Skip to main content

Infrastructuur

Het succes van ondernemingen die infrastructuur ontwikkelen en onderhouden, is afhankelijk van het behoud van de activawaarden door risico's te verminderen en kapitaal effectief te gebruiken.

De ontwikkeling van infrastructuur is een sterke kracht in de huidige wereldeconomie, waarin jaarlijks honderden miljarden euros worden besteed aan het repareren, vervangen en bouwen van nieuwe mogelijkheden voor transport, stroom, nutsvoorzieningen, energie, havens en terminals, en sociale infrastructuur. Overheden kijken naar de private sector om financiële projecten te helpen, terwijl andere deelnemers uit de branche – ontwikkelaars, aannemers, banken, accounting- en advocatenkantoren, consultants en anderen – belangrijke rollen spelen in de levenscyclus van de infrastructuur.

Belanghebbenden van infrastructuurprojecten kunnen verschillende drijfveren hebben. En hun uitdagingen en risicoprofielen veranderen gedurende de levenscyclus van een project – van aanbestedingen tot pre-constructie, bouw, operationele en doorlopende managementfasen.

Met meer dan 25 jaar specialistische ervaring is ons team ideaal gepositioneerd om uw risico- en verzekeringsbeslissingen te ondersteunen. Onze specialisten begrijpen de uiteenlopende risicotoleranties van de publieke sector, aandelenbeleggers, kredietverstrekkers en de bouwsector.

Tijdens de financiering bieden wij strategieën en oplossingen die de volatiliteit van infrastructuurinitiatieven verminderen en projecten aanvaardbaar maken. Door middel van planning, ontwerp, constructie en bedrijfsvoering bieden we inzichten en effectieve strategieën voor risicobeperking en vermogensbeheer die veranderende risico's aanpakken gedurende de fasen van projecten.

Ons wereldwijde team kan u helpen de uiteindelijke waarde van uw activa te behouden, de volatiliteit van de inkomstenstroom te verminderen en inherente risico's te beheren, zodat u uw kapitaal effectief kunt inzetten.

Related articles

Veelgestelde vragen

Alle bedrijven of entiteiten die actief investeren in een infrastructuurproject, evenals andere belangrijke betrokkenen bij het project, moeten een verzekering overwegen om hun belangen adequaat te beschermen en hun risico's gedurende de gehele levenscyclus van het project te beheren. De omvang en het type van het project kunnen de mogelijkheid om te voldoen aan contractuele vereisten voor verzekeringen beperken. Daarom is het belangrijk om in een vroeg stadium een verzekerings- en risicoadviseur in te schakelen om te onderhandelen over deze vereisten en verzekeringsoplossingen af te stemmen die de potentiële impact van projectrisico's kunnen minimaliseren.

Daarnaast bieden strategieën voor risicomitigatie in elke fase van de levenscyclus van het project essentiële ondersteuning door potentiële problemen voor alle belanghebbenden te identificeren en te beheren. In de plannings- en ontwerpfasen komen risico's naar voren, tot aan de fysieke constructie en de implementatie van de infrastructuur. Het is dus belangrijk om een vangnet te bieden om een soepele en naadloze projectafronding te garanderen.

Dit type verzekering is doorgaans gericht op het beschermen van belanghebbenden van het project tegen risico's die verband houden met de meest voorkomende knelpunten bij het ontwikkelen van infrastructuur.

Er is altijd sprake van aansprakelijkheidsdekking, aangezien de meeste infrastructuurprojecten door hun aard aan het publiek worden blootgesteld. Verder dekt de verzekering doorgaans aspecten van risico's die gepaard gaan met materiële schade aan een project, ongeacht of dit het gevolg is van een natuurlijk gevaar zoals een overstroming of storm, of van schade veroorzaakt door aannemers of het grote publiek.

Voor infrastructuurontwikkelingen met private financiering zou verzekeringsdekking ook bestaan uit het dekken van financiële risico's als gevolg van factoren zoals een vertraging in de voltooiing van een project (als gevolg van fysieke schade) of fouten en omissies die voortvloeien uit professionele diensten die verband houden met het ontwerp.

Er zijn innovatieve verzekeringsoplossingen ontwikkeld om een breed scala aan risico's te dekken – van regen en temperatuurschommelingen (weerverzekering) tot het verzekeren van wanbetaling door onderaannemers. Aangezien er zoveel variatie is in de risicotoewijzing voor een bepaald project is het belangrijk om een risicoadviseur, zoals Marsh, te raadplegen om uw specifieke risicoblootstelling te beheersen.

Hoewel grote infrastructuurprojecten op lange termijn enorm waardevol zijn voor de maatschappij hebben ze een gevestigde reputatie dat ze problematisch zijn. Vertragingen als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen zoals problemen met de toeleveringsketen, langdurig slecht weer, arbeidsgeschillen en onenigheid onder belanghebbenden bij belangrijke projectbeslissingen kunnen leiden tot hoge kosten voor belastingbetalers en private investeerders.

Hoewel sommige van deze risico's niet van tevoren kunnen worden aangepakt, zoals onenigheid onder belanghebbenden, kunnen andere risico's op bepaalde manieren worden beperkt door risicobeheerplanning. Adviseurs voor risicobeheer kunnen infrastructuurbedrijven helpen bij het op voorhand plannen van een strategie om zichzelf te beschermen tegen veelvoorkomende problemen, terwijl ze ook claims en herstelondersteuning bieden als deze problemen werkelijkheid worden.

Onze mensen

Placeholder Image

Hans Dröge

Construction Practice Leader

  • Netherlands