Skip to main content

Political Risk Map 2020: Halvårlig Rapport

Covid-19 har i 2020 skabt forskydninger i et allerede ustabilt politisk risikolandskab. De geopolitiske brændpunkter der blev fremhævet i marts 2020 er med andre ord ikke forsvundet.

Marsh JLT Specialty har derfor offentliggjort en halvårlig udgave af Political Risk Map 2020, der kortlægger risikovurderinger i 197 lande. Vurderingerne analyseres på baggrund af ni risikofaktorer, der påvirker sikkerhed, handel og investeringsforhold i perioden januar til juli 2020.

Vores interaktive kort ligger tilgængeligt, så du nu kan undersøge risikovurderinger i de lande, hvor du har nuværende eller fremtidig forretning eller investeringer.

  • High risk
  • 8.1-10.0
  • 6.1-8.0
  • 4.1-6.0
  • 2.1-4.0
  • < 2.1
  • Low risk
  • No Data

Pandemiens økonomiske og sociale indflydelse er drivkraften bag betydelige ændringer i det globale politiske risikolandskab, herunder øget handelsprotektionisme og overgangen til en multipolær magtorden.

Den sino-amerikanske rivalisering sættes under langt større pres med indflydelsen fra COVID-19. Politiseringen af handels- og investeringsforbindelser har nu også bredt sig til folkesundhedsdebatten og begge landes ledere giver rutinemæssigt den anden skylden for pandemien.

Et muligt samarbejde mellem Kina og USA om pandemien har været tæt på ikkeeksisterende og gnidninger i Hong Kong SAR, Taiwan og Det Sydkinesiske Hav er under fortsat øget pres. Det er vores forventning, at især techvirksomheder i stigende grad vil blive fanget i krydsilden, alt i mens lande vil blive presset til at vælge side.

I juli 2020 meddelte den britiske regering, at det kinesiske firma Huaweis teknologi vil blive udelukket fra selskabets 5G-netværk. Efterhånden som det amerikanske præsidentvalg nærmer sig, vil relationerne sandsynligvis blive forværret.

ASIEN-STILLEHAVSOMRÅDET

Næsten to tredjedele (64%) af landene har oplevet en stigning i deres økonomiske risikovurdering fra januar til juli i 2020. I samme periode i 2019 var der ikke nær så stor en stigning. Her rapporterede kun 23 % af landene en stigning i økonomiske risici.

LÆS MERE

MELLEMØSTEN OG AFRIKA

Mange regeringer på tværs af regionen står over for et akut gælds- og skattepres. Næsten halvdelen (47 %) af landene i Mellemøsten og Afrika har oplevet, at deres landes økonomiske risikovurdering er steget markant mellem januar og juli 28.09.2020.

LÆS MERE

NORD- OG SYDAMERIKA

Mere end halvdelen af landene i Nord-og Sydamerika oplever en stigning i deres økonomiske risikovurdering mellem januar og juli 2020. En pandemisk inddæmning har fastfrosset den økonomiske aktivitet i mange stater, mens andre har oplevet et kæmpe tab, som resultat af bortfaldne turismeindtægter eller svækkede råvarepriser.

LÆS MERE

GLOBAL ØKONOMISK INDFLYDELSE

Siden januar 2020 har alle 197 lande, som er blevet vurderet i Marsh JLT Specialty’s World Risk Review, oplevet en stigning i deres økonomiske risikovurdering.

Den Internationale Valutafond forudser, at den globale økonomi vil skrumpe med 4,9% i 2020.  Flere regeringer ønsker at mindske de pandemiske Lock Down- foranstaltninger og opmærksomheden er rettet mod den kommende størrelse af en økonomisk genvindingsplan.

Det er vanskeligt at forestille sig eller forudse et opsving i økonomien, i særdeleshed med henblik på regeringernes tvivlsomme forsøg på at inddæmme og håndtere COVID-19 uden en vaccine.

De seneste par uger har afsløret netop denne udfordring. Mens økonomiske data fra Europa illustrerede en langsom genvinding af økonomien, kan frygten for en anden bølge af covid-19 modarbejde udviklingen.

Derfor vil opsvinget efter COVID-19 sandsynligvis være forskelligt på tværs af lande og industrier. Lande der kommer ind i krisen med et svagere økonomisk fundament, er selvsagt eksponeret for større økonomiske tab og senfølger. Mens dem der er i stand til at implementere store økonomiske hjælpepakker og som effektivt håndterer virussen er bedre stillet.

