Rapport

Global Insurance Market Index

Global Insurance Market Index er et indeks over globale og regionale forsikringsrater, hvor verdens største forsikringsmarkeder er repræsenteret.

11 %

Globale forsikringsrater steg gennemsnitligt med 11 % i første kvartal af 2022.

26 %

Der blev registreret de højeste ratestigninger i de finansielle og professionelle forsikringsområder.

Stigninger i forsikringsrater aftager på nær cyberforsikringer

Globale forsikringsrater steg med 11 % i det første kvartal af 2022, hvilket markerer det femte kvartal i træk, hvor der er registreret aftagende stigninger. De globale forsikringsrater toppede i fjerde kvartal af 2020, hvor der var en stigning på 22 %.

I første kvartal af 2022 blev der igen registreret aftagende stigninger i det finansielle og professionelle (FINPRO) forsikringsmarked på tværs af næsten alle regioner. Stigningerne i FINPRO-markedet ligger dog fortsat højere end i property- og ansvarsforsikringsmarkedet, hvilket primært tilskrives de store ratestigninger i cyberforsikringer. 

Der var igen betydelige stigninger i cyberforsikringsrater. Der blev registreret gennemsnitlige ratestigninger på 110 % i USA, 102 % i Storbritannien og 80 % i Europa. 

Det danske marked

Overordnet set begynder det danske forsikringsmarked at stabilisere sig og vi oplever moderate ændringer i præmier, selvrisici, dækninger og kapacitet sammenholdt med udviklingen i de seneste to år. Der er dog stadig visse udfordringer for nogle typer af dækninger.

Visse markedstrends er dog værd at lægge mærke til:

  • Vi oplever et vanskeligt marked for cyberforsikringer. Der er prisstigninger – også i resten af Norden – på over 50 % og oftere tættere på 100 %, samtidig med at forsikringsselskaberne reducerer deres kapacitet og indsætter begrænsning i dækning for ransomware-angreb. Forsikringsselskaberne stiller desuden mange spørgsmål til risikoen og stiller en række minimumskrav til kundernes cybersikkerhedsniveau.
  •  På bestyrelses- og direktionsansvarsforsikringer (D&O) er der en stigende interesse hos forsikringsselskaberne efter oplysninger om håndtering af kundens ESG-mål (environment, social and governance), især med fokus på bæredygtighed og CO2-reduktionsmål.
  • På tingskadeforsikringer er det særligt dækning for naturkatastrofer, som giver anledning til spørgsmål fra forsikringsselskaberne, ligesom der bliver stillet flere spørgsmål til prisudviklingen for byggematerialer, hvor underforsikringsklausuler er blevet sværere at forhandle. Der er også fortsat forventninger fra forsikringsselskaberne om, at risiko-/ingeniørrapporter som minimum skal være opdateret og helst udarbejdet for nyligt.

Nøgletal fra rapporten

Samlede forsikringsrater steg på tværs af alle regioner.

12 %

USA

20 %

Storbritannien

6 %

Europa

6 %

Latinamerika og Caribien

3 %

Asien

10 %

Stillehavsområdet

Søjlediagrammet illustrerer den samlede globale udvikling i forsikringsrater.

Global Insurance Market Index – 2022 Q1