Ny Rapport: Financial Lines: Time to Build resilience

Rapporten Financial Lines: Time To Build Resilience giver dybdegående indsigt i det finansielle og professionelle forsikringsmarked og registrerede skader i Europa. Rapporten konkluderer blandt andet følgende:

finpro-report-mockup

Virksomheder verden over står endnu engang overfor store risici i forbindelse med covid-19 pandemien og dens påvirkning forstærkes nu af en generel usikkerhed for fremtiden i ledelser.

Forsikringsmarkedets forhold er fortsat udfordrende og vi ser en højere frekvens af skader, men også større skader generelt.

Marshs rapport, Financial Lines: Time to build resilience​​, giver et detaljeret indblik i det finansielle og professionelle forsikringsmarked og registrerede skader i Europa. Rapporten konkluderer blandt andet følgende:

  • 74 % af skadeanmeldelser var relateret til direktions- og bestyrelsesansvar (D&O) og professionelt ansvar (PI).
  • Det forventes, at antallet af skader vil stige som følge af ransomwares påvirkning på cybersikkerhed.
  • Det essentielle for virksomhederne er at lægge mere vægt på at opbygge den nødvendige modstandsdygtighed og genvurdere deres risikotolerance med henblik på at optimere deres forsikringsprogrammer. 

Virksomheder der har indsigt i markedets udvikling og er proaktive vil som regel være bedre forberedt på risici og skadehåndtering.

Antal af indberettede D&O-skader

Brud på kontrakt eller leverance

168

Lovgivningsmæssige/finansielle udfordringer

124

Uagtsomhed

92

Kriminelle og lovgivningsmæssige sagsanlæg

81

Civil tvist/sagsanlæg

71