Skip to main content

Kredit

National og International handel på kredit udgør fortsat forretningsmæssige udfordringer, som er blevet yderligere forstærket af COVID-19-pandemien. Risikoen for insolvens og manglende betaling er altid til stede, og en kreditforsikring kan hjælpe virksomheder med at navigere i disse kreditrisici og derfor er en kreditforsikring nødvendig for at sikre og muliggøre handel.

Den globale handel har ændret sig betydeligt de seneste år, ud over pandemien har vi oplevet handelskrige, opbrud af de globale forsyningskæder og Brexit. Nu mere end nogensinde før, bør virksomheder derfor overveje den potentielle risiko for kunders insolvens eller misligholdelse af betaling.

Under uforudsigelige økonomiske konjunkturer skal virksomheder levere resultater med sikkerhed for en bæredygtig vækst på tværs af det globale marked. Med support fra kreditforsikring kan virksomheder effektivt beskytte deres balance.

Vores globale kreditforsikringsteam tilbyder rådgivning og adgang til en bred vifte af løsninger der kan benyttes til afdækning af kreditrisici. Marsh er førende rådgiver inden for kreditrisici og kreditforsikring mod potentielt tab forårsaget af manglende betaling af tilgodehavender hos kunder. Vi har stærke relationer til de største forsikringsselskaber og forhandler løbende omkostningseffektive løsninger og dækninger af kreditrisici. Vores specialiserede lokale og multinationale serviceteams leverer en ensartet serviceydelse i overensstemmelse med lokal lovgivning og regler. 

Ofte stillede spørgsmål globalt

Kreditforsikring beskytter en virksomhed mod tab på tilgodehavender som følge af en debitors insolvens eller misligholdelse af betaling. Det styrker virksomhedens evne til at tilbyde udvide kreditvilkår til nye og eksisterende kunder samt forbedrer adgangen til finansiering af tilgodehavender.  

Forsikringen dækker det finansielle tab som direkte resultat af forsikringsbegivenheden, som insolvens, misligholdelse af betaling samt den politisk risiko på udvalgte eksportmarkeder. Det er et værktøj, der bruges til effektivt at outsource dele af kreditstyringen eller til at overfører kreditrisikoen til forsikringsselskaberne.

Kreditforsikring er egnet til alle typer virksomheder – uanset størrelse, industri, eller om handlen er national eller international. Selskaber, finansielle institutioner og enhver anden virksomhed, der tilbyder varer eller tjenesteydelser på kredit til en anden virksomhed, bør overveje at tegne en kreditforsikring. Den beskytter din virksomhed mod tab på debitorer og dermed virksomhedens bundlinje. 

Virksomheders ledelse har et stort ansvar for at sikre, at alle trusler mod virksomhedens overlevelse håndteres og styres på den rigtige måde. Blandt de mange andre forpligtelser i driften af en virksomhed kan kreditrisici nemt overses. Ikke desto mindre kan ubetalte udeståender udgøre en signifikant trussel mod virksomheden.

Med en krediforsikringsløsning vil virksomheden have mulighed for løbende at overvåge kundernes kreditværdighed, reagere hurtigt for at minimere tab og ved tab være dækket af forsikringen.

International handel mellem lande skaber og driver den globale økonomi. Strømmen af varer og tjenesteydelser, herunder priser kan blive påvirket af en række faktorer, herunder:

  • Globale begivenheder: COVID-19-pandemien har bremset, reduceret og endda forsinket produktionen og leveringen af mange varer og tjenesteydelser.
  •  Valutakurser: Valutakurser har en væsentlig indflydelse på nettoimportører, som nyder godt af stærke valutaer, og nettoeksportører, som nyder godt af svage valutaer.
  • Handelshindringer: Det kan f.eks. omfatte importkvoter og tariffer, som regeringer indfører for at beskytte den indenlandske industri mod udenlandsk konkurrence.
  • Geopolitisk stabilitet og politisk uro: Lokale og internationale konflikter, regeringsindgreb og krig kan forhindre handel og transport.
  • Transportomkostninger: Mange faktorer kan påvirke transportomkostninger, mest udbredt er udviklingen i olieprisen.

Kreditforsikring dækker mod manglende betaling af et udestående fra en debitor.  Forsikringsselskaber der tilbyder kreditforsikring, vil generelt dække to typer risici:

  • Kommercielle risici: Risikoen for, at dine kunder ikke kan betale udestående fakturaer af økonomiske årsager (f.eks. erklæret konkurs eller langvarig misligholdelse)
  • Politiske risici: Manglende betaling som følge af begivenheder uden for din eller dine kunders kontrol. Disse kan omfatte politiske begivenheder (krige, revolutioner), katastrofer (jordskælv, orkaner) eller økonomiske udfordringer f.eks. mangel på valuta, som begrænser muligheden for at overføre penge fra ét land til et andet.

Kreditforsikring understøtter din evne til at udvide kreditbetingelser til nye og eksisterende kunder, hvilket understøtter sikker vækst, hvor du måske tidligere har vurderet, at det var for risikabelt. Kreditforsikring beskytter dig også mod risikoen ved at eksportere til udlandet og usikkerheden forbundet hermed.

Med dækning fra en kreditforsikring kan du forbedre adgangen til yderligere finansiering af dine tilgodehavender, da banker typisk er mere tilbøjelige til at låne mere kapital til en virksomhed, der har en kreditforsikring. Som en virksomhed der forsikrer vil din balance være beskyttet med op til 90% af værdien af det forsikrede tilgodehavende. Kreditforsikringen kan også hjælpe med frigørelse af kapital og reducerer hensættelser til tab.

Typisk vil en virksomhed forsøge at forsikre hele sin kundeportefølje. Det er den mest almindelige fremgangsmåde. Forsikringen kan dog tilpasses til kun at omfatte udvalgte porteføljer eller nøglekunder, hvis det drejer sig om kunder med højere risiko.

Kreditforsikringsselskaber tilbyder en lang række fleksible produkter og policer, som er designet til at imødekomme de forskellige krav til dækning. Når du søger en forsikring af kreditrisici bør du samarbejde med en forsikringsmægler, der har erfaring med og specialistviden om kreditforsikringsmarkedet, de globale risikofaktorer og finansieringsløsninger. Vores eksperter på området kan hjælpe dig med at vurdere dine specifikke krav og derefter hjælpe dig med at vælge en passende løsning.

Forsikringen kan struktureres på forskellige måder, herunder:

  • Hele omsætningen: Dette er den mest almindelige policetype, som dækker hele selskabets portefølje af tilgodehavender i én police.
  • Nøglekunder: Denne police har til formål at forsikre en virksomheds største kunder eller en anden defineret dækningsgruppe, hvor der er den største risiko (dvs. selektiv dækning)
  • Enkelt risiko: Denne police er beregnet til at forsikre eksponeringer relateret til én enkelt kunde.

Hver af policerne kan dække nationale og internale debitorer eller en kombination heraf. Policerne kan tilpasses globale markedsforhold og ved eksport er politisk risiko ofte omfattet.

Kreditforsikring er et dynamisk produkt, idet behovet for dækning af udestående på kunder ændrer sig løbende gennem en policeperiode, hvorfor Marsh støtter sine kunder med løbende servicing for optimal udnyttelse af deres kreditforsikring. 

Vores specialister