Løsninger til COVID-19-relaterede likviditets- og cash flow-problemer

COVID-19-relaterede likviditets- og cash flow-problemer

I en tid hvor Danmark gradvist åbner op og lemper på restriktioner, oplever virksomheder fortsat de økonomiske konsekvenser, som COVID-19 har forårsaget. Virksomheder der har været eller er udsatte for forretningsforstyrrelser, bør undersøge løsninger til øjeblikkelig forbedring af likviditet og cash flow. Med direkte adgang til det globale forsikringsmarked og stor erfaring med at hjælpe kunder med accounts receivable financing, er Marsh JLT Specialty's Credit Specialties team klar til at hjælpe dig med at udforske muligheder og løse udfordringer. Vi vil arbejde sammen med din virksomhed på at udvikle strategier til at vedligeholde din drift og drage fordel af fremtidige udfordringer.

Marsh JLT Specialty's Credit Specialties har udarbejdet en flyer, der beskriver, hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed med covid-19-relaterede likviditets- og cash flow-problemer.