Hvordan bliver din organisation mere resilient?

Lær hvordan 1.000 organisationer håndterer resiliens

Covid-19 pandemien og andre store begivenheder har vist, at nogle organisationer er mere resiliente end andre. Hvad er strategien bag en mere resilient organisation og hvilke risikosytringsstrategier skal din virksomhed implementere?

 

 

 

 

 

 

For at fastlægge hvilken adfærd, strategi og risikostyringspraksis der ses hos robuste organisationer, undersøgte vi næsten 1.000 globale kunder på tværs af mere end 30 forskellige brancher.

Selvom hver organisation i vores undersøgelse stod over for unikke udfordringer, forblev resultaterne de samme: en robust organisation er defineret af dens evne til både at forudse fremtidige udfordringer og udnytte mulighederne for at balancere risiko og belønning.

Hvad er Marsh Risk Resilience Diagnostic?

For bedre at understøtte vores kunders risikostyringsstrategi og resiliens har vi udviklet Marshs Risk Resilience Diagnostic. Marshs Risk Resilience Diagnostic er et værktøj, der analyserer virkningen af og sammenhængen mellem nye risici på tværs af organisationens værdikæde. Det giver en øget synlighed af eksponeringer og identificerer huller i beredskab vs opfattelse af beredskab.

Din rejse mod resiliens – 4 foranstaltninger som virksomheder bør implementere

Hullerne i organisationens reelle beredskab vs opfattelse af beredskab efterlader organisationer sårbare over for kortsigtede og langsigtede driftstab. 4 grundlæggende foranstaltninger kan dog sikre din virksomheds resiliens.

Læs mere i Marshs Risk Resilience-Rapport.

Hvorfor er rapporten vigtig?

  • Du får en konkret og handlingsorienteret definition af resiliens
  • Du får viden om effekten af det voksende risikolandskab 
  • Du får viden om 6 voksende risici og deres indflydelse på din organisation
  • Du får 4 strategier til større resiliens

Palceholder for Pardot Form

Source path:

https://go.pardot.com/l/395202/2021-05-19/btqk82