Toekomstige risico’s vooraf dekken of achteraf de rekening krijgen