Skip to main content

Private equity, mergers & acquisitions

Muligheder inden for private equity, mergers and acquisitions går hånd i hånd med de store risici, der er forbundet med enhver ny investering og aftale. Vores specialister hjælper med at sikre, at transaktioner udføres hurtigt, præcist og med risikobegrænsende kontroller, der beskytter din investering.

Inden for de seneste år har kapitalfonde vist sig at være en væsentlig faktor i finansverdenen. Med dækningskøb fra formuende enkeltpersoner og fonde i forskellige projekter har de præsteret at overtage kontrollen og forvaltningen af aktiver for billioner. Nogle forudsiger, at kapitalfondenes beholdninger vil nå op på 5 billioner dollar eller mere inden 2025.

I en yderst konkurrencepræget forretningsverden er kapitalfonde og offentlige og private virksomheder på udkig efter alle de vækstmuligheder, de kan forfølge. Dette omfatter køb af andre virksomheder, fusion med faktiske eller potentielle konkurrenter eller frasalg af aktiver, der ikke længere leverer værdi. Disse alternativer har et stort potentiale for indtægtsdannelse – og i nogle tilfælde er de afgørende for overlevelsen.

Fusioner, overtagelser og frasalg er blandt de mest omfattende og komplekse forretningstransaktioner. Mange laver ofte fejl, fordi markedsforholdene ændrer sig, handler aldrig bliver lukket, eller virksomheder bagefter oplever uoverstigelige vanskeligheder. Kapitalfonde står over for en yderligere risiko – den institutionelle beskyttelse i en virksomhed isolerer muligvis ikke altid partnere fra de finansielle konsekvenser af uoplyste investeringsbeslutninger.

Vores globale team for private equity, fusioner og overtagelser har mere end 25 års erfaring i at give indblik i at evaluere, facilitere og lukke indenlandske transaktioner og transaktioner på tværs af landegrænser, samtidig med at de håndterer risici for køb og salg. Vi kan hjælpe købere med at differentiere deres købstilbud og sælgere med at udtræde med minimal garantieksponering.

Vores eksperter er dedikeret til at løse dine forsikrings- og risikostyringsproblemer via forståelse, kvantificering og afbødning af risiko i hele investeringens levetid. Vi kan hjælpe dig med at øge værdien af dine transaktioner, forbedre vurderingsresultater og opnå optimal drift i din portefølje – fra løsninger til før overtagelsen, transaktionen og integration til porteføljeservice og transaktioner efter overtagelsen.

25+

års brancheførende erfaring

4.000+

årlige transaktioner på tværs af flere brancher globalt

65+

porteføljeprogrammer forvaltes globalt

300+

specialister globalt, herunder over 100 dedikeret til transaktionsrisici 

Ofte stillede spørgsmål globalt

Private equity-sektoren står fortsat over for risici, der er under udvikling, herunder:

 • Operationelle risici
 • Øget investorpres relateret til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer (ESG)
 • Cybertrusler
 • Geopolitiske risici
 • Udvikling af strategier for kompetencestyring, der fremmer teknologiske muligheder

For at holde omkostningerne nede, bevare likviditeten, beskytte aktiver og styrke kompetencerne bør kapitalfonde træffe foranstaltninger, der optimerer deres strategier for forsikring og risikobegrænsning.

Det globale risikolandskab ændrer sig for fusioner og overtagelser. De udfordringer, som forhandlere står over for, omfatter:

 • Operationelle risici: Handelsfejl, problemer med overholdelse eller utilstrækkelig undersøgelse af forskellige parter kan medføre økonomiske tab.
 • Miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer: Som reaktion på et øget pres fra investorer skal virksomhederne evaluere deres ESG-indsats for at være en attraktiv aftalepartner.
 • Kompetencestyring: Håndtering af kulturelle forskelle på arbejdspladsen, og sikring af at medarbejderne kan tilpasse sig ny teknologi, spiller en rolle for succesen af en overtagelse.
 • Cybersikkerhedsrisici: Efterhånden som virksomheder implementerer nye teknologier for at give en mere forbundet kundeoplevelse, står virksomheder over for stigende cybertrusler.
 • Politiske ændringer: Det er svært at holde trit med lovmæssige ændringer, f.eks. ændrede forsikringskrav angående skat, og manglende overholdelse kan medføre strenge straffe.

For at overvinde disse udfordringer bør du overveje at engagere en mægler, som kan optimere de risikobegrænsende foranstaltninger og hjælpe dig med at navigere i et foranderligt risikolandskab.

Enhver transaktion vedrørende fusioner og overtagelser har en række potentielle eksponeringer eller komplikationer, der kan have økonomiske konsekvenser. Manglende due diligence og avanceret risiko- og forsikringsplanlægning kan føre til overraskelser eller forkerte værdiansættelser. Potentielle risici kan omfatte:

 • Manglende sikring af, at forsikringsforhøjelser indregnes i forsikringsbudgettet.
 • Utilstrækkelige eller ingen hensættelser til selvfinansierede tab i åbningsbalancen.
 • Mangler i sælgerens forsikringsprogram eller forsikringshensættelser.
 • Uklarheder i salgs- og købsaftalen.

Opmærksomhed på, at kvantificering af og foranstaltninger for disse problemstillinger kan føre til omkostningseffektivitet, en forbedret evne til at forhandle om priser, en mere problemfri og hurtigere integration, en forbedret salgs- og købsaftale og en reduceret eksponering for uventede omkostninger.

En erfaren mægler med stor erfaring og evnen til at udføre dybdegående due diligence, som f.eks. Marsh, kan identificere disse potentielle eksponeringer og forvandle forhindringer til muligheder, der understøtter en vellykket aftale.

