Sorry, maar uw browser wordt niet ondersteund door marsh.com.

Voor de beste ervaring, upgrade naar een ondersteunde browser:

X

Marsh Cyber Risico Kompas

FASE 1 - Risico Beoordeling

De risico’s en mogelijkheden die digitale technologie, apparatuur en media ons brengen, veranderen continu. Tegelijkertijd is de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van data en systemen belangrijk voor de bedrijfsvoering, klanten en partners. Het risico management van uw organisatie moet de cyber risico’s begrijpen, meten en beheersen en heeft praktische gereedschappen en technieken nodig om dit te doen.

Marsh kan u helpen met deze uitdaging. Het Marsh Cyber Kompas biedt u een waaier aan diensten die in elke fase van het risico management proces kunnen worden ingezet; tijdens de beoordeling van, controle en reactie op, en transfer van cyber risico’s.  

Cyber Risico Financiering Optimalisering

Marsh Risk Analytics is een hoeksteen van de Marsh strategie en stelt u in staat om specifieke risico management oplossingen te implementeren door een gekwantificeerd begrip van het risico profiel en de financiële doelstellingen. Zo biedt Marsh Risk Analytics de mogelijkheid om het cyber risico profiel te benchmarken tegen de industrie en de Marsh Loss Data Library. De Cyber Risico Financiering Optimalisatie geeft inzicht in de financiering van risico, de risico tolerantie en de volatiliteitskosten te berekenen middels een combinatie van risicovolatiliteit en kapitaalkosten van het risico. Dit geeft u de zekerheid om de juiste beslissingen te nemen voor de financiering van cyber risico’s.

Cyber Impact Analyse

De afhankelijkheid tussen IT systemen en de dagelijkse bedrijfsvoering wordt steeds groter voor de meeste bedrijven. Cyber risico’s, zoals het verlies van data of verstoring van de bedrijfsprocessen door hacks of aanvallen, kunnen een significante impact hebben op uw bedrijfsvoering, reputatie, relaties met klanten, leveranciers en investeerders en ultiem op de omzet en winstgevendheid. De impact van cyber risico’s verschilt van organisatie tot organisatie en is moeilijk om te bepalen. Kennis van deze risico’s is echter belangrijk om te bepalen hoe effectief en efficient met de risico’s omgegaan moet worden. Daarom is het belangrijk dat cyber risico’s worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Met een Cyber Impact Analyse identificeert Marsh Risk Consulting de top cyber risico’s van uw organisatie en bepaalt zij de mogelijke gevolgen. Via een gezamenlijke aftrap van het project en interviews of een workshop, worden de risico’s geïdentificeerd. Daarna worden de kosten drivers van de risico’s en de (financiële) impact bepaald.

Bedrijfsonderbreking Studie

Recente grote cyber aanvallen, zoals WannaCry en NotPetya, hebben de wereld er bewust van gemaakt dat deze aanvallen een groot risico meebrengen op een onderbreking van de bedrijfsvoering en de bijbehorende economische schade. Organisaties kunnen dit specifieke cyber risico beter begrijpen door het te kwantificeren. Marsh Risk Analytics kwantificeert het risico op een onderbreking van de bedrijfsvoering door een cyber aanval op basis van company-specific assumptions relating to operating margins, cyber threat environment, incident resiliency and historische schade voorvallen en berekent wat dit in uw specifieke geval kan betekenen.

Informatie Beveiliging Audit

Cyber risico management is een uitdaging voor bijna alle organisaties. De risico’s veranderen continu vanwege andere dreigingen, technologische ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving. De standaarden die worden gebruikt om uw cybersecurity programma vorm te geven, zoals ISO27001, veranderen mee en moeten daarom regelmatig worden bijgehouden en de implementatie worden geaudit. Marsh Risk Consulting helpt u met een beoordeling van uw cybersecurity standaard, zoals ISO27001, NIST Cybersecurity Framework of CIS Critical Security Controls. Bij een audit wordt gekeken naar de betreffende standard en de mate van implementatie binnen de scope van uw organisatie en geeft aan of certificering mogelijk is of dat er nog acties nodig zijn.

Privacy (AVG) Beoordeling

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens voor alle personen in de Europese Unie. Het doel van de wetgeving is om het privacy landschap binnen de EU te standaardiseren. Daarnaast beschrijft het de rechten en plichten van burgers en organisaties ten aanzien van persoonsgegevens. Tot slot adresseert het de bescherming en uitwisseling van persoonsgegevens tussen organisaties, binnen en buiten de EU. Marsh Risk Consulting beoordeelt van de huidige status van uw privacy programma ten opzichte van de eisen die zijn geschetst in de AVG, geeft u een duidelijk beeld van waar de gaten zitten en maakt samen met uw een roadmap voor het implementeren van de nodige maatregelen om goed met de AVG om te kunnen gaan.