Skip to main content

Marsh Multinational

Multinationale virksomheder står over for risici, der er gældende i mange kulturer, lande og overholdelsessystemer. Marsh besidder specialiseret viden, værktøjer og teknikker, der kan hjælpe organisationer med at håndtere globale risici og optimere forsikringsprogrammer.

Ifølge internationale økonomer har der siden 2011 været en stigning på 70 % i antallet af virksomheder, der opererer internationalt, da vækstøkonomier er vokset til at udgøre 50 % af den globale økonomi.

Dette har resulteret i øgede indtjeningsmuligheder, grundig søgning efter markeder med lave omkostninger og forbedret adgang til bredere talentpuljer. Hver af disse fordele skaber yderligere muligheder og risici for virksomheder.

Det kræver specialviden, rådgivning og løsninger at holde trit med komplekse og tidskrævende multinationale risici, overholdelse af regler og skatteforhold. Marshs Multinational Client Service (MCS) kan hjælpe dig med bedre at forstå og håndtere dine risici, så du kan fokusere på vækst, rentabilitet og robusthed.

Vores globale netværk af specialister tilbyder viden, der er tilegnet gennem mange års erfaring med opbygning af tilpassede forsikringsprogrammer, for at give kunderne problemfri service og rådgivning over hele verden.

Marshs multinationale teams, der understøttes af markedsførende digitale platforme, kan være din første kontakt i forbindelse med alle internationale forsikrings- og risikospørgsmål. Vi hjælper dig med at forenkle processer, opretholde gennemsigtighed og udvikle globale programmer, der er i overensstemmelse med lokale landestandarder.

Ofte stillede spørgsmål globalt

At drive forretning på tværs af geografiske og politiske grænser udgør unikke risici såvel som vækstmuligheder. Specifikke multinationale risici kan omfatte: Manglende overholdelse af landets regler, uventede skattemæssige og omkostningsmæssige konsekvenser, obligatoriske dækninger, huller eller overlapninger i dækningen, afbrydelser i forsyningskæden, politisk risiko for aktiver og risici for medarbejdernes, kundernes og leverandørernes sundhed og velbefindende.

Hvis du arbejder i flere lande, har medarbejdere, der rejser internationalt, eller importerer eller eksporterer varer, kan et multinationalt forsikrings- og risikostyringsprogram hjælpe med at mindske dine risici.

Vores dedikerede multinationale specialister hjælper dig med at strukturere, implementere og optimere dit program. Vi hjælper dig med at identificere potentielt overlappende dækning og holde øje med huller i dækningen, herunder obligatoriske policer. Med vores support kan du bedre balancere dækning, omkostninger og overholdelse, så du kan vide dig sikker på effektiviteten af dit internationale forsikringsprogram.

Absolut. Hvert land har unikke forsikrings-, skatte- og lovmæssige krav til navigation. Risici i forskellige lande udvikler sig konstant, og der opstår nye problemer.

Afhængigt af, hvor du opererer, og hvad du beskæftiger dig med, kan dine interne policer være utilstrækkelige til at dække dine globale behov. Manglende overholdelse af lovgivningen om national forsikringsdækning kan resultere i skatter eller andre forpligtelser, skade dit omdømme eller forringe din dækning og muligheder for dækning af tab.

Vores betroede globale forsikringsrådgivere – herunder vores specialister inden for forsikringsregulering og skat – kan hjælpe dig med at mindske disse risici. Vi holder øje med skiftende dynamikker og regler på forsikringsmarkedet og forbedrer dækningsresponsen for dit forsikrings- og risikostyringsprogram.

Det kan være en udfordring blot at identificere alle dine forsikringspolicer globalt. Optimering af disse – f.eks. ved at eliminere unødvendige policer, implementere påkrævede policer og evaluere forskellige måder at forsikre risici på – er det næste vigtige skridt.

Marsh besidder ekspertise, værktøjer og teknologier, der kan hjælpe dig med at forstå og optimere dit program, hvilket er faciliteret af vores brancheførende multinationale program for digital styring, Marsh Global Connect. Vi tilbyder også en international risikovurdering, som er en metodisk tilgang til analyse og tilpasning af dine policer og omkostninger til din risikostyringsstrategi.

En anden udfordring i forbindelse med programstyring er internationale fusioner og virksomhedsovertagelser, som kræver specialviden og projektledelse. Vores multinationale M&A-projektplan er et gennemprøvet værktøj til velovervejet og succesfuld integration af virksomhedsovertagelser.

"Globale" eller "controlled master"-programmer kan være meget effektive til at forsikre risici i både hjemlandet og et andet land (eller lande) efter behov. Forsikringsselskabet udsteder typisk lokale underliggende policer for at opfylde lokale lovgivningsmæssige eller forretningsmæssige behov. Denne tilgang sikrer nem administration, ensartet dækning og omkostningseffektivitet.

Globale eller controlled master-programmer bruges ofte til ejendom, ansvar, D&L, fragt og relaterede dækninger. Andre dækninger, f.eks. bil- og arbejdsskadeforsikring/arbejdsgiveransvar, er ofte forsikret gennem enkeltstående policer, der er arrangeret i hvert land.

Vores multinationale forsikringsprogramspecialister har stor erfaring med at strukturere, implementere og servicere både globale og lokale forsikringsprogrammer. Vi kan hjælpe dig med kritisk at evaluere den dækningsstrategi, der opfylder dine egne behov og mål.

Vores specialister

Placeholder Image

Suzanne Svendsen

Head of Risk Management

  • Denmark