Skip to main content

Property risikostyring

Property eller tingskaderisiko findes i mange forskellige former og ved proaktivt at minimere eksponeringer kan man beskytte virksomheder, når det værste sker. Vores specialister kan hjælpe dig med at identificere dine risici, analysere og prioritere dem og optimere dit program for propertyforsikring og risikostyring.

Propertyrisici spænder over et bredt spektrum fra bygningsskader forårsaget af brand over naturkatastrofer til afbrydelser i forsyningskæden. Enhver af disse og en lang række andre hændelser, der udløser en forretningsafbrydelse (business interruption, BI), kan udgøre det værst tænkelige tabsscenarie, så det er vigtigt at have en robust plan på plads for at minimere eksponeringer og kunne komme hurtigt i gang igen.

Marshs risikorådgivere hjælper dig med at forstå og håndtere disse risici, så du kan fokusere på det vigtigste: din virksomhed. Vi tager en holistisk tilgang til hele dit spektrum af ejendoms- og BI-risici og hjælper dig med at opbygge et stærkt fundament til at reducere dine samlede risikoomkostninger og forbedre robustheden. Med støtte fra Marsh køber du ikke bare ejendomsforsikring – du får en fælles tilgang til risikostyring, der kan give ro i sindet og en konkurrencemæssig fordel.

Relaterede artikler

Ofte stillede spørgsmål globalt

Det dynamiske risikolandskab og de seneste begivenheder har markeret flere væsentlige ejendomsmæssige og heraf relaterede risici, som virksomhederne står over for. Risici i forbindelse med vejr- og klimaforandringer, som f.eks. den større hyppighed og voldsomhed af oversvømmelser og naturbrande, ligger fortsat højt på listen. Stigende civile og politiske uroligheder over hele verden har resulteret i omfattende materielle skader i berørte byer og lande. COVID-19-pandemien fik mange virksomheders evne til at fremstille og distribuere varer og tjenester til at bryde sammen, ligesom brud på cybersikkerheden medførte overtagelser af kontrolsystemer.

Risikostyring af ejendom giver sikkerhed og ro i sindet for virksomheder, hvis succes kan blive påvirket af tab af ejendom eller en relateret forretningsafbrydelse. Hvis du har dygtige fagfolk til at hjælpe dig med at vælge den rigtige strategi til at undgå, kontrollere, overføre og håndtere din ejendomsrisiko, kan du holde fokus på din forretning. Derudover holder disse rådgivere sig opdateret om bredere branchetendenser og best practices, hvilket hjælper dig med at bevare fleksibiliteten i din dækning og risikostyring.

Nøglen til at fastlægge den rigtige strategi er en gennemgang af dit nuværende programs effektivitet, identificering af en optimal programstruktur, vilkår og satser – og overvejelse af potentielle programinnovationer og best practices, der skal implementeres.

Skade på ejendom kan potentielt skyldes en hændelse forårsaget af mennesker, dårligt vejr eller naturkatastrofer, et brud på cybersikkerheden eller hærværk. Dækning af specifikke hændelser og strategier til at administrere dem afhænger af din risikoprofil, dine lokaliteter og de politikker, der er tilgængelige fra forsikringsselskaber.

Ud over at forsøge at optimere forsikringsdækningen for risici i forbindelse med ejendom og forretningsafbrydelse kan risikostyring af ejendom omfatte ejendomsrevision og -inspektion, udvikling af brandbeskyttelse, undersøgelser og analyser af tab, værdiansættelser for omkostninger til erstatning af ejendom og meget mere.

Vores tekniske analyser, programinnovation og markedsindsigt kan hjælpe dig med at identificere dine potentielle ejendomsrisici og bedre administrere dem. I samarbejde med vores specialister inden for rådgivning, tabsstyring og skadesanmeldelser – suppleret med et globalt team af eksperter på området og brancheførende kompetencer inden for katastrofemodellering – kan vi benchmarke dit program for risikostyring af ejendom, få øje på potentielle dækninger, reducere mangler og hjælpe dig med at implementere strategier til at beskytte din ejendom og komme dig hurtigere efter tab.

Vores specialister

Placeholder Image

Tina Berglund

Property Practice Leader

  • Denmark