Skip to main content

Verzekering na beroepsprocedures

U krijgt bij uw vastgoedprojecten te maken met steeds meer regels rondom bouwen en omgevingsvergunningen. Door die regelgeving en het groeiend aantal beroepsprocedures loopt u het risico dat u uw project vertraging oploopt en deze niet kunt realiseren. Met onze ‘Verzekering na beroepsprocedures’ verzekert u een project tegen de gevolgen van annulering door beroepen en negatieve rechterlijke uitspraken bij de Rechtbank dan wel de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Geruststellend gevoel

Een eerder afgegeven omgevingsvergunning voor uw bouwproject kan alsnog worden ingetrokken na uitspraak van de Rechtbank en de Raad van State. U wordt dan geconfronteerd met de financiële gevolgen hiervan.

Met de ‘Verzekering na beroepsprocedures’ staan verzekeraars garant voor het financieel verlies wanneer het project vertraging oploopt of niet kan worden gerealiseerd. Daarmee stelt u investeerders, banken en kopers gerust en zijn ook uw ontwikkelings- en bouwkosten verzekerd.

Wat is verzekerd?

De verzekering vergoedt de werkelijke financiële verliezen als gevolg van het annuleren van uw project. De schadevergoeding bestaat uit het volgende:

Voor projectontwikkelaars:

  • De vergoeding is het verschil tussen de betaalde bouwen ontwerpkosten en de bedragen die kopers voor het pand al hebben betaald.
  • Bij bouwkosten kunt u ook denken aan bijkomende kosten zoals eventuele extra kosten voor contractbreuk, verzekeringen of kosten in verband met een krediet dat u voor het project heeft afgesloten. Moet het project gesloopt worden? Dan dekt de verzekering ook de sloopkosten van het project

Voor particuliere kopers:

  • Vóór oplevering: het bedrag dat een koper op de datum van het verlies al betaald heeft voor het pand – volgens het verkoopcontract - vermenigvuldigd met 110% of 120%.
  • Na oplevering: het verschil tussen de marktwaarde van het pand (op het moment dat de vergunning geldig was) en de geschatte marktwaarde (op het moment dat de vergunning is ingetrokken). De vergoeding is maximaal 20% van de verzekerde waarde van het pand. Het pand kan in gebruik worden genomen. Door het ontbreken van een vergunning is het moeilijker het pand te verkopen.
  • Bij eventuele sloop: de koper ontvangt de referentieprijs van het pand vermenigvuldigd met 110% of 120%.

Voor grondeigenaren

De vergoeding is het verschil tussen de oorspronkelijke waarde van de grond en de som van restwaarde van de grond, plus de bedragen die kopers al betaald hebben voor een grondaandeel op de datum van het verlies.

Voor investeerders

De dekking betreft maatwerk en wordt afgestemd op de specifieke behoeften voor het project. De verzekering vergoedt de financiële verliezen die u als investeerder wenst af te dekken.

De voordelen

Versnelling

Met een ‘verzekering na beroepsprocedures’ hoeft u de uitkomst van een beroep niet af te wachten. Dat versnelt uw bouwproject: u kunt de bouwgrond sneller aanschaffen en u start met bouwen zonder vertragingen. Dat is prettig voor de continuïteit van de bouwwerkzaamheden en de afstemming met uw aannemers.

Financiële zekerheid

Ondanks (lopende) beroepsprocedures verzekert u zowel de aankoopprijs van de grond, de financiering bij de bank én eventueel de eenheden die u nog niet heeft verkocht. U kunt daarnaast ook doorgaan met uw plannen voor het in de markt zetten van het project.

Hoe kunt u zich verzekeren?

Om gebruik te maken van de ‘verzekering na beroepsprocedures’ zet u de volgende stappen:

  1. U neemt contact op met een van onze adviseurs zodra er beroep wordt aangetekend op uw vergunning bij de Rechtbank of de Raad van State. U bespreekt of uw project in aanmerking komt.
  2. Als uw project in aanmerking komt is een risicoanalyse de volgende stap. U laat twee onafhankelijke audits van de vergunning en beroepsprocedures uitvoeren, door een gespecialiseerd advocatenkantoor. Dit traject kan twee maanden duren.
  3. Is het risico voor verzekeraars aanvaardbaar? We maken dan een verzekeringsvoorstel op maat voor u.

Wat kost de verzekering?

De premie voet voor een ‘verzekering na beroepsprocedures’ ligt rondom de 1,5% van de bouwsom van de verzekerde waarde. De premie is afhankelijk van de omvang van het project en het risico dat u wilt verzekeren.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met een van onze adviseurs om vrijblijvend de mogelijkheden van de verzekering voor uw vastgoedproject te bespreken.