Beklager, din browser understøttes ikke af marsh.com.

Opgrader venligst til en supporteret browser for den bedste brugeroplevelse:

X

Multinational Client Services

En global synsvinkel, standardiserede processer og ensartet service er nødvendig for at kunne håndtere jeres risici, implementere løsninger og styre jeres forsikringsprogrammer globalt.

400+ kontorer i over 100 lande servicerer mere end 20.000 multinationale selskaber og datterselskaber.

Vores internationale kunder oplever, at de enkelte forsikringsmarkeder har forskellig lovgivning samt lokale regler og sædvaner.  Disse forskellige regler og standarder gør det kompliceret for multinationale selskaber at forholde sig til risici som f.eks. property, ansvar, politiske uroligheder, kredit og andre særlige risici.

Marsh har den globale indsigt, de standardiserede processer og den dybdegående ekspertise, som er nødvendig for at hjælpe multinationale organisationer med at styre risici. Vi har kontorer overalt i verden, og kan hjælpe jer til bedre forståelse af en lang række emner, som f.eks. nye typer af risici og andre relevante forhold, der påvirker multinationale virksomheder med internationale forsikringsprogrammer.  Vores Insurance, Regulatory and Tax Consulting Practice leverer relevant information om lovgivning og beskatning i de enkelte lande, så vores kunder kan være på forkant med udviklingen og træffe kvalificerede beslutninger.

Marsh kan også belyse, hvad det betyder at have forsikringsprogrammer, der går på tværs af grænser og rådgive om, hvordan man lægger en strategi for risikostyring, der dækker bredt og globalt.

Nøglen til vores succes er Marsh’ disciplinerede processer og nærværende service. Ved at benytte os af et centraliseret og effektiv koncept – vores ”Rules of the Road” – kan vores verdensomspændende netværk tilbyde konsistent, ensartet servicering af internationale og lokale forsikringspolicer, selv i de fjerneste hjørner af verden.

Uanset om I driver virksomhed i to lande, 25 lande eller flere, kan Marsh hjælpe med:

  • Hurtig respons på uforudsete spørgsmål
  • Kendskab til lokale love og regler
  • Kvalificerede beslutninger herunder en samlet vurdering af omkostninger, dækning og compliance.
  • Styring af forsikringsprogrammet og optimere værdien af det.
Rådgivning

Særlige rådgivere fra Marsh’ Multinational Client Services hjælper vores klienter og kolleger ved:

  • Altid at være på forkant med globale risiko- og forsikringsproblemstillinger.
  • At assistere vores kontorer rundt om i verden med at levere globale forsikringsløsninger.

Vi tilbyder jer, at I kan have en kontaktperson, der er ansvarlig for administration af globale programmer på tværs af jeres produktkategorier, inklusive internationalt ansvar, property, direktions- og bestyrelsesansvar. mv. Vores medarbejdere taler mange sprog flydende. Mange af vores specialister arbejder og bor uden for deres hjemlande, hvilket gør dem meget opmærksomme på det lokale forretningsklima, sædvaner, normer og betingelser.

Effektiv tilgang

Specialister fra Marsh’ Multinational Client Services håndterer komplekse, globale programmer i overensstemmelse med vores standardiserede proces. Med denne klart definerede og effektive tilgang, kan vores teams og brancheeksperter bruge deres specialistviden på præcis jeres problemstillinger.

Vi leverer korrekt og hurtig rådgivning om jeres globale programmer og hjælper med at implementere jeres risk management filosofi på en ensartet måde på tværs af organisationen. I har fordel af kun at have en kontaktperson, som er bakket op af et netværk af indsigtsfulde kolleger, der arbejder på tværs af forretningsområder, brancher og landegrænser.

Globalt netværk

Med mere end 400 kontorer i over 100 lande udgør fordelene ved Marsh’ globale og integrerede netværk følgende:

  • Veletablerede, troværdige relationer i hele vores multinationale netværk
  • Lokale og erfarne medarbejdere, der er vant til at servicere både lokal policer under et  master program og uafhængige lokale forsikringspolicer
  • Ensartet service overalt
  • Indsigt og perspektiv på lokale markeder og lovgivning og viden om kulturelle normer, forskelle og med gode personlige relationer.
Rådgivning om forsikringslovgivning og skat

Topledelse og risk managers i multinationale virksomheder har i stigende grad fokus på compliance i relation til lovgivning og skat. Mange kunder tager derfor kontakt til Marsh’ Regulatory and Tax Consulting Practice.

Vi tilbyder reel indsigt og viden om både globale og lokale forsikrings- og skatteregler. Vores netværk af lokale eksperter besidder up-to-date information om forsikringslovgivning og skatteregler i ca. 70 lande. De kan tilbyde jer den støtte og information, som I har behov for med henblik på at kunne evaluere lovgivning og præmie-relaterede skatterisici i jeres globale forsikringsprogrammer og risikofinansieringsprogrammer.