Skip to main content

High seas: het mogelijk maken van een klimaatbestendig Suezkanaal

De impact en risico’s van wereldwijde scheepvaart voor klimaatverandering, en methoden om veerkracht op lokaal niveau op te bouwen.

De blokkering van het Suezkanaal in mei 2021, veroorzaakt door de Ever Given, toonde aan hoe kwetsbaar de wereldwijde toeleveringsketens zijn bij verstoringen van de kanalen en waterwegen van de wereld. Het 'just in time'-karakter van de scheepvaart betekent dat er beperkte redundantie is, en deze routes worden escalatiepunten voor trapsgewijze risico's. Met de toenemende incidentie van verstorende weersomstandigheden, veroorzaakt door klimaatverandering, is het belangrijk om meer aandacht te besteden aan het begrijpen van deze potentiële kritieke zwakke punten.

Als onderdeel van dit document hebben we beoordeeld hoe het Suezkanaal in de loop van de tijd kan worden beïnvloed door fysieke klimaatrisico's. De modelleringsresultaten, geleverd door XDI (het Cross Dependency Initiative, een toonaangevende organisatie voor het modelleren van fysieke klimaatrisico's) hebben aangetoond dat het Suezkanaal en de bijbehorende infrastructuur kwetsbaar zijn  voor natuurlijke gevaren die zullen worden verergerd door klimaatverandering, zoals:

  • Het risico op overstroming van de kust neemt toe, met name in de noordelijke haveninfrastructuur van het Suezkanaal.
  • Toenemend risico op extreme hitteperiodes  langs de lengte van het Suezkanaal zelf.

Maatregelen die kunnen worden overwogen om deze risico's te verminderen, zijn onder meer:

  1. Veerkrachtstrategieën: fysieke veerkracht en financiële mechanismen moeten worden ondersteund door een consistente en gestructureerde aanpak. De VN-beginselen voor veerkrachtige infrastructuur kunnen de consistentie bij het ontwikkelen van een veerkrachtstrategie vergemakkelijken.

  2. Fysieke veerkracht: veerkracht voor fysieke klimaatrisico's (bijv. kustoverstromingen) moet verder worden overwogen om de betrouwbaarheid van het Suezkanaal op lange termijn mogelijk te maken, inclusief aanpassing van de haveninfrastructuur en sluizen langs het kanaal.

  3. Veerkracht mogelijk maken: Financieringsregelingen, zoals door (her)verzekering gedekte publiek-private regelingen, maken het mogelijk om de risico's van aanpassing aan veerkracht te verminderen. Regelingen kunnen verder worden ontwikkeld om compensatie voor de ontwikkeling van veerkracht mogelijk te maken voor degenen die afhankelijk zijn van het kanaal en het exploiteren daarvan.

Rapport

High seas: het mogelijk maken van een klimaatbestendig Suezkanaal

Download nu het rapport voor meer informatie.

Gerelateerde inzichten