Total Cost of Risk

In analogie van het bekende en ruimschoots bewezen Total Cost of Ownership, is in de markt voor bedrijfsmatige verzekeringen Total Cost of Risk (TCOR) sterk in opkomst. De reden hierachter is eenvoudig: een scherpere analyse van het volledige risicoprofiel leidt tot een betere basis om keuzes voor risicobeheer op te baseren.  Daarmee leidt het uiteindelijk tot voorwaarden, risicodekking en een premie die volledig zijn afgestemd op de integrale verzekeringsbehoefte. Maar ook – en minstens zo belangrijk – het intern kunnen managen van risico’s en deze zo reduceren. Samen met preventie leidt het uiteindelijk tot meer grip op risico.