer. Understøttet af andre Marsh & McLennan Companies selskaber skaber vi helhedsorienterede løsninger, skræddersyet til jeres virksomheds behov – så I selv kan fokusere på mulighederne.

Som markedsleder vejleder Marsh forsikringsselskaber til at forstå jeres risikobillede og levere skræddersyede dækninger til sikring af specifikke udfordringer. Vores omfattende løsninger dækker alt fra professionel skadesløsholdelse og ledelsesansvar til særlige løsninger i forbindelse med transaktioner - og politisk uro.

Vi kan således tilbyde jeres virksomhed stabilitet, sikkerhed og beskyttelse, og dermed gøre jer i stand til at møde udfordringer og forfølge muligheder med sindsro.

Kriminalitet og bedrageri

Marsh’ specialister indenfor kriminalitetsforsikring hjælper med at beskytte jeres organisation mod alle former for økonomisk kriminalitet. En kriminalitetsforsikring omfatter tab som følge af medarbejderkriminalitet så vel som besvigelser og anden kriminalitet foretaget af tredjemand, herunder tyveri fra netbankkonto.

Ledelsesansvar

Virksomhedens direktion og bestyrelse kan ikke reducere kompleksiteten i virksomhedens forretnings- og lovgivningsmæssige udfordringer.  Derimod kan de beskytte deres personlige formue gennem en kombination af stærk corporate governance, passende skadesløsholdelse og risikofinansiering der indeholder en ledelsesansvarsforsikring af høj kvalitet.

Prospektansvar

I forbindelse med børsnoteringer og emissioner står ledelsen og virksomheden overfor ikke alene en stor udfordring, men også et stort ansvar for de oplysninger, der afgives af såvel virksomheden selv som dens rådgivere i forbindelse med noteringen eller emissionen, herunder i prospektet og markedsføringsmaterialet. Marsh kan bistå med identifikation af ansvarsrisici og forsikringsløsninger i den forbindelse.

Ansættelsesrelateret ansvar

Det moderne arbejdsmarked gør virksomheder sårbare over for flere forskellige typer af erstatningskrav fra medarbejdere, herunder sexchikane, uberettiget afskedigelse og diskrimination, der udløser større og større erstatninger. Disse risici kan føre til både alvorlige økonomiske konsekvenser, men også til uoverskuelige skader på organisationens renommé. Marsh kan hjælpe her.

Kidnapning og gidseltagning

Medarbejdere i internationale organisationer, entreprenører, medarbejdere med meget rejseaktivitet eller velhavende enkeltindivider og deres familier er særligt sårbare over for fjendtlige handlinger. Marsh tilbyder et omfattende katalog af services som respons på trusler mod virksomhedens ansatte, renommé og ejendom, hvilket kan begrænse virksomhedens økonomiske konsekvenser af ansvarspådragelse.