Skip to main content

Betingelser for brug

Dette website drives af Marsh A/S (”Marsh"), der er autoriseret og reguleret af Finanstilsynet. Læs venligst disse vilkår og betingelser (”Vilkår") omhyggeligt. Ved at besøge dette website accepterer du at være bundet af disse vilkår, herunder Marshs privatlivspolitik. Hvis du ikke accepterer at være bundet af disse vilkår, bør du ikke tilgå eller besøge denne hjemmeside.

 

 

LÆS VENLIGST DISSE VILKÅR OG BETINGELSER FØR DU TILGÅR DENNE HJEMMESIDE:

 1. Mens Marsh har gjort sig alle rimelige bestræbelser på at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside var korrekte på tidspunktet for offentliggørelse, skal du være opmærksom på, at Marsh ikke påtager sig ansvar, hvis oplysningerne er ufuldstændige, unøjagtige eller forældede.
 2. Marsh er ikke ansvarlig for indhold eller brug af websteder eller andre meddelelser sendt eller modtaget af dig med undtagelse af, hvad der udtrykkeligt fremgår af dette website.
 3. Al nuværende og fremtidig ophavsret, varemærker og andre immaterielle rettigheder til denne hjemmeside tilhører Marsh og dets licensgivere. Du opnår ikke anden ret over websitet end den begrænsede ret til at bruge websitet i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Du accepterer at beskytte Marsh og dets licensgiveres ejendomsret og accepterer straks at underrette Marsh skriftligt (kontaktoplysninger nedenfor), såfremt du bliver bekendt med en hvilken som helst type af uautoriseret brug eller enhver anden brug af hjemmesiden, der krænker immaterielle rettigheder.
 4. Det er tilladt at udskrive eller downloade oplysninger og indhold fra denne hjemmeside til dit eget personlige, ikke-kommercielle brug eller til ikke-kommercielt brug i din virksomhed. Du må ikke tilbyde salg, sælge eller distribuere noget medium eller nogen del af denne hjemmeside eller dens indhold. Du må ikke gøre nogen del af denne hjemmeside tilgængelig som en del af en anden hjemmeside, hverken som hyperlink på internettet eller på anden måde, medmindre du har fået skriftlig tilladelse til dette af Marsh. For at ansøge om godkendelse, skal du kontakte Marsh pr. e-mail eller brev (kontaktoplysninger nedenfor) med følgende oplysninger: (a) dit navn eller navnet på den tekniske kontaktperson, der er ansvarlig for link(s); (b) navnet på din virksomhed; (c) e-mail og telefonnummer til dig eller den tekniske kontaktperson, der er ansvarlig for link(s); og (d) hjemmeside(r), hvor link(s) til websitet vises. Du må ikke bruge Marsh’ navn eller misbruge Marsh’ brand på nogen måde. Sådan anvendelse eller misbrug afgøres udelukkende af Marsh’ skøn.
 5. Du må ikke bruge dette website til ulovlige formål, og du accepterer, at du ikke må sende, anvende, kopiere, poste eller tillade nogen form for posting, som er æreskrænkende eller stødende, eller som er fornærmende, uanstændigt eller i strid med privatlivets fred for enhver person. Du accepterer, at du ikke har ret til at sende uopfordret reklame- eller markedsføringsmateriale, spam eller lignende meddelelser, der kan forstyrre driften af dette website eller andres besøgendes brug af sitet.
 6. Marsh forbeholder sig retten til på ethvert tidspunkt og uden varsel at forbedre, modificere, ændre, suspendere eller permanent afbryde hele eller dele af dette website og at begrænse eller forbyde adgang til den.
 7. Oplysninger, som vi modtager, vil blive behandlet fortroligt og vil ikke blive videregivet på anden måde end i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik eller dine instruktioner.

  Under den normale udførelse af service for vores kunder kan oplysninger deles i Marsh & McLennan Companies Group (”MMC”), og kan anvendes til både forskning og statiske formål og forebyggelse af kriminalitet. De kan overføres til et hvilket som helst land, herunder lande uden for EU til disse formål og til systemadministration. De kan også bruges til at give vores kunder oplysninger om produkter og ydelser, som vi mener kunne være af interesse.

  Når vores kunder forsyner os med oplysninger, der indeholder personlig data (navn, adresse, eller andre oplysninger, om nulevende personer), vil vi opbevare og anvende disse data til at gennemføre forsikring og andre ydelser til disse kunder med forståelse for, at de personer, til hvem dette data vedrører, er blevet underrettet om årsagen for opnåelsen af dette data og den kendsgerning, at det kan videregives til tredjemand, såsom MMC-koncernen.
 8. Du accepterer hermed, at holde Marsh skadesløs for omkostninger, krav, tab og skader (herunder juridiske omkostninger), der er afholdt af eller tildelt Marsh som et resultat af dit misbrug af dette website eller dit brud på disse vilkår.
 9. Dette website kan indeholde links til andre websites, som Marsh ikke har kontrol over. Marsh påtager sig ikke ansvar for nøjagtigheden eller andet indhold, eller sikkerheden for enhver aktivitet, der udføres på sådanne websites. Din anvendelse af sådanne websites er på eget ansvar.
 10. Hvis dine handlinger er i strid med disse vilkår kan Marsh suspendere din adgang til dette website og nægte at give dig yderligere adgang hertil.
 11. Dette website er leveret til dig gratis uden forpligtelser eller garantier, medmindre det specifikt er angivet. Marsh påtager sig ikke ansvar over for dig (undtagen i tilfælde af personskade eller død forårsaget af vores uagtsomhed eller for bedrageri), hvad end det er i kontrakt, som følge af skadevoldende handling (herunder uagtsomme handlinger) eller på anden måde, der udspringer i forbindelse med brug af dette website. Marsh’ ansvar er ikke begrænset i tilfælde af død eller personskade som direkte skyldes Marsh’ forsømmelighed.
 12. Disse vilkår kan ændres af Marsh fra tid til anden. Din brug af denne hjemmeside efter sådanne ændringer udgør din accept af disse ændringer.
 13. Disse vilkår og betingelser samt indholdet af dette website er underlagt dansk lovgivning, hvis domstole har enekompetence.
 14. Eventuelle spørgsmål eller forespørgsler, som du har i forhold til denne hjemmeside eller i relation til Marsh sendes via vores kontakt os formular, eller du kan skrive til os på:

Marsh A/S
Teknikerbyen 1
DK 2830 Virum
Tel: +45 4595 9595
Fax: +45 9595 9500
Send e-mail