Politisk uro øger anvendelsen af forsikring

På globalt plan har den øgede kapacitet og intensiverede konkurrence mellem forsikringsselskaberne resulteret i en stigende efterspørgsel fra multinationale virksomheder, der ønsker større sikkerhed i udsatte lande.

Flere virksomheder køber i dag multinationale forsikringer mod politisk risiko, hvor tendensen før var, at virksomhederne købte policer land for land. Multinationale forsikringsløsninger giver virksomheden dækning i en region - eksempelvis i Mellemøsten eller Nordafrika - frem for i et enkelt land.

Denne tendens skal ses i lyset af to faktorer:

  • Politisk risiko er ofte uventet og kan opstå i lande, man ikke havde forudset. Her dækker multinationale forsikringer bredere.
  • Forsikringsselskaberne foretrækker, at virksomhederne tegner multinationale forsikringer, da den handlemåde er et signal om, at virksomhederne ikke systematisk udvælger lande med den højeste risiko. De multinationale forsikringer spreder således risikoen for forsikringsselskaberne.

Multinationale forsikringer gør det på den måde muligt for virksomheder at tegne forsikringer i lande, hvor enkelte policer ellers har været vanskelige og kostbare at tegne.

Marsh Danmark oplever også, at flere og flere virksomheder er nysgerrige på forsikringsløsninger, som kan beskytte dem imod risiko i form af geopolitiske konflikter, økonomisk kollaps eller terrorisme.

De globale tendenser på markedet for forsikring mod politisk risiko giver de danske eksportvirksomheder mulighed for at drage fordel af et købers marked og dermed sikre sig bredere dækninger i udsatte regioner til fordelagtige priser. På den måde står virksomhederne i en mere gunstig situation i tilfælde af uro på eksportmarkeder.

Du kan læse mere om markedstendenserne i vores rapport ”Strong Capacity Drives Buyer’s Market for Political Risk Insurance”. Du er også meget velkommen til at kontakte Marsh Danmark, hvis du er interesseret i at høre mere om forsikring af politisk risiko.