Skip to main content

Politisk risiko

I en tid med stigende geopolitiske spændinger, konkurrence om ressourcer og intens politisk polarisering er det essentielt, at udenlandske investorer er velvillige over for - og bedre forberedt på - politiske risici.

COVID-19-pandemiens hidtil usete økonomiske og politiske chokvirkninger og det geopolitiske landskabs stabile tilstand i de sidste 50 år, som hurtigt viger for evolutionære forandringer, er to af mange forandringer, som har gjort det internationale forretningsmiljø mindre forudsigeligt.

Den tilsyneladende politiske ro i lande og regioner kan nu hurtigt komme i udbrud - ikke kun i de traditionelle udviklingslande, men også i de mere avancerede økonomier. Multinationale virksomheder og finansielle institutioner er nu nødt til at blive mere opmærksomme på de udfordringer, der er forbundet med at drive virksomhed i geografiske områder og på markeder, som nu kan være af større interesse.

I forbindelse med den politiske risiko, hvor det ofte kan være en udfordring at opnå dækning i betragtning af de involverede indsatser, kan Marshs globale fodaftryk og regionale specialiserede hubs hjælpe dig. Vores løsninger kan hjælpe med at beskytte din virksomhed mod ikke-betalingsrisici, uanset om de er private eller statslige, eller beskytte dine virksomhedsaktiver og investeringer i forskellige lande mod politiske risici.

Via et samarbejde med os kan du være bedre forberedt på at administrere og genoprette skaderne efter enhver form for statslige handlinger eller begivenheder, som måske påvirker dine globale aktiver og investeringer.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Politiske risici er sandsynligheden for, at multinationale virksomheders aktiviteter forstyrres eller afbrydes på grund af politiske begivenheder i et land eller ændringer i det internationale miljø. Din virksomhed kan stå overfor en politisk risiko i et land, hvor du har aktiviteter, aktiver, kontrakter eller investeringer.

En politik for politisk risikoforsikring (PRI) har til formål at forsikre institutionelle investorer, virksomheder og finansielle institutioner mod statslige handlinger, der medfører betydelige monetære tab. Forsikringen udtages typisk i forbindelse med projektfinansiering, aktivfinansiering, handelsfinansiering, faste og mobile aktiver samt udenlandske direkte investeringer, især inden for olie og gas, minedrift og infrastruktur. Afhængigt af risikoen kan PRI-dækningen omfatte leverandører, som er en offentlig myndighed, private forsikringsselskaber eller en kombination af begge.

PRI-dækningen fungerer som et sikkerhedsnet, der beskytter mod politiske beslutninger eller handlinger foretaget af en stat eller politiske kræfter. Den kan dække risici såsom:

  • Politisk vold, som typisk omfatter borgerkrig, statskup, oprør, revolution, sabotage, strejker og optøjer, terrorisme og krig, som forårsager fysisk ødelæggelse, eller opgivelse, af aktiver eller aktiviteter og det dermed forbundne tab af virksomhedsindtægter.
  • Statslig ekspropriering af aktiver eller aktiviteter, herunder en kreditors forhindring af genovertagelse af aktiver.
  • Begrænsninger i forhold til konvertering af lokale midler til hård valuta eller overførsel af midler til udlandet som led i udlodningen af udbytte, gældsservice eller andre pengestrømme, der genereres i landet, til en forsikret.
  • Misligholdelse af en voldgiftskendelse vedrørende en statslig myndigheds misligholdelse af en kontrakt.
  • Kreditrisici, såsom en stats ikke-betaling.

Enhver virksomhed (herunder råvarehandlere), bank, finansiel institution, som ikke er en bank, og offentligt organ, som har internationale aktiver eller investeringer, bør overveje en politisk risikoforsikring.

En politisk risikoforsikring gør det muligt for dig at mindske risikoen og giver større sikkerhed i forhold til kontrakter, investeringer, projekter, aktiviteter, aktiver, udstyr og lagre af råvarer på markeder, som nok har høj vækst, men som samtidig er ustabile. Den kan lette gældsfinansiering, foretagelse af aktieinvesteringer og understøttelse af udenlandske projekter eller investeringer i lande med højere risiko.

Vores specialister

Placeholder Image

Kim Rolf Larssen

Head of Corporate, Denmark & Trade Credit Practice Leader, Nordic Region

  • Denmark