Verharding schadeverzekeringen zet door

De verharding zet door

De verharding in de markt voor bedrijfsmatige verzekeringen heeft steviger doorgezet dan verwacht. Dat heeft betrekking op alle aspecten van het verzekeren van zakelijke risico’s, van condities tot preventie en uiteindelijk ook de premies. Werd de term verharding vooral gebruikt voor toenemende kosten, nu blijkt dat verzekeraars op alle fronten voorzichtiger zijn geworden en hun klanten confronteren met aangescherpte voorwaarden en maatregelen.

De premies zijn verhoogd

De premies reflecteren de huidige staat van de markt. Was de stijging voor de premies van 2020 met 11,9 procent al stevig, de afgelopen continuering laat zien dat de stijging gemiddeld twee keer zo hoog is. Sinds de laatste continuering wordt dit jaar gemiddeld 22 procent meer betaald. Dit geldt voor meer dan 83 procent van de onderzochte bedrijven. Er zitten dus grote uitschieters bij om tot dit gemiddelde te komen. De financiële sector bijvoorbeeld moet het doen met gemiddeld 29 procent erbij. En de zorgsector krijgt gemiddeld 20 procent voor de kiezen.

Meer dan 83% van de deelnemende bedrijven had te maken met een premiestijging, deze was gemiddeld 22%.