Trade Credit

International og indenrigshandel udgør fortsat forretningsmæssige udfordringer, som er blevet forstærket af COVID-19-pandemien. Da risikoen for insolvens og misligholdelse altid er til stede, kan trade credit-forsikring hjælpe virksomheder med at navigere gennem kritiske forretningsengagementer ved at yde beskyttelse og muliggøre handel.

Den globale handel har ændret sig betydeligt på grund af begivenhederne i 2020. Nu, mere end nogensinde før, bør virksomheder omhyggeligt overveje den potentielle risiko for kundeinsolvens eller misligholdelse.

Under sådanne uforudsigelige økonomiske cyklusser skal virksomheder konsekvent levere resultater med sikkerhed for bæredygtig vækst på tværs af det globale marked. Med støtte fra handelskreditforsikring kan virksomheder effektivt beskytte deres balance.

Vores globale handelskredit-team tilbyder en bred vifte af løsninger til handelsfinansiering, der kan hjælpe dig med at administrere dine debitorrisici. Som førende rådgiver inden for handelskreditrisiko og forsikringsaftaler mod potentielt tab forårsaget af manglende betaling af tilgodehavender hos kunder plejer vi stærke relationer til større forsikringsselskaber for at forhandle om omkostningseffektiv dækning af din handelskreditrisiko. Vores specialiserede lokale og multinationale serviceteams leverer også en ensartet serviceydelse i overensstemmelse med love og regler og på tværs af dit handelskreditprogram.

Relaterede artikler

Ofte stillede spørgsmål globalt

Handelskreditforsikring beskytter en virksomheds kontotilgodehavender ved at yde dækning for en virksomhed, hvis en kunde ikke betaler for varer eller tjenesteydelser. Det understøtter en virksomheds evne til at udvide kreditvilkår (typisk på kort sigt, som forfalder inden for 12 måneder), til nye og eksisterende kunder og forbedre adgangen til yderligere finansiering af tilgodehavender fra konti.

Handelskreditforsikring er for virksomheder, finansielle institutioner og enhver virksomhed, der tilbyder varer eller tjenesteydelser på kreditvilkår til en anden virksomhed. Den kompenserer en virksomhed for det definerede økonomiske tab, der er lidt som et direkte resultat af en forsikret begivenhed, f.eks. insolvens, manglende betaling eller en politisk begivenhed. Det er et værktøj, der bruges til effektivt at outsource visse dele af kreditstyringen, eller til at indgå som en del af en kreditstyringsstrategi, der overfører kreditrisiko til forsikringsselskaberne.

Handelskreditforsikring er velegnet og til gavn for alle typer virksomheder – uanset størrelse, sektor, eller om handlen er indenlandsk, til eksport eller begge dele. Selskaber, finansielle institutioner og enhver anden virksomhed, der tilbyder varer eller tjenesteydelser på kreditvilkår til en anden virksomhed, bør overveje at tegne en handelskreditforsikring. Den beskytter din virksomhed mod indenlands misligholdelse samt misligholdelse fra internationale købere. For enheder, der opererer på et økonomisk grundlag, som ikke nødvendigvis omfatter øjeblikkelig betaling, yder handelskreditforsikring beskyttelse af en virksomheds aktiver, efterhånden som forretningsaktiviteten skaleres opad.

Forretningstyper, der ofte vælger en handelskreditforsikring, omfatter produktionsvirksomheder, råvareforhandlere og tjenesteudbydere.

International handel mellem lande skaber og driver den globale økonomi. Strømmen af varer og tjenesteydelser og priserne kan påvirkes af en række faktorer, herunder:

 • Globale begivenheder: Den igangværende COVID-19-pandemi har bremset, reduceret og endda stoppet produktionen og leveringen af mange varer og tjenesteydelser. 
 • Valutakurser: Det har en væsentlig indflydelse på nettoimportører, som nyder godt af stærke valutaer, og nettoeksportører, som nyder godt af svage valutaer. 
 • Handelshindringer: Det kan f.eks. omfatte importkvoter og tariffer, som regeringer indfører for at beskytte den indenlandske industri mod udenlandsk konkurrence.
 • Geopolitisk stabilitet og politisk uro: Interne og grænseoverskridende konflikter og krig kan forstyrre handelsruter og transport.
 • Transportomkostninger: Disse kan påvirkes af mange faktorer, især olieprisen.

