Beklager, din browser understøttes ikke af marsh.com.

Opgrader venligst til en supporteret browser for den bedste brugeroplevelse:

X

MARSH RISK CONSULTING

Strategisk rådgivning og nyskabende løsninger indenfor risikostyring er nødvendige for at lykkes i et udfordrende forretningsklima, hvor virksomheder skal håndtere stadig flere og stadig mere komplekse risici.

Marsh Risk Consulting har mere end 800 eksperter i over 40 lande.

Virksomheder skal i dag håndtere en bred vifte af risici, der relaterer sig til vidt forskellige emner som tingskade, ansvar, strategiske risici, cyber og omdømme. Det stiller høje krav til virksomhedernes evne til at identificere, overvåge og håndtere risici. Med mere end 800 eksperter i over 40 lande kan Marsh Risk Consulting hjælpe. Vi stiller den nødvendige viden og rådgivning til rådighed, så du kan koncentrere dig om at få din virksomhed til at indfri de forretningsmæssige målsætninger. Vi tilbyder strategisk rådgivning og nyskabende løsninger på tværs af en lang række forskellige risici, og vi hjælper dig med at finde den løsning, som passer til din virksomhed. I modsætning til andre konsulenthuse, hvor risikorådgivning er en af mange ydelser, er risiko vores eneste fokus. Det giver os en unik position, og det er derfor virksomheder ofte kommer til os med deres mest udfordrende risici.

Vores tilgang til risikostyring er, at denne bør være strategisk og vi udvikler skræddersyede løsninger designet til at imødekomme ikke kun jeres risikostyringsmål, men også jeres forretningsmål og ambitioner. Ved at benytte unikke data- og analyseværktøjer kan vi evaluere virksomhedens risikoeksponering og sammenligne denne med lignende virksomheder og best-practice. Vi kan også hjælpe jer med at vurdere effekten af risikostyringstiltag og udvikle og tilpasse risikostyringen til jeres risikolandskab.

Marsh Risk Consulting hjælper således med at gøre jer mere modstandsdygtige i forhold til jeres risikolandskab, reducere antallet og størrelsen af forsikringskrav og minimere omkostninger knyttet til driftsforstyrrelser. Vi hjælper med at identificere de vigtigste risikoscenarier, analyserer hvordan de kan påvirke jer, samt bistår jeg med at opbygge et system til overvågning, styring og håndtering af risici. Med rådgivning fra Marsh Risk Consulting bliver din virksomhed klædt på til at imødegå potentielle tab, drager bedre fordel af nye forretningsmuligheder og bliver dermed bedre i stand til at realisere de forretningsmæssige mål.

Business Analytics & Datastyring

Marsh Risk Consulting har adgang til unikke data- og analyseværktøjer, der giver jer muligheden for at bruge data til at træffe mere kvalificerede beslutninger omkring jeres risikostyring samt optimere og tilpasse jeres forsikringsprogram.

Vores ekspertcenter i Marsh Global Analytics, kan hjælpe med at evaluere og benchmarke jeres risikoeksponering på baggrund af data der gør, at I kan træffe optimale beslutninger omkring jeres risikofinansiering. Vi kan også hjælpe jer med at dele disse data med jeres forsikringsselskaber og dermed opnå den optimale forsikringsdækning og muligvis reducere forsikringsomkostningerne. Marsh’ RiskIQ team hjælper jer med at bruge og analysere de data I allerede har om jeres risikostyring for derigennem at skabe værdi for jer.

Business Continuity & Supply Chain Management

Vores eksperter i Supply Chain Risk Management (SCRM) og Business Continuity Management (BCM) kan gennemføre omfattende analyser af risikoeksponeringen i jeres værdikæder og forretningsprocesser . Først kortlægges alle interne og eksterne værdikæder (inklusive tjenester) og derefter ser vi nærmere på de centrale operationelle processer eller tjenester og analyserer eventuelle svagheder. Som en del af analysen kan vi også inkludere et kort over naturkatastroferisici hentet fra ledende naturkatastrofedatabaser.

