Skip to main content

Лаңкестік

Лаңкестік – алдын ала болжануы мен өлшенуі қиын қазіргі әлемде үнемі төніп тұратын қауіп. Тәуекелдерді табыстау және кеңес беру қызметтерін көрсету жөніндегі мамандарымыз мүдделеріңіз бен адамдарыңызды ел ішінде де, шетелде де қорғауға көмектеседі.

Соңғы жылдары саяси тұрғыдан негізделген зорлық-зомбылық пен лаңкестік актілері жаңалықтар хабарларының тұрақты тақырыбына айналды және халықаралық экономикалық конъюнктура жағдайында көптеген компаниялар өз қызметкерлері мен корпоративтік мүдделерін әлемнің барлық елдерінде осындай қауіп-қатерлерден қорғаудың жолдарын іздестіреді.

Барған сайын тұрақсыз болып жатқан әлемде біз сіздің тәуекелге ұшырағыштығыңызды сандық бағалау және ықтимал шығындарыңызды анықтау үшін салалық көрсеткіштерді қолдана отырып, лаңкестік тәуекелдерінің нақты профилін анықтауға көмектесе аламыз. 

Біздің арнайы оқытудан өткен, әлемнің барлық өңірлерінде жұмыс істейтін лаңкестік тәуекелдерін сақтандыру жөніндегі брокерлеріміздің ішкі/халықаралық лаңкестік және саботаж актілері жағдайында сақтандыру арқылы қорғауды, химиялық, биологиялық, радиологиялық және ядролық (ХБРЯ) лаңкестік актілері жағдайында сақтандыру арқылы қорғауды және лаңкестік актілер жағдайында жалпы жауапкершілікті сақтандыруды қоса алғанда, сақтандыру өтелімінің көптеген түрлерін ұсыну тәжірибесі бар. 

Сізбен ынтымақтастық құрып, біз кәсіпорныңызға, оның қызметі жүзеге асырылатын жерге қарамастан, лаңкестіктің үнемі өзгеріп отыратын тәуекелдеріне төзімділікті арттыруға көмектесе аламыз. 

Жалпы жиі қойылатын сұрақтар

Сақтандыру тұрғысынан лаңкестік акт қандай да бір адамның немесе адамдар тобының (топтарының) жеке өзі немесе ұйымның (ұйымдардың) атынан немесе мүддесінде, саяси, діни немесе идеологиялық мақсаттарда, оның ішінде қандай да бір үкіметке ықпал ету және/немесе осындай мақсаттарға қол жеткізу үшін кең ауқымды адамдарды қорқыту ниетімен әрекет жасауы, оның ішінде күш немесе зорлық-зомбылық қолдану арқылы жасауы ретінде белгіленеді.

Бұл анықтама аймаққа байланысты өзгеруі мүмкін және кез келген сақтандыру төлемдері мен өтелімдерін жасамас бұрын, оқиғаны мемлекеттік лауазымды тұлға лаңкестік акт ретінде тануы керектігін айта кету керек.

Көбінесе лаңкестік актілерге өзін-өзі мерт қылу немесе автокөлік жарылыстары, жаппай атыс, көптеген құрбандарға пышақ жарақаттар келтіру, сондай-ақ үрейлі жағдай жасауға бағытталған басқа да әрекеттер жатады.

Лаңкестік тәуекелдерден сақтандыру, әдетте ғимараттарды және олардың ішіндегісін, мысалы, материалдық-өндірістік қорлар мен жабдықтарды қоса алғанда, мүліктің зақымдануынан немесе жойылуынан және осыған байланысты шаруашылық қызметтегі үзілістен қорғауды қамтамасыз етеді. Бұған қоса, ұйымдардың лаңкестік актілер салдарынан адамдардың қаза тапқаны және жарақаттанғаны үшін жауапкершілігіне байланысты өтемақы төлеу туралы талаптарды қамтитын кеңейтілген сақтандыру арқылы қорғау қолданылуы мүмкін.

 

Лаңкестік тәуекелдерді басқару бірқатар параметрлерді бағалауды және қатаң бақылауды қамтиды. 

Ықтималдық моделдеу тәуекелдер мен тәуекелге ұшырағыштықты жақсы түсінуге мүмкіндік бере отырып, сақтандыру брокерлері мен лаңкестік қауіптен сақтандыру арқылы қорғауды алуға мүдделі компанияларға көмектесе алады. Бұл қауіптілік дәрежесінің қосымша факторларын ескере отырып, ықтимал шабуылдардың ықтималдығы негізінде жан-жақты бағалау үшін ақпарат алуға мүмкіндік береді. 

Мұндай модельдеу сіздің тәуекелге ұшырағыштығыңызды түсінуге және сіздің ерекше қатысу салаңызға негізделген бағдарламалар жасауға көмектеседі. Бұл мыналарды қамтуы мүмкін:

  • портфеліңіздің тәуекелдерін жинақтауды/біріктіруді түсіну;
  • сақтандырылған активтеріңіз бойынша маңызды мақсаттарға қол жеткізу мүмкіндігін түсіну;
  • қаралатын өңір үшін қажетті сақтандыру арқылы қорғаудың түрі; 
  • сақтандырушы жауапкершілігінің лимиттері.

Тәуекелдерге жол бермеу немесе олардың алдын алу шараларын ескере отырып, ықтимал модельдеу, өз кезегінде, сақтандыру өтелімін төлеуді талап етуі мүмкін жалпы жоғалту немесе зиян келтіру қаупін азайтуы мүмкін.