Skip to main content

De zeven ESG-vragen waarmee organisaties rekening moeten houden

environmental social governance text on wooden signpost outdoors in nature

Het risico van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) afspraken zonder afstemming op het beheer van enterprise risk management (ERM)

Regeringen en beleidsmakers over de hele wereld zijn begonnen met het invoeren van codes en voorschriften voor organisaties om ESG- en duurzaamheidsdoelstellingen te helpen behalen. De Europese Unie heeft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ingevoerd, waardoor ongeveer 50.000 organisaties vanaf 2025 op jaarbasis formeel gaan rapporteren, op basis van gegevens uit 2024.

ESG-onderwerpen zijn de afgelopen tien jaar voor een aantal belanghebbenden topprioriteiten geworden en hebben zelfs tot juridische gevechten geleid. Met de invoering van de CSRD in de hele EU zullen de beweringen en toezeggingen van bedrijven over ESG-gerelateerde kwesties op de proef worden gesteld wanneer zij daarover gaan rapporteren.

Organisaties moeten deze problemen kwantificeren en aanpakken met zowel korte- als langetermijnstrategieën om ervoor te zorgen dat ze niet worden blootgesteld. Hoewel veel bedrijven hun ESG-strategie actief hebben geïntegreerd in hun ERM-kader, kunnen bedrijven die dat niet hebben gedaan in de toekomst met problemen worden geconfronteerd.

Hieronder volgen enkele van de meest dringende ESG-gerelateerde vragen die risicomanagers zouden moeten stellen.

1. Moet u ESG-risico's opnemen in de belangrijkste risico's van uw bedrijf?

Organisaties moeten hun ESG-risico's opnemen in de belangrijkste risico's van hun bedrijf. Wanneer u met ESG-risico's werkt, kan het een uitdaging zijn om volledig te begrijpen hoe deze uw bedrijf kunnen beïnvloeden. Om een duidelijker beeld te krijgen, is het belangrijk om een holistische, multistakeholder visie in te voeren die alle aspecten van uw duurzaamheidsagenda benut.

Uw bedrijf kan prioriteit hebben gegeven aan de ESG-agenda en zich hebben gecommitteerd aan een reeks ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen, maar heeft u de ESG-risico's grondig geanalyseerd en geïmplementeerd als onderdeel van uw risicobeheer?

2. Hoe beïnvloeden uw ESG-verplichtingen uw financiën?

Het ESG-risicobeheer van een onderneming staat centraal in de relaties met beleggers en voor financieringsdoeleinden. Tegelijkertijd zullen verzekeraars het ESG-risicobeheer van bedrijven waarschijnlijk nauwlettend in de gaten houden. Sommige verzekeraars geven nu voorrang aan klanten met goed gedefinieerde ESG-strategieën om hun blootstelling aan sectoren en bedrijven met ondergemiddelde ESG-prestaties te beperken.

Bij het ontwerpen en plaatsen van een verzekeringsprogramma is het essentieel om inzicht te hebben in uw ESG-risico's en hoe u deze kunt afstemmen op uw algehele risicobeheerproces. Adequate rapportage over de vorderingen van uw organisatie op het gebied van ESG-gerelateerde risico's kan positief worden beoordeeld door verzekeraars, financieringsverstrekkers, beleggers en andere belanghebbenden.

Weet u hoe de perceptie van het ESG-programma van uw organisatie de beschikbare financiering beïnvloedt? Heeft u een duidelijk pad naar verbetering, met kwantificeerbare gegevens die het aantal risico's en blootstellingen in kaart brengen?

3. Loopt uw organisatie het risico beschuldigd te worden van green washing/social washing?

Van green en social washing is sprake wanneer er een materieel verschil is tussen hoe een organisatie zich voordoet en de acties die zij daadwerkelijk onderneemt met betrekking tot milieu- of sociale vraagstukken.

Als een organisatie publiekelijk ESG-toezeggingen doet, maar niet naar die toezeggingen handelt, kan zij reputatieschade oplopen.

