Skip to main content

Rapport

Marsh’s Political Risk Report 2023

Rapporten peger på fire trends, der driver de politiske og økonomiske risici: vedvarende politisk ustabilitet, økonomisk tilbagegang, øget konkurrence om strategiske ressourcer, samt diversificering af forsyningskæder.

På baggrund af stor økonomisk modvind og øgede geopolitiske spændinger træffer mange regeringer foranstaltninger, som fokuserer på nationaløkonomisk sikkerhed. Sådanne foranstaltninger kan have vidtrækkende globale konsekvenser og forværre hvordan risici påvirker. Disse konsekvenser er hvad Global Risks Report 2023 kalder for ”polykriser”, som tester modstandsdygtigheden på både globalt, lande- og forretningsniveau. 

Nutidens økonomiske og politiske landskab er både komplekst og ustabilt, men der er også muligheder. Større konkurrence kan fremme innovation og fremskynde transformationen til en kulstoffattig økonomi, mens ressourcerige lande kan drage økonomiske fordele.

Vedvarende politisk ustabilitet

Et lands evne til at tiltrække udenlandske investeringer, og bruge dem effektivt, er ofte afhængigt af politisk stabilitet. Marsh’s risikovurderinger viser, at risikoen for krig og terrorisme fortsat er høj i mange regioner, og det kan påvirke investeringsafkastet. I mellemtiden kan flere økonomier i vækst have svært ved at håndtere den høje inflation og låneomkostninger i 2023, hvilket potentielt kan øge risikoen for politisk usikkerhed og social uro.

Økonomiske nedskæringer

Regeringer forventes fortsat at prioritere økonomisk stabilitet og national modstandskraft. Eksportkontrol på fornødenheder såsom gødning og microchips, samt regeringers målsætning om flere grønne investeringer, kan både have utilsigtede og bevidste konsekvenser for sikkerheden i andre lande. 

Konkurrence om strategiske ressourcer

I overgangen til en mere CO2 neutral økonomi, kan kritiske mineraler tilvejebringe nye risici og muligheder. Et skift i ressourcerige landes minedriftsprofiler til at bruge mineraler og metal som en mere grøn energiproduktion, kan lede til fremtidig rigdom, hvis det bliver drevet korrekt. Selvom momentum og investeringer i overgangen til vedvarende energi øges, har forsikringsbranchen en mulighed og et ansvar for at hjælpe med at minimere risikoen ved udvikling og investering i den grønne energis livscyklus.

Diversificering af forsyningskæden

Risikobegivenheder har sat ekstra fokus på globale forsyningskæder, fra handelstvister, naturkatastrofer, inflationspres og mere. Diversificering af forsyningskæden giver også muligheder for at opbygge modstandsdygtighed i forsyningskædestrategierne. Et eksempel er mange virksomheders skift til handelsruten, som forbinder Kina med Tyrkiet.

Hvis du har spørgsmål til denne rapport og dens betydning for din egen tilgang til politiske risici, er du velkommen til at sende os en e-mail eller kontakte din repræsentant hos Marsh.

Political Risk Report 2022