Skip to main content

Rapport

Global Insurance Market Index

Marshs’ Global Insurance Market Index viser ændringer i forsikringsrater ved fornyelser. Indekset giver et indblik i udviklingen i præmieniveauet på verdens største forsikringsmarkeder.

4%

Global commercial insurance prices rose by 4% in the first quarter of 2023.

22%

The pace of rate increases slowed for the eighth consecutive quarter; global composite increases peaked at 22% in the fourth quarter of 2020.

Forsikringsrater stabiliserer sig fortsat, men property-markedet er udfordret

De globale forsikringsrater steg med 3 % i tredje kvartal af 2023.

Dermed markerer det globale forsikringsmarked det 24. kvartal i træk, hvor de samlede forsikringsrater steg, hvilket er rekord for den længste periode med stigninger siden indeksets start i 2012. Stigningerne toppede med 22 % i fjerde kvartal af 2020.

Stigningerne varierede dog globalt. Mens forsikringsmarkedet i Storbritannien oplevede et fald på 1 %, var der i det europæiske forsikringsmarked en forholdsvis moderat stigning på 4 %, mens forsikringsmarkederne i Canada, Latinamerika og Caribien oplevede en stigning på 10 %.

Property-markedet oplevede stigninger i alle regioner, mens forsikringsraterne inden for cyber samt finansielle og professionelle forsikringer generelt faldt eller oplevede moderate stigninger. 

 

Det danske marked

  • Overordnet oplevede vi i Danmark moderate eller ingen prisstigninger og et stabilt marked i de første ni måneder af 2023 for de fleste forsikringer.
  • For property-forsikringer har der været et opadgående pres på prissætningen siden slutningen af 2022, især for mindre attraktive industrier og dårligt risikostyrede virksomheder. I de tilfælde, hvor selvrisikoniveauet er blevet justeret, risikokvaliteten er over gennemsnit, og industrien ikke er højrisiko, er der tendenser til noget mere konkurrencedygtige vilkår for disse risici.
  • Markedet for cyberforsikringer minder om situationen på det europæiske marked. Lokalt har vi noteret os, at mange kunder vurderer, at deres it-sikkerhedsniveau er godt, men ofte påpeger forsikringsselskaberne forbedringspotentiale – det overrasker mange gange kunderne, som dog lytter og følger anbefalingerne fra forsikringsselskaberne. Der er begrænsninger i dækningen, hvis man ikke har flerfaktor-godkendelse, PAM eller End-of-Life procedurer fastlagt.

*Bemærk: Alle henvisninger til priser og prisbevægelser i denne rapport er et gennemsnit, medmindre andet er angivet. For at overskueliggøre rapporteringen har vi afrundet alle procentsatser vedrørende prisbevægelser til nærmeste hele tal.

Global Insurance Market Index - Tredje kvartal 2023

Constant bar chart represents global insurance composite pricing change.

Key highlights

Regionally, composite pricing increases for the fourth quarter were as follows:

4%

United States

3%

United Kingdom

5%

Continental Europe

8%

Latin America and the Caribbean

1%

Asia

7%

Pacific

Key highlights

Globally, pricing for the four major product lines were:

+10%

Property insurance

+3%

Casualty insurance

-5%

Financial and professional lines insurance

-11%

Cyber insurance

Global Insurance Market Index – 2023 Q3