Hoe stemmen de toezeggingen die u publiekelijk heeft gedaan overeen met de acties die u heeft ondernomen?

Als u niet zeker bent van uw ESG-programma of het wilt controleren, neemt de Marsh ESG Pulse Check slechts enkele minuten in beslag en biedt onmiddellijk na voltooiing een analyse.

4. Welke gevolgen zou een energiecrisis voor uw organisatie kunnen hebben?

De huidige energiecrisis zal waarschijnlijk niet de laatste zijn, terwijl de overgang naar net zero ertoe kan leiden dat veel bedrijven te maken krijgen met nationale regelgeving over energieverbruik en emissiedoelstellingen.

Gaat u over op een energievriendelijker bedrijfsmodel? Welke plannen heeft uw bedrijf om operationeel te blijven als er energierantsoenering wordt ingevoerd?

5. Hoe kunnen extreme weersomstandigheden uw bedrijf beïnvloeden?

Afhankelijk van uw locatie en bedrijfstak zullen extreme weersomstandigheden verschillende gevolgen voor u hebben, en de kans dat u geen risico loopt wordt steeds kleiner. Extreme weersomstandigheden kunnen leiden tot meer gevallen van bedrijfsonderbreking door het verstoren van leveringsketens, het veroorzaken van stroomstoringen en het veroorzaken van directe operationele gevolgen.

Hoe heeft u deze risico's onderkend en gepland? Heeft u een toename in frequentie of ernst voorspeld? Biedt uw huidige verzekeringsdekking voldoende bescherming tegen extreme weersomstandigheden?

6. Hoe veilig zijn uw toeleveringsketens?

Een aantal recente gebeurtenissen heeft duidelijk gemaakt hoe mondiale leveringsketens geblokkeerd kunnen raken, met ernstige vertragingen tot gevolg op momenten van crisis. Nu het schrikbeeld van de wereldwijde kosten van levensonderhoud en inflatie alle sectoren van de economie treft, met inbegrip van brandstof- en energiekosten, grondstoffen en voedselprijzen, moeten organisaties over een robuust noodplan voor de toeleveringsketen beschikken.

Waar liggen de potentiële knelpunten in uw toeleveringsketen?

Door toenemende geo-economische en politieke spanningen beperken sommige landen het vrije verkeer van goederen zoals halfgeleiders. Hoe divers zijn uw toeleveringsketens?

7. Welke gevolgen heeft de kosten van levensonderhoud crisis op organisaties?

De huidige crisis van de kosten van levensonderhoud treft landen op verschillende manieren, maar in de meeste landen is de inflatie hoger dan in de afgelopen 20 jaar. De gevolgen zijn onder meer dat consumenten hun uitgaven beperken, dat zakenpartners projecten opschorten en dat werknemers het moeilijk hebben.

Heeft u een plan om uw personeel te helpen met deze plotselinge veranderingen om te gaan? Heeft dit gevolgen voor uw wervings- en/of behoudstrategie? Heeft u de risico's en kansen in de huidige omgeving geëvalueerd, evenals de meest geschikte maatregelen om ze te beperken?

Het ESG-programma van uw organisatie beoordelen

Ons team van ervaren specialisten kan helpen bij het bepalen van de implicaties van ESG-kwesties voor uw organisatie. Marsh staat vooraan om te begrijpen hoe bestaande verzekeringsrelaties kunnen veranderen en om nieuwe oplossingen te creëren als antwoord op opkomende risico's in verband met ESG-transformaties. Wij werken samen met u een plan uit en integreren dit in uw toekomstige ERM-processen om het risico- en verzekeringsbeheer beter op elkaar af te stemmen op het vlak van dekkingsreacties en vernieuwingsinformatie.

Onze  ESG Pulse Check is een snelle eerste stap op uw ESG-reis.

Voor meer informatie over onze ESG Risk Rating tool en hoe Marsh kan helpen, maak hier een afspraak met een van onze adviseurs.