Skip to main content

Jaarlijks rapport

Het Global Risks Report 2023

Wat zijn de grootste risico's voor 2023 en daarna? Data en inzichten van meer dan 1.200 wereldwijde experts en leiders.Ontdek welke risico's meer dan 1.200 academische, zakelijke en overheidsleiders van over de hele wereld prioriteren en voorspellen.

Deze 18e editie van het Global Risks Report, ontwikkeld in samenwerking met het World Economic Forum, schetst de belangrijkste risico’s en trends waar leiders zoals u de komende jaren mee te maken zullen krijgen.

Het biedt gedetailleerde inzichten in de prioriteiten en strategieën van uw collega's - en geeft u bruikbare stappen om veerkracht op te bouwen in dit turbulente risicolandschap.

Het Global Risks Report wordt beschouwd als een van de belangrijkste bronnen van informatie over het huidige en toekomstige risicolandschap en helpt uw organisatie deze risico's te begrijpen en hierop te anticiperen.

Met dit rapport:

  • Ontdekt u de vier risicothema's waar u in 2023 op moet inzetten.
  • Begrijpt u de belangrijkste verschuivingen en trends in een risicolandschap waarin steeds meer samenkomt.
  • Informeert u uw leiderschapsteam over het huidige en toekomstige risicolandschap.
  • Ontdekt u welke acties u en uw organisatie nu kunnen ondernemen om risicoweerbaarheid op te bouwen.

Klaar om de top risico’s en strategieën van 2023 te verkennen?

Onze visie: 4 risicothema’s die belangrijk zijn in 2023

Macro-economisch

De COVID-19-pandemie, het conflict tussen Rusland en Oekraïne, grote natuurrampen wereldwijd en hun geopolitieke en geo-economische implicaties op de lange termijn hebben geleid tot de hoogste inflatiecijfers in decennia en crises in de kosten van levensonderhoud wereldwijd. Macro-economische ontwikkelingen wakkeren de angst aan voor een dreigende recessie, waardoor er onrust ontstaat over de risicovooruitzichten op korte termijn en de toekomstige groei. Het opbouwen van veerkracht in zulke turbulente tijden vereist een nieuwe strategische benadering van risico-identificatie, besluitvorming en paraatheid.

Digitalisering

In het huidige economische landschap spelen technologie en ervaring van de eindgebruiker een leidende rol in efficiëntie, groei en menselijke vooruitgang. Naarmate bedrijven meer activiteiten  digitaliseren en vernieuwende technologie ontwikkelen - van blockchain tot AI tot genetische manipulatie en verder - is het absoluut noodzakelijk dat ze de weerbaarheid versterken tegen snel ontwikkelende cyberrisico's, veranderende regelgeving en privacywetgeving, en fysieke en virtuele aanvallen op waardevolle data en systemen.

Klimaat en duurzaamheid

In het GRR 2023 vormen milieurisico's de belangrijkste langetermijnzorgen van organisaties. De meeste risico's  hebben direct of indirect te maken met klimaatverandering, die algemeen wordt beschouwd als een existentieel risico. Met veerkrachtstrategieën die zich richten op het beoordelen en beperken van risico's op het gebied van klimaatverandering en die investeringen in de transitie naar groene energie helpen versnellen, zullen bedrijven en de wereld hun duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen.

Mensen

De COVID-19-pandemie heeft de bestaande druk op de wereldwijde gezondheidsstelsels, het beheer van de geestelijke gezondheidszorg en de manier van werken vergroot. Het heeft echter ook geleid tot meer bewustheid en betrokkenheid van het management bij het verbeteren van de toegang tot gezondheidszorg en het beschermen van de gezondheid en het welzijn van werknemers. Bedrijven en hun werknemers kunnen veerkrachtiger worden door de focus te verleggen naar het veranderen van de omgeving waarin mensen werken en leven, het verbeteren van de beschikbaarheid van ondersteuning die mensen echt nodig hebben, en het bevorderen van een algemene cultuur van gezondheid en welzijn.

Gerelateerde Artikelen