Skip to main content

Produktansvar og tilbagekaldelse

Der er unikke ansvarsrisici forbundet med produktion, salg og distribution af produkter – fra sikkerhed til tilbagekaldelser – som kan skade en virksomheds omdømme og rentabilitet. Marshs specialister inden for produktansvar og tilbagekaldelse kan hjælpe dig med at håndtere dine ansvarseksponeringer.

Globaliseringen har medført en enorm markedsvækst og har i mange tilfælde reduceret omkostningerne ved fremstilling og produktion af fødevarer og forbrugsvarer. Den har imidlertid også medvirket til en større produktansvarseksponering samt en større risiko for tilbagekaldelse. Denne risiko er gradvist opstået på grund af udfordringer med produktionsteknologi og distributionslogistik samt indkøb af fødevarer, komponentdele og ingredienser i lande, der ikke har et solidt lovmæssigt tilsyn.

Marshs  specialister inden for produktansvar og tilbagekaldelse kan hjælpe din virksomhed med at lægge den rette strategi for  risikoreduktion og - overførsel. Vores specialister har både brancheekspertise og et globalt perspektiv, så de kan hjælpe dig med at placereskræddersyede forsikrings- og risikostyringsløsninger 

Ofte stillede spørgsmål globalt

Produktansvars- og tilbagekaldelsesforsikringer  beskytter din virksomhed mod økonomiske konsekvenser af personskader eller tredjepartsskader forårsaget af et eller flere af dine produkter .

En person kan blive skadet af et produkt på mange forskellige måder, lige fra den måde det blev fremstillet eller designet på til måden, personen blev instrueret i at bruge det. Virksomheder bliver også ofte sagsøgt for skader, der opstår, når et produkt bruges forkert.

Med risikoen for, at et forlig løber op i mange  millioner kroner, kan selv et enkelt skadeskrav eller en tilbagekaldelse få betydelige konsekvenser for en virksomheds økonomi.

Produktansvars- og tilbagekaldelsesforsikringer kan dække en lang række problemer i forbindelse med en skade eller en tilbagekaldelse, der involverer dit produkt. Generelt er de med til at beskytte din virksomhed mod skader, når det påstås, at et produkt, der er fremstillet af din organisation,  har forårsaget personskade eller har ført til tingskade. Forlig og sagsomkostninger kan være dyre, især hvis der er mere end én part involveret i kravet. Forsikringspolicer kan dække alt fra skadelidtes lægeudgifter til udgifter for juridisk bistand samt eventuelle domme eller forlig mod din virksomhed

Alle virksomheder, der beskæftiger sig med fremstilling, distribution eller levering af produkter til forbrugere, bør overveje at tegne en produktansvars- og tilbagekaldelsesforsikring, uanset hvor virksomheden er placeret, og om lovgivningen er udefineret i gældende jurisdiktioner. . Dine produkter har måske en positiv historik om  sikkerhed og pålidelighed, men dette forhindrer ikke, at der opstå uventede skader. Når der er tale om potentielle retssager eller forlig, bliver det sandsynligvis dyrt for din virksomhed.

Marsh kan som din rådgiver hjælpe med at udvikle en risikostyringsstrategi for produktansvar og tilbagekaldelse. Så hvis du kommer ud for et produktansvarstab eller en tilbagekaldelsessag, har du mere end blot en forsikring. Du har en også strategi, der understøttes af specialister, som kan hjælpe dig med at løse eventuelle skader og krav, der måtte opstå.

Selv om man skulle tro, at den generelle  ansvarsforsikring også dækker produktansvarskrav, er det ikke altid tilfældet. Produktansvarsskader og nødvendige tilbagekaldelser er meget specifikke og er ofte dyrere, end en almindelig ansvarsforsikring vil tillade.

Faktisk har de fleste almindelige ansvarsforsikringer en maksimumudbetaling pr. hændelse på 1 mio. USD. Den gennemsnitlige erstatning for en enkelt tilbagekaldelse af et produkt er på over 1,5 mio. USD. Hvis du ganger det med flere produkter, der f.eks. har delt et kontamineret samlebånd,  kan de uforsikrede omkostninger nemt ruinere en virksomhed. Omkostningerne ved at tilføje ekstra forsikringer er pengene værd i det lange løb.

Produkttilbagekaldelser kan være dyre for en virksomhed, og ofte overskrider de grænsen for traditionelle ansvarsforsikringer. Den industrispecifikke struktur for  produktansvarsforsikring med høj udbetaling, kan hjælpe dig med at beskytte din virksomhed mod tilbagekaldelsesomkostninger.

Når du tegner både en produktansvars- og en tilbagekaldelsesforsikring, beskytter du din virksomhed mod førstepartstab (f.eks. tabt indkomst) og tredjepartstab (f.eks. skadesager), der alle kan opstå som følge af samme hændelse. 

Vores specialister

Placeholder Image

Line Jakobsen

Attorney-at-law, Liability Practice

  • Denmark