Sorry, maar uw browser wordt niet ondersteund door marsh.com.

Voor de beste ervaring, upgrade naar een ondersteunde browser:

X

Rapporten en verslagen

EMEA Insurance Market Report 2016

 


Nu het nieuwe jaar goed en wel onderweg is, lijkt de wereldwijde verzekeringsmarkt een verdere verzachting in het vooruitzicht te hebben. Dit is het gevolg van de capaciteit, de concurrentie en de relatief lage catastrofe schades. Download het Europe, Middle East, and Africa Insurance Market Report 2016 voor alle verzekeringstrends uit de regio.

Enkele ontwikkelingen in de sector behoeven aandacht, waaronder winstaankondigingen, bestuurlijke wisselingen en herverzekeringen van verschillende bedrijven. Daarnaast kunnen mondiale economische, politieke, regulerende, technologische en milieuontwikkelingen hun weerslag hebben op de sector.

Dit rapport beschrijft onder andere de volgende 5 bevindingen:

  • Cyberrisico’s staan hoog op de agenda in boardrooms uit de regio. Daardoor is een sterke toename zichtbaar in het aantal vragen over de rol van verzekeren bij het beheersen van deze dreiging.
  • Door de terroristische aanvallen, de vluchtelingencrisis en andere ontwikkelingen in de regio, hebben organisaties de risico’s van terrorisme en politiek geweld prominent in het vizier.
  • In bijna alle landen bleven de bestuurdersaansprakelijkheid (D&O) premies stabiel of daalden deze tussen de 10% en 20%
  • De Motorcar premies stegen in 11 landen met een gemiddelde van 10%, in twee landen lag dit gemiddelde zelfs hoger. Deze premiestijgingen zijn het gevolg van hoge verliezen op wettelijke aansprakelijkheid en aangescherpte regelgeving.
  • Het aantal captives steeg wereldwijd, waarmee het voortborduurt op de stabiele groei van de afgelopen 20 jaar.

Het Europe, Middle East, and Africa Insurance Market Report 2016 biedt inzicht in de actuele marktomstandigheden en risicotrends van de belangrijkste verzekeringslijnen uit 36 landen. Het is gebaseerd op de ervaring van Marsh’ verzekeringsspecialisten die de verzekeringsmarkt dagelijks volgen.