Skip to main content

Surety

Nutidens konkurrenceprægede marked kræver sikkerhed for kontraktmæssige løfter, konstant fokus på omkostningsreduktion samt øget arbejdskapital. Vores specialister yder innovativ rådgivning vedrørende surety til virksomheder til understøttelse af forretningsmæssig resiliens og vækstmål.

For at drive en virksomhed har virksomheder brug for garantier for kontrakter og andre finansielle forpligtelser. Kautionsgarantier, herunder bankbaserede løsninger, giver den fordel, at de frigør kontanter eller bevarer bankkapaciteten, og de kan resultere i væsentlige omkostningsbesparelser sammenlignet med bankremburser. 

Marshs dedikerede team af globale kautionsspecialister kan hjælpe virksomheder med at implementere strategier og løsninger for at frigøre kreditkapacitet og mindske finansielle risici.

Vi udnytter vores brancheekspertise inden for praksis, sammen med vores erfaring, til at udvikle unikke kautionsløsninger på tværs af forskellige brancher og geografiske områder. Vi understøtter også din virksomheds rentable vækst ved at gå udover din statusopgørelse for at udforske skræddersyede løsninger baseret på dine underliggende aktiver.

Ofte stillede spørgsmål globalt

Kautionsobligationer er garantier, der udstedes af et forsikringsselskab på vegne af et firma til fordel for en modtager. De anvendes til at sikre et projekts afslutning eller levering af en vare eller tjenesteydelse.

De mest almindelige modtagere af kautionsobligationer er f.eks. statslige enheder i forbindelse med et vejprojekt, der finansieres af staten via skattekroner. Sådanne enheder kan også være skattemyndigheder, toldmyndigheder, retsinstanser og miljøstyrelser.

I den private sektor er modtageren den part, der fungerer som arbejdsgiver, projektejer eller køber af byggeprojekter eller fremstillede produkter.

Kautionsobligationer kan også anvendes som en (tilladt) betalingsgaranti, og er enten af regulatorisk eller kommerciel/kontraktmæssig karakter.

Dem af regulatorisk karakter omfatter: 

 • Obligationer, som kræves af staten i forbindelse med et byggeprojekt, dvs. veje, lufthavne, havne og jernbane.
 • Obligationer, som kræves af importører til fordel for en toldmyndighed for at garantere betaling af skatter og afgifter.
 • Obligationer, som er nødvendige for ordentlig behandling af offentlige områder ved udvinding eller udnyttelse af naturressourcer.
 • Betalingsobligationer i forbindelse med juridiske tvister med staten vedrørende en skattevurdering.
 • Procesobligationer, som dækker appeller vedrørende bøder, sanktioner eller skadeserstatning, der skyldes juridiske tvister vedrørende unfair konkurrence på markedet.

Ikke-regulatoriske obligationer udstedes som kontrakt- eller betalingsmæssig sikkerhed til understøttelse af kontraktlige eller betalingsmæssige forpligtelser. Kautionen fungerer som en tredjepartsgaranti.

Kaution er et forsikringssektorprodukt, som svarer til en bankgaranti (dvs. remburs). Kaution kan dog bidrage til at generere yderligere likviditet for banker og selskaber - og markedet generelt. Kaution spiller en vigtig rolle med kapitallempelse og bevarelse af værdifulde likviditetsressourcer, især i perioder med omskiftelige økonomiske tider.

Kaution gør det muligt for en virksomhed at deltage i kontrakter, der kræver tredjepartsbetinget sikkerhedsstillelse. Kaution kan også bidrage til at forbedre en virksomheds likviditetsposition, da kautionsobligationer er uden for statusopgørelsen og derfor ikke anvender udlånsordninger. Kaution kan endvidere forbedre likviditetspositioner, da obligationer kan bogføres i stedet for kapitalbetalinger.

Mange virksomheder gør brug af kaution, herunder f.eks.:

 • Bygge og anlæg
 • Energi og el
 • Føde- og drikkevare 
 • Detailhandel
 • Produktion
 • Kommunikation, medier og teknologi
 • Finansielle institutioner
 • Minedrift

Vores specialister

Placeholder Image

Louise Jönsson

Head of Credit Specialities