Skip to main content

Efterspørgslen efter transaktionsforsikringer var rekord høj i 2017

Strategiske investorer og private equity-selskaber anvender i stigende grad transaktionsforsikringer, for at reducere deres risiko i et stærkt konkurrencepræget Mergers and Acquisitions (M&A) marked.

Ifølge Marsh’ nyligt publicerede rapport: Transactional Risk 2017: Year in Review har Marsh globalt placeret 28 % flere transaktionsforsikringer sammenlignet med 2016. Ligeledes blev den gennemsnitlige limit hævet med 38 %, hvilket kan tilskrives størrelsen og antallet af transaktioner, hvor forsikringen blev anvendt.

Følgende punkter berøres også i rapporten:

  • Corporate-kunder benytter sig i stigende grad af transaktionsforsikringer og udgør nu 50 % af den samlede kundemasse, som tidligere ellers udelukkende var private equity-selskaber.
  •  Efterspørgslen på både traditionelle og innovative transaktionsforsikringer stiger, især pga. afledte skatterisici.
  • Det globale forsikringsmarked for transaktionsforsikringer er blevet mere konkurrencepræget i forhold til pris, selvrisiko samt vilkår og betingelser.

Du kan i højre side downloade hele rapporten og læse mere om den globale vækst i transaktionsforsikringer.

Du er meget velkommen til at kontakte Marsh, hvis du har spørgsmål til rapporten.

 

Transactional Risk Report 2017