Verharding schadeverzekeringen zet door

De verharding zet door

De verharding in de markt voor bedrijfsmatige verzekeringen heeft steviger doorgezet dan verwacht. Dat heeft betrekking op alle aspecten van het verzekeren van zakelijke risico’s, van condities tot preventie en uiteindelijk ook de premies. Werd de term verharding vooral gebruikt voor toenemende kosten, nu blijkt dat verzekeraars op alle fronten voorzichtiger zijn geworden en hun klanten confronteren met aangescherpte voorwaarden en maatregelen.

De premies zijn verhoogd

De premies reflecteren de huidige staat van de markt. Was de stijging voor de premies van 2020 met 11,9 procent al stevig, de afgelopen continuering laat zien dat de stijging gemiddeld twee keer zo hoog is. Sinds de laatste continuering wordt dit jaar gemiddeld 22 procent meer betaald. Dit geldt voor meer dan 83 procent van de onderzochte bedrijven. Er zitten dus grote uitschieters bij om tot dit gemiddelde te komen. De financiële sector bijvoorbeeld moet het doen met gemiddeld 29 procent erbij. En de zorgsector krijgt gemiddeld 20 procent voor de kiezen.

Meer dan 83% van de deelnemende bedrijven had te maken met een premiestijging, deze was gemiddeld 22%.

De vraag is in hoeverre de pandemie het risicoprofiel heeft verscherpt in de doorgaans stabiele zorgsector. Vaststaat dat er weinig verschoven is in de verzekeringsportefeuilles van bedrijven. Aansprakelijkheidsverzekeringen staan nog ongewijzigd aan kop en ook de andere typen verzekeringen laten weinig verschuivingen zien. De economie zelf is ook nauwelijks een aanjager: juist Nederland blijkt overtuigend door de crisis te zijn gekomen, Moody handhaaft de triple-A rating, de economische vooruitzichten zijn goed en dankzij de geprognosticeerde groei blijft de staatschuld op 56 procent BBP ‘hangen’. Wel heeft de crisis onzekerheid over de toekomst opgeleverd. En angst voor het onzekere is een slechte raadgever. Met het voorbijtrekken van de pandemie, goede economische vooruitzichten en een stabiliserende samenleving verwachten we dat die onzekerheid afneemt en dat we dat terugzien in de cijfers van volgend jaar.

Verzekeraars zijn strenger geworden. Dat zie je aan de premies, maar ook aan de voorwaarden en striktere preventie-eisen.

De verharding gaat niet alleen over hogere premies

Er gebeurt met de voorwaarden van de verzekeringen dit jaar veel minder dan vorig jaar. Werden de voorwaarden in 2020 nog gemiddeld slechter voor klanten, in 2021 lijkt sprake van lichte verbetering. Mogelijk is hier in veel gevallen sprake van compensatie: de voorwaarden blijven gelijk of verbeteren iets, maar de premie gaat wel omhoog. Daar staat tegenover dat verzekeraars door de bank genomen strenger zijn geworden. Meer bedrijven dan vorig jaar melden aanvullende eisen voor preventie. De gemiddelde kosten voor het nemen van maatregelen hiervoor zijn met €270.000 gemiddeld 13 procent toegenomen. Meer dan 85 procent van de bedrijven dient minstens €50.000 aan aanvullende maatregelen te nemen.

Wilt u meer weten over ons onderzoek naar de afgelopen continuatie? Download dan de Nationale Benchmark Schadeverzekeringen 2021 via het formulier op deze pagina.