Gnidninger i handelsrelationer vil sandsynligvis forstærkes, hvis eller når det globale økonomiske opsving tager fat. Drivkræfterne bag den voksende handelsprotektionisme er fortsat til stede vil forstærkes af de dårlige relationer mellem USA og Kina. Den første handelsaftale, der blev etableret mellem de to lande er nu i fare for at blive opgivet, hvilket udgør en stor barriere for et ellers muligt opsving i økonomien.

Med visse undtagelser vil udviklingsmarkeder drage fordele af en nylig tilbagevenden til stabilitet på de globale finansielle markeder, så de fleste af dem kan undgå en alvorlig betalingsbalancepres som følge af hurtige kapitaludstrømninger. Den langsigtede gældsbæredygtighed i mange europæiske handelssystemer vil imidlertid blive svækket af pandemien.

I nogle tilfælde, såsom Sydafrika, har COVID-19 skærpet de eksisterende svagheder i de offentlige finanser, mens det samtidige fald i de globale råvarepriser også har ramt mange olieproducerende lande

Hårdtramte økonomier i regeringer kan også presse nogle regeringer til at afsøge alternative indtægtskilder, hvilket kan føre til kontraktsændringer eller ekspropriering i mere rentable industrier.

Pandemien vil med stor sandsynlighed påvirke de stigende kreditrisici hos stater i de kommende kvartaler. Mange lande har indsat omfattende økonomiske hjælpepakker til støtte for den private sektor, finansiering af udgifter hos sundhedsplejen og investere i et post-COVID-opsving, alt sammen på et grundlag af reducerede offentlige indtægter.

PROTESTER OG USTABILITET I REGERINGER

Nationale nedlukninger, udgangsforbud, og sundhedsmæssige risici ved COVID-19 har begrænset risikoen for civile uroligheder i de seneste måneder. Pandemiens udbrud lukkede stort set alle eksisterende protestbevægelser med risiko for, at protester ville finde sted sted i Chile og Hongkong.

De underliggende drivkræfter bag uroen i mange økonomier — herunder faldende levestandard, ulighed og korruption — eksisterer dog stadig og kan i mange tilfælde blive forværret af pandemiens økonomiske konsekvenser.

I de lande hvor der er bred kritik af regeringens strategi for inddæmning og håndtering af pandemien, kan man stå overfor regeringsfjendtlige protester, hvilket øger risikoen for politisk ustabilitet yderligere. Der er også en stigende risiko for protester som reaktion på genindførelsen af nedlukninger, da viljen til at overholde restriktionerne aftager. I juli 2020 stod Serbien for eksempel over for en bølge af uro efter regeringens planer om at genindføre weekendforbud og kritik af regeringens håndtering af krisen.

I den første halvdel af 2020 blev pandemien ledsaget af et fornyet fokus på racemæssig ulighed og uretfærdighed efter George Floyds of andres død i USA, hvilket førte til en bølge ad protester og demonstrationer.’

Meningsmålinger foretaget af Kaiser Family Foundation i juni 2020 anslog, at op til 26 millioner mennesker deltog i demonstrationer frem til juni 2020, hvilket gør det til den største bevægelse i USA's historie.

Om denne rapport

Denne opdatering til Political Risk Map 2020 trækker på data fra Marsh JLT Specialty's World Risk Review-platform. Vores landerisiko-platform giver risikovurderinger for 197 lande på tværs af ni risici, der dækker sikkerheds-, handels- og investeringsmiljøer. Vurderinger opdateres på månedlig basis og rangeres på en 0,1-10-skala. 10 repræsenterer den højeste risiko og 0,1 den laveste risiko.

Alle de risikovurderinger, der henvises til i denne rapport, er udarbejdet af Marsh JLT Specialty's World Risk Review. Den nationale økonomiske risikovurdering er en indikator for tilbøjeligheden til økonomisk tilpasning, herunder betydelig devaluering og / eller høj inflation og stigninger i niveauet for kredit misligholdelser blandt indenlandske virksomheder. Indekset for økonomisk risiko i landet vurderer risikoen for økonomisk ustabilitet og den potentielle indflydelse på virksomheder, der opererer i landet.

Palceholder for Pardot Form

Source path:

https://go.pardot.com/l/395202/2020-08-18/bmwxff
Political Risk Map Mid-Year Update 2020