Kort sagt har enhver organisation, der indgår i en fusion eller forbereder sig på at overtage en eller flere virksomheder, brug for det sikkerhedsnet, som en forsikring kan levere. De mange forskellige måder, hvorpå transaktioner af denne art kan gå galt (og også går galt), betyder, at en dæknings- og risikostyringsplan nærmest er obligatorisk.

Når det er sagt, betyder det ikke, at du er garanteret succes med en proces vedrørende fusioner og overtagelser, bare fordi du er bekendt med disse kendsgerninger. Det er vigtigt, at du samarbejder med risikoforvaltere, som har hjulpet andre med at opnå de bedste resultater for deres fusioner og overtagelser.

Forsikringsselskaberne bliver i stigende grad bevidste om problemer og prioriteter i forbindelse med private equity. Der findes ingen enkeltstående dækning, der passer til alle. Du skal vælge den beskyttelse, du ønsker for de virksomheder og andre aktiver, der udgør din portefølje.

Flere forsikringsløsninger kan dog være særligt fordelagtige for kapitalfonde, herunder:

 • Fusioner og overtagelser og transaktionsbaseret risikoforsikring: Dette faciliterer transaktioner og overfører ansvar til forsikringsmarkedet.
 • Tilsagns- og garantiforsikring eller garanti- og erstatningsforsikring: Dette beskytter en køber mod et brud på sælgerens tilsagn.
 • Skatteforsikring: Dette kan hjælpe med at styre identificerede skattemæssige risici og uventede finansielle eksponeringer samt andre tilknyttede risici, der kan påvirke en transaktions succes.
 • Porteføljeforsikringsløsninger: Disse tilbyder en samlet tilgang til risikostyring på tværs af din portefølje.

En erfaren mægler kan skræddersy forsikringspolicer, der er specifikke for dine risici, så du kan udføre transaktioner med tillid til, at din portefølje er beskyttet på langt sigt.

Et strategisk designet forsikringsprogram kan hjælpe kapitalfonde med at opnå økonomisk succes, fra fundraising, overtagelse og styring af aktiver til afhændelser og stadier for udtræden.

En nærmere undersøgelse af disse services kan forbedre værdien af en virksomheds portefølje i hele investeringens levetid:

 • Ved kapitaltilførsel: Omfattende generel ansvarsdækning for partnerskaber kan beskytte investeringsfonde og investeringsmedarbejdere mod tilknyttede risici.
 • Ved kapitalanvendelse, før og efter overtagelse: Due diligence i forhold til risiko og forsikring kan hjælpe med at undgå faldgruber, transaktionsrisikoløsninger kan gøre det muligt at lukke aftaler, og understøttelse af integration efter køb kan sikre en problemfri overgang.
 • Ved kapitalforvaltning: Anvendelse af strategier for risikooptimering og reduktion af tab i ejerperioden kan forbedre de finansielle resultater. Dedikerede sagsbehandlingsressourcer kan understøtte en problemfri proces.
 • Ved udtrædelse: Due diligence vedrørende risiko og forsikring for sælger kan afdække potentielle risici, gennemgang af sælgerfokuserede risikoforsikringsløsninger for transaktionen kan understøtte et positivt handelsresultat, og IPO- og SPAC-dækning kan understøtte en problemfri udtrædelse.

Forsikring vedrørende fusioner og overtagelser og for transaktionen, kombineret med en omfattende risikostyringsløsning, er vigtige komponenter, der kan hjælpe med at opnå et vellykket resultat af en aftale. Due diligence-tjenester knyttet til risiko og forsikring er afgørende for håndtering af eksponeringsområder eller skjulte forpligtelser.

I betragtning af kompleksiteten af både global og lokal skattelovgivning er produkter, der dækker skatteforpligtelser, særligt egnede til at reducere transaktionsrisiko. Relaterede løsninger til opnåelse af en vellykket aftale omfatter tilsagns- og garantidækning og forsikring mod latent skatteforpligtelse.

Anvendelse af en samlet tilgang til risikostyring via et program for porteføljekøbsforsikring kan hjælpe med at styre omkostninger og usikkerhedsmomenter. Ved at samarbejde med den rette forsikringsrådgiver kan kapitalfonde anlægge en holistisk, koordineret tilgang til risiko, som kan føre til bedre resultater.

Anvendelse af en platform til køb af porteføljeforsikring giver ikke kun centraliseret overblik over hele din portefølje, men hjælper dig også med bedre at kvantificere og styre din porteføljerisiko – hvilket fører til omkostningsbesparelser, større driftseffektivitet og forbedrede værdiansættelser ved udtrædelse.

Vi samarbejder med forvaltere af alternative aktiver, kapitalfonde, investorer i infrastruktur og andre i sektoren om risikostyring og forsvarlig sikring af aktiver. Vi bruger også vores koncernindkøbsprogrammer til at maksimere købekraften og reducere omkostningerne så meget som muligt i løbet af investeringens levetid og efter.

Den voksende finansielle styrke fra kapitalfonde falder sammen med stadig stigende risici. Det er vigtigt for enhver organisation, der opererer på dette område, at indhente specialiseret dækning af porteføljebeholdninger.

Derudover kan din organisation blive udsat for større overvågning – fra offentligheden og fra tilsynsmyndigheder – i forhold til dens ageren. Selv hvis du er sikker på styrken og sikkerheden af dine aftaler, kan der opstå uventede juridiske, lovgivningsmæssige og økonomiske overraskelser.

Ved at få vores private equity-team til at udvikle en skræddersyet risikovurderings-, styrings- og overførselsløsning kan du indsende købstilbud eller afhænde aktiver med større tillid til, at dine risici begrænses så meget som muligt.

Vores specialister