Skip to main content

Digital rapport

Global Insurance Market Index

Marsh Global Insurance Market Index er et indeks over globale og regionale forsikringsrater, hvor verdens største forsikringsmarkeder er repræsenteret. 

4%

Global commercial insurance prices rose by 4% in the first quarter of 2023.

22%

The pace of rate increases slowed for the eighth consecutive quarter; global composite increases peaked at 22% in the fourth quarter of 2020.

Q1 2024

Globale forsikringsmarkeder: Forsikringsrater fortsætter med at stabilisere sig

Ifølge Marshs Global Insurance Market Index er de globale kommercielle forsikringsrater steget med 1 % i første kvartal 2024, hvilket er en reduktion i sammenlignet med de 2 % i det foregående kvartal. Der blev registreret et generelt fald i samlede forsikringsrater i det fleste regioner, hvilket er en trend, der har udviklet sig over de sidste tre år.

Global Insurance Market Index første kvartal, 2024

Globale samlede forsikringsrater – Q1 2024

Key highlights

Regionally, composite pricing increases for the fourth quarter were as follows:

4%

United States

3%

United Kingdom

5%

Continental Europe

8%

Latin America and the Caribbean

1%

Asia

7%

Pacific

*Bemærk: Alle henvisninger til rater og ændringer i forsikringsrater i denne rapport er gennemsnit, medmindre andet er angivet. Af hensyn til rapporteringen har vi afrundet alle procenter vedrørende forsikringsrater til nærmeste hele tal.

Globale samlede forsikringsrater - regioner

Globale samlede forsikringsrater – Q1 2024 

  • Property-forsikringsrater steg med 3 % globalt og 5 % i Europa.
  • Lig med foregående kvartal steg ansvarsforsikringsrater med 3 %. Globalt set var forsikringsselskaber fortsat bekymrede over social inflation, især i forbindelse med store juryafgørelser i de amerikanske retssale.
  • De finansielle og professionelle forsikringsrater faldt med 7 %, hvilket kan tilskrives et fald i forsikringsrater i alle regioner. Amerikanske eksponeringer, såsom amerikanske børsnoterede selskaber til direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring (D&O), var igen i fokus hos forsikringsselskaberne.
  • Cyberforsikringsrater faldt med 6 % globalt og der blev registreret fald i alle regioner. Forsikringsselskaber har fortsat fokus på forbedringer af cybersikkerhed og -kontroller.

 

Det danske forsikringsmarked

  • Forsikringsmarkedet i Danmark og de øvrige nordiske lande har oplevet moderate eller ingen prisstigninger og et stabilt marked for de fleste forsikringer.
  • Der er fortsat pres på property-forsikringer, både på pris men i særdeleshed også på kapacitet. De fleste forsikringsselskaber reducerer deres eksponering, hvilket gør dem mere selektive i deres indtegning af forretning. Alle deres kunder bliver ramt. Kunder i mindre attraktive industrier og kunder, der ikke har en dedikeret risikostyring, bliver hårdest ramt. Derudover er det blevet særdeles vanskeligt at købe konkurrencedygtig kapacitet til afdækning af naturkatastrofeeksponeringer.
  • Markedet for ansvarsforsikringer har generelt stabiliseret sig. En del markeder ønsker at erobre markedsandele, hvorfor det er muligt at forny fladt eller med svagt faldende rater. Fornyelsesraterne ligger i spændet -5 % til 5 %. Der er fortsat stort fokus på USA-risici. Kunder med risiko i USA kan forvente ratestigninger på grund af bekymring for social inflation i USA som også giver sig udslag i ekstremt store erstatningskrav, særligt for motoransvar og produktansvar.
  • Præmieniveauet for primær-dækninger har stabiliseret sig for direktion- og bestyrelsesansvarsforsikringer (D&O) og vi ser en svag tendens til fald, mens excess-præmier fortsat falder med op til 15 %.  ESG er fortsat et fokusområde for forsikringsselskaber, ligesom disse har behov for flere oplysninger på grund af interne sanktionstjek.

Læs om udvilklingen i regionerne

Global Insurance Market Index

US pricing

Global Insurance Market Index

UK pricing

Global Insurance Market Index

Latin America and Caribbean pricing

Global Insurance Market Index

Europe pricing

Global Insurance Market Index

Pacific pricing

Global Insurance Market Index

Asia pricing

Key highlights

Globally, pricing for the four major product lines were:

+10%

Property insurance

+3%

Casualty insurance

-5%

Financial and professional lines insurance

-11%

Cyber insurance