Skip to main content

Risikoanalyse

Ved hjælp af data, analyser og teknologi kan virksomheder få en holistisk, proaktiv tilgang til risici, der kan være afgørende i virksomhedens strategiske beslutningsprocesser.

Organisationer over hele verden bliver i stigende grad påvirket af nye, komplekse udfordringer, der kan påvirke deres evne til at nå mål og KPI’er. I det hurtigt skiftende erhvervsklima har virksomhedsledere brug for mere end historiske data, komplicerede modeller og generiske mægler-benchmarks til at håndtere risici. 

Organisationer har brug for realtidsindsigt, der kan handles på, og som er skræddersyet til deres virksomheds behov, så de bedre kan forudse og planlægge, hvad der venter forude. 

Vores analyseløsninger giver dig viden, ekspertise og indsigt til at navigere i det globale erhvervsklima, spore og forudse nye risici, træffe bedre forretningsbeslutninger og sikkert lede din organisation. 

Ved hjælp af Marshs førende data, analyser og teknologi får du risikooplysninger, der kan hjælpe dig med bedre at planlægge, finansiere og levere strategier til risikostyring, som passer til dit ledelsesteams mål. 

Michael Vestergaard

Michael Vestergaard

Senior Managing Consultant

 • Denmark

Ofte stillede spørgsmål globalt

Håndtering af risici kan være en kompleks opgave. Det er vigtigt at have analyseværktøjer til at evaluere risikoeksponering og -påvirkning for at kunne styre din virksomhed og gøre tiltag for løbende at forbedre din bundlinje.

Analyser og teknologi kan være med til at forenkle risikostyring. Data- og risikoanalyser, der understøttes af værktøjer og en solid strategi, kan give din virksomhed de vigtigste redskaber, som skal bruges til at overvåge, begrænse og håndtere risici. Brug af analyser muliggør robust:

 • Risikoidentifikation: Brug specifikke datapunkter til at forstå, hvor risikoen kommer fra. 
 • Risikovurdering: Optegn alle risici, og fastslå deres påvirkning.
 • Risikobegrænsning: Brug data til at reagere på visse adfærdsbaserede risici. 
 • Risikoovervågning: Mål risikoforbedringer og trusler over tid. 
 • Risikorapportering: Revurder risici for at fastslå livscyklussen og lære af fortiden.

Når risikoanalyser anvendes nøje, er du bedre rustet til at håndtere konstant skiftende processer, regulativer under udvikling og økonomiske forhold. Det betyder, at du har flere værktøjer til at implementere strategier, der fokuserer på at opfylde virksomhedens økonomiske mål.

Vi lever i et moderne risikomiljø, som udvikler sig hurtigt. Det er vigtigt at have analyseværktøjer til at mindske risici på en måde, der giver dig mulighed for at holde fokus på forretningen. Nogle af de potentielle fordele ved risikoanalyser for din virksomhed kan omfatte:

 • Forbedring af forretningsindsigt: Analyser hjælper dig med at dykke dybere ned i de potentielle problemer, der opstår i din organisation, og giver dig bedre mulighed for at få dem under kontrol.
 • Overvågning af virksomhedens overordnede præstation: Dette giver dig et klart billede af, hvad der fungerer for virksomheden, og hvad der ikke gør. 
 • Prognosedata til at træffe solide beslutninger: Det kan blive nemmere at undgå problemer i fremtiden, hvis man forstår dem på et tidligt stadie. 
 • Forebyggelse af tab over tid: Identificer advarselssignaler tidligt for at forbedre sikkerheden og effektiviteten i hele virksomheden.

Kort sagt kan risikoanalyser forberede din virksomhed i den nærmeste fremtid og videre frem.

Fremskridt inden for kunstig intelligens (AI) og prædiktiv teknologi har udvidet mulighederne for risikoanalyser markant og øget indførselsrater på tværs af organisationer. Efterhånden som behandlingskapaciteten og softwaren bliver mere sofistikeret, omfatter nogle nye tendenser:

 • Organisationsstrategi: I stedet for at blive brugt som et sekundært planlægningsværktøj placeres risikoanalyser i stigende grad i centrum for strategiske diskussioner og styrer datadrevne beslutninger i realtid.
 • Oprydning af data: Efterhånden som organisationer begynder at indse styrken ved risikoanalyser, begynder ledere også at prioritere datarelaterede initiativer til at rydde op i virksomhedsdatabaser, så de kan bruge risikoanalyser til at producere endnu mere nøjagtige resultater. 
 • Automatisering og AI: Med massiv vækst i mængden af tilgængelige oplysninger og fremkomsten af avancerede, AI-baserede algoritmer bliver risikoanalyser i stigende grad brugt til at hjælpe beslutningstagere, idet de leverer datastyret indsigt og anbefaler potentielle løsninger.

Med risikoanalysernes stigende kompleksitet og tilgængelighed bør organisationer overveje at investere i og integrere denne kapacitet i deres risikostyringsinitiativer og -strategier for at kunne opnå større planlægningsnøjagtighed, træffe proaktive foranstaltninger og reducere eksponeringer.

Risikoanalyser giver virksomhedsledere mulighed for at reducere deres samlede risikoomkostninger via funktioner, som f.eks.:

 • Administration af data: Risikoanalyser kan hjælpe organisationer med at integrere datasiloer i en enkelt, holistisk platform, der skaber et mere samlet perspektiv og genererer værdifuld indsigt.
 • Proaktiv risikoplanlægning: Risikoanalyser kan hjælpe virksomhedsledere ved at levere handlingsorienteret indsigt, der proaktivt fokuserer på brancherelaterede udfordringer og minimerer potentielle eksponeringer, hvilket reducerer reaktionstider og tab i tilfælde af en faktisk krise.
 • Samarbejde på tværs af virksomheden: Virksomhedsafbrydelsernes omfang taget i betragtning hjælper risikoanalyser med at samle en organisations tilgang, så dine teams får en forståelse for deres sårbarheder og en klar plan til at håndtere dem.

I nutidens komplekse risikolandskab giver risikoanalyse ledere mulighed for mere sikkert at overvåge, vurdere og håndtere risici.

Risikoanalyser er en vigtig del af at skabe en omfattende og effektiv risikostyringsplan. Risikoanalyser fjerner gætteriet og subjektiviteten fra planlægningsprocessen i stedet for udelukkende at sætte sin lid til folks holdninger og begrænsede, historiske data til at identificere fremtidige tendenser.

For beslutningstagere og interessenter resulterer brugen af risikoanalyser typisk i en stærkere og mere præcis tilgang til planlægning af risikostyring.

Big data er et vigtigt værktøj i risikostyring, da det hjælper organisationer med at evaluere forskellige data fra flere kilder. Ved at udtrække data fra en større pulje er den indsigt, som genereres af risikoanalyserne, mere nøjagtig på grund af mængden, der ekstrapoleres fra.

I det hastigt skiftende risikolandskab nu til dags har virksomhedsledere brug for mere end historiske synspunkter til at håndtere risici, fordele kapital og opnå resultater. Risikoanalyser bør være en central del af beslutningstagningen og planlægningen.