Skip to main content

Milieurisico

Bescherming en behoud van het milieu zijn belangrijke kwesties geworden voor de maatschappij, overheden en bedrijven. Gezien het reglementair toezicht en de eisen van sociale verantwoordelijkheid, is het voor bedrijven van essentieel belang om milieurisico's te identificeren en te beheren. Onze toonaangevende specialisten kunnen u helpen deze complexiteiten op te lossen.

Wat betreft milieubeheer staan bedrijven tegenwoordig onder meer druk dan ooit van regelgevende instanties, investeerders, zakelijke belanghebbenden en het algemene publiek.

De omvang van milieurisico's in verband met bedrijfsactiviteiten is breed. Bedrijven worden gevraagd om niet alleen de gevolgen voor het milieu van hun activiteiten te vermijden, maar ook om nieuwe problemen