Handelskreditforsikring yder beskyttelse mod manglende betaling af en udestående gæld fra den forsikrede virksomheds køber. Denne dækning gælder normalt for visse definerede hændelser (også kaldet årsager til tab eller forsikrede farer). 

Forsikringsselskaber, der tilbyder handelskreditforsikring, vil generelt dække to typer risici:

 • Kommerciel risiko: Risikoen for, at dine kunder ikke kan betale udestående fakturaer af økonomiske årsager (f.eks. erklæret konkurs eller langvarig misligholdelse). 
 • Politisk risiko: Manglende betaling som følge af begivenheder uden for din eller dine kunders kontrol. Disse kan omfatte politiske begivenheder (krige, revolutioner), katastrofer (jordskælv, orkaner) eller økonomiske vanskeligheder f.eks. mangel på valuta, som begrænser muligheden for at overføre penge fra ét land til et andet.

Handelskreditforsikring understøtter din evne til at udvide kreditbetingelser til nye og eksisterende kunder, hvilket hjælper din virksomhed med at vokse sikkert, hvor du tidligere har vurderet, at det var for risikabelt. Den beskytter dig også mod risikoen ved at eksportere til udlandet og reducerer usikkerhed.  
 
Med dækning fra en handelskreditforsikring kan du forbedre adgangen til yderligere finansiering af dine tilgodehavender, da banker typisk er mere tilbøjelige til at udlåne mere kapital til en virksomhed, der har en handelskreditforsikring. Som forsikret virksomhed vil din balance fortsat være beskyttet med en forudbestemt tilbagebetalingsrate (ofte mellem 75-90 % af gældsværdien), uanset om din kunde er erklæret konkurs eller simpelthen ikke kan (eller ikke vil) betale sine forfaldne konti. Det hjælper også med at frigøre kapital til brug andre steder i virksomheden og reducere beholdninger af uerholdelige fordringer. 

Typisk vil en virksomhed forsøge at forsikre hele sin kundeportefølje. Det er den mest almindelige fremgangsmåde. Den kan dog også tilpasses til kun at omfatte udvalgte konti eller nøglekunder, hvis det drejer sig om kunder med højere risiko.

Handelskreditforsikringsselskaber tilbyder en lang række fleksible produkter og politikker, som er designet til at imødekomme de forskellige krav til dækning. Når du søger en sådan dækning, skal du samarbejde med en mægler, der har erfaring og ekspertise inden for globale risikospørgsmål og handelsfinansieringsløsninger. Vores eksperter kan hjælpe dig med at vurdere og udvikle dine specifikke krav og derefter hjælpe dig med at vælge den mest passende dækning. 
 
Dækningen kan struktureres på forskellige måder, herunder:

 • Hele omsætningen: Dette er den mest almindelige policetype, som dækker hele selskabets portefølje af tilgodehavender i forbindelse med én police, og som omfatter en lang række indenlandske transaktioner og eksporttransaktioner. 
 • Nøglekunder: Denne police har til formål at forsikre en virksomheds største kunder eller en anden defineret dækningsgruppe, hvor der er den største risiko (dvs. selektiv dækning).
 • Enkelt risiko: Denne police er beregnet til at forsikre eksponeringer relateret til en enkelt kunde. 
 • Tabsskade: Denne police er beregnet til at dække katastrofale eller ekstraordinære tab for de største kunder over det normale niveau for uerholdelige fordringer ved at fastsætte et passende niveau for selvrisiko.

Hver af policerne kan dække hjemmemarkedssalg, eksportsalg eller en kombination af begge – og kan defineres regionalt eller globalt. Der er ofte tale om en forsikring for politisk risiko. 

I betragtning af alle disse muligheder er handelskreditforsikring stadig overkommelig for mange virksomheder: Omkostningerne til dækning udgør typisk mindre end 1 % af salgsindtægterne.  

 Handelskreditforsikring er et dynamisk produkt. Kreditbegrænsningskrav for kunder ændrer sig i løbet af en policeperiode som en direkte konsekvens af skiftende forretningsbehov. Derfor støtter Marsh typisk sine kunder i mange interaktioner med forsikringsselskaber for at opnå eller øge kreditgrænserne.

Vores specialister

Image placeholder

Kim Rolf Larssen

Head of Corporate, Denmark & Trade Credit Practice Leader, Nordic Region

 • Denmark

Image placeholder

Louise Jonsson

Trade Credit Consultant

 • Denmark