Vi har en innovativ tilgang til risikoanalyse af værdikæder og forretningsprocesser og arbejder hele tiden sammen med kolleger og kunder rundt om i verden, med at udfordre den eksisterende opfattelse af at omkostningerne ved driftsforstyrrelser kun er driftstab forårsaget af skade på ejendom og løsøre.

Krav og økonomisk rådgivning

Marsh Risk Consultings økonomiske rådgivningsenhed (FAS) yder eksperthjælp til kvantificering og måling af skader samt vurdering af økonomiske krav og tab. Vi kan derfor hjælpe jer med at opnå den bedste forsikringsdækning og/eller minimere tab som resultat af katastrofer, sagsanlæg eller retlige opgør.

Vi har kolleger klar til at hjælpe jer der hvor I har behov for det om det så er lokalt eller på fjerne lokaliteter. Vores konsulenter er spredt over hele verden og vi kan med kort varsel stille med både lokale ressourcer eller ressourcer fra bestemte lande - hvor som helst i verden. Det betyder, at vi som en naturlig del af vores arbejde inddrager lokal kutyme og lovgivning. Vi kan blandt andet bistå jer med sager knyttet til forsikringskrav, tilbagekaldelse af produkter, værdivurderinger og ansvar. Marsh Risk Consulting har også eksperter der er certificeret til at efterforske svindel og økonomisk kriminalitet.  

Enterprise risk management (ERM)

Vores ERM-eksperter kan hjælpe jer med at identificere, vurdere og kvantificere risici og effekten af kontroller og risikoreducerende tiltag på virksomhedsniveau og for enkelte projekter og initiativer. I samarbejde med relevante interessenter i jeres virksomhed, udarbejder vi strategier for at reducere jeres risiko og de tilhørende omkostninger, forbedre risikostyringen og skabe værdi.

Ved at integrere risikofinansiering, risikostyring og programmer for driftsforstyrrelser, kan vi hjælpe jer med at blive mere robuste og dermed styrke værdiskabelsen. For at forberede jer på eventuelle risici, benytter vores specialister forskellige analyseværktøjer til at overvåge værdikæderisici, bistå med krisestyring, håndtere cyberrisici og driftsforstyrrelser – alt sammen til fordel for dig og din virksomhed.

Property Risk Consulting

Vores eksperter i property risk (tingskade) leverer en bred vifte af ydelser, der kan hjælpe med at træffe kvalificerede beslutninger om risici vedrørende jeres bygninger, løsøre m.v. Vi tilbyder at gennemføre ingeniørbesigtigelser, foretage konkrete risiko- og tabsvurderinger, samt planlægge og prioritere risikoreducerende tiltag. Vores løsninger er baseret på mange års erfaring om ”best practice” indenfor property risk og omfatter alle dele af processen fra planlægning og design til renovering og afskaffelse. Vi benytter vores kvalitetssikrede tilgang og kan hjælpe jer med at udvikle en solid strategi til håndtering af property risk.

Strategic Risk Consulting

Vores eksperter i strategisk risikostyring hjælper jer at styrke jeres risikostyring gennem en række specialiserede ydelser, heriblandt risikoanalyser af drift og forretningsprocesser, krisestyring og Enterprise Risk Management (ERM). I samarbejde med vigtige interessenter i jeres virksomhed sørger vi for at I har de rigtige planer, processer og procedurer til håndtering af de risici, som er relevante for netop jeres virksomhed.

Medarbejderstrategier

Vi har erfarne rådgivere med dokumenteret erfaring der kan hjælpe jeres organisation med styring af omkostninger til lønninger og medarbejdergoder, samt sikkerhed på arbejdspladsen.

Ved at benytte vores process for Continuous Risk Improvement (CRI), kan vores konsulenter hjælpe jer med at skabe varige, værdiskabende forandringer i virksomheden. Med vores ekspertise og nyskabende løsninger kan vi hjælpe jer med at imødegå interessenters forventninger om produktivitet og økonomiske resultater, inklusive bestyrelsen, topledelsen og medarbejdere.