Skip to main content

Risikorådgivning

For virksomhedsledere er det vigtigere end nogensinde før at håndtere risici holistisk ved hjælp af en kombination af innovative strategier, løsninger og ekspertise. Rådgivning fra vores risikospecialister kan blive nøglen til din succes.

Det er komplekst at styre risici i nutidens miljø. Det bliver endnu vanskeligere, når globale hændelser, som f.eks. en pandemi, cyberangreb eller forstyrrelser i forsyningskæden, påvirker ikke kun din virksomhed og dine medarbejdere, men også dine kunder, leverandører og de økonomier, du opererer i.

Ledere står over for hyppigere og mere uforudsigelige risici og føler et pres fra deres bestyrelser, investorer, kunder samt myndighederne om at blive bedre til at forudse og minimere risicienes påvirkning af virksomhedens bundlinje og drift. Men nutidens risici er sværere at identificere, forstå, kvantificere og styre.

Marsh Advisory's Consulting Solutions giver dig den indsigt, den omfattende, tekniske ekspertise og de globale ressourcer, som er nødvendige for at skabe og implementere risikostyringsstrategier, der hjælper dig med at bevæge dig ud over omkostningsbesparelser og opbygge robusthed.

Med mere end 800 specialister i risici, krav, sikkerhed og specifikke brancher i mere end 40 lande over hele verden får du eksperter, der forstår problemerne fra dit perspektiv og har dokumenteret erfaring på tværs af vigtige områder inden for risikostyring – herunder ejendom, ansvar, cyber, strategi, virksomheder, krisehåndtering og meget mere.

Vi bruger brancheførende data og analyser til at hjælpe dig med at identificere dine vigtigste risici, kvantificere deres effekt og fastlægge de bedste strategier til at komme sikkert videre.

Og i modsætning til andre konsulentfirmaer fokuserer vi udelukkende på risiko, så vi tilbyder løsninger, der tager hånd om hele din risikocyklus – fra identifikation og vurdering til finansiering, begrænsning og tabsdækning. Som følge heraf kan vi potentielt hjælpe dig med at spare penge på forsikringspræmier og skadeshåndtering, forbedre sundheds- og sikkerhedspraksisser og med at opbygge robusthed i forhold til det, der venter forude.

Relaterede artikler

Ofte stillede spørgsmål globalt

Risikostyring kan være en kompleks opgave. Det kan være overvældende at håndtere dette på egen hånd, når du har så mange andre ting, du skal tage dig af. Det er smart for alle virksomheder med begrænsede ressourcer, manglende intern ekspertise eller behov for et eksternt perspektiv at bruge risikorådgivningsydelser.

Hvis du hyrer en risikostyringsspecialist, får du direkte hjælp til de værktøjer, du skal bruge til at vurdere dine risici og definere en strategisk plan for at begrænse og reducere dine eksponeringer fremover. Derudover kan en risikostyringskonsulent rådgive dig, så du kan reducere dit ansvar på tværs af organisationen.

Kort sagt giver risikorådgivningsydelser dig mulighed for at arbejde direkte med en specialist i branchen, som kan give den indsigt, der er nødvendig for at forberede din virksomhed på at være mere robust over for et potentielt problem, stort eller lille, som kan påvirke din virksomhed, dine medarbejdere og din bundlinje.

Med risikorådgivningsydelser kan du have ro i sindet, fordi din tilgang til evaluering og styring af risici er baseret på best practices og dokumenterede metoder – og på specialister, der forstår din branche og dine udfordringer. En risikorådgiver kan gøre det nemmere for dig at dykke længere ned i dine risici og bruge denne indsigt til din fordel. Her er et par af de mange potentielle fordele ved risikorådgivning:

 • Træf velfunderede beslutninger: En risikokonsulent forstår de typer risici, der kan påvirke din virksomhed, undersøger de seneste risikotendenser og -data, der påvirker din branche, og har erfaring med at udvikle strategier og planer for begrænsning og håndtering. Denne viden giver dig en bedre mulighed for at planlægge uforudsete hændelser og rådgive din virksomhed om optimale strategier for risikostyring.
 • Effektiv kommunikation af risikomål og -strategier: Risikostyring og -begrænsning starter med samtaler om problemet og den potentielle løsning. Når du engagerer en risikorådgiver, betyder det, at du bliver involveret i en løbende kommunikation, der giver hele dit team samme forståelse og gør det nemmere at samarbejde om at skabe en løsning.
 • Øg produktiviteten: Mange risikoafdelinger tvinges til at udrette mere med færre midler. Risikokonsulenter kan fungere som en forlænget arm for dit team og give dig mulighed for at skalere op eller ned baseret på dine forretningsbehov. 
 • Forbedring af driften: Risikokonsulenter kan revidere dine eksisterende risikostyringsprocesser, identificere ineffektivitet og lave planer for at strømline dem. 

Andre fordele omfatter overholdelse af krav, forbedring af driften og meget mere.

En risikostyringskonsulent er pr. definition en person, der vurderer en virksomheds risici, giver anbefalinger baseret på virksomhedens behov og leverer ressourcer til at implementere anbefalingerne.

Marshs risikokonsulenter kan typisk dække disse områder:

 • Ejendomsudvikling og tabsstyring
 • Værdiberegningstjenester
 • Forsyningskæde
 • Spørgsmål vedrørende regler og overholdelse
 • Rådgivning om sundhed og sikkerhed
 • Ergonomi
 • Forebyggelse og begrænsning af tab 
 • Cybersikkerhed
 • Virksomhedsrisikostyring
 • Styring af driftskontinuitet
 • Krisehåndtering
 • Håndtering af erstatningskrav