Sorry, maar uw browser wordt niet ondersteund door marsh.com.

Voor de beste ervaring, upgrade naar een ondersteunde browser:

X
Skyline lights landscape building

Dutch Cyber Risk Perception Survey Report 2019

Onze 2019 Dutch Cyber Risk Perception Survey in samenwerking met Microsoft onderzoekt hoe organisaties cyberrisico’s beleven en hoe zij omgaan met cyberriskmanagement. In het bijzonder in een snel evoluerende zakelijke omgeving.

Technologie verandert de wereldwijde bedrijfsomgeving ingrijpend, met voortdurende vooruitgang op gebieden variërend van kunstmatige intelligentie en the Internet of Things (IoT) tot beschikbaarheid van data en blockchain.

Ook in Nederland blijft de snelheid waarmee digitale technologieën evolueren en traditionele bedrijfsmodellen verstoren, toenemen. Tegelijkertijd lijken cyberrisico’s zich nog sneller te ontwikkelen en verspreiden.

Cyberrisico’s behelzen meer dan datalekken en zorgen omtrent privacy. De afhankelijkheid van ICT-systemen brengt met zich mee dat cyberincidenten hele organisaties, industrieën, toeleveringsketens en landen kunnen verstoren, met een verlies van miljarden Euro’s voor onze economie als gevolg

De Dutch Cyber Risk Perception Survey 2019 onthult veel bemoedigende tekenen van verbetering in de manier waarop organisaties cyberrisico's bekijken en beheren. Cyberrisico’s staan nu duidelijk bovenaan de agenda van bedrijfsrisico's en we zien een positieve verschuiving in de richting van de invoering van strenger, alomvattend cyberrisicobeheer op veel gebieden.

Belangrijkste hoogtepunten:

Hieronder vatten we de belangrijkste hoogtepunten uit het rapport samen:

Hoewel organisaties Cyber als topprioriteit beschouwen, neemt het vertrouwen in hun cyberweerzaamheid af. Cyberrisico’s werden de laatste twee jaar nog sterker verankerd als een organisatorische prioriteit. Tegelijkertijd nam het vertrouwen van organisaties in hun vermogen om deze risico’s te beheersen af.

  • Cyberrisico’s worden als topprioriteit gezien. 77% van de respondenten rangschikte cyberrisico’s als een top vijf-zorg voor hun organisatie.
  • Ondanks de hoge prioriteit die gegeven wordt aan cyberriskmanagement hebben maar weinig organisaties vertrouwen in hun eigen capaciteiten om  cyberrisico’s in kaart te brengen, te managen en te mitigeren.
  • Met name in het kader van het kwantificeren van cyberrisico’s dienen Nederlandse organisaties stappen te maken.
  • Budgetten en gebrek aan mandaat vanuit hoger management worden minder als belemmeringen gezien voor adequaat cyberriskmanagement in Nederland vergeleken met de rest van Continentaal Europa.
  • Organisaties in Nederland noemen ‘riskmanagement’ significant vaker als een de belangrijkste eigenaren van cyberrisico’s ten opzichte van de rest van Continentaal Europa.
  • 47% van de organisaties heeft of is van plan binnen 12 maanden een cyberriskverzekering af te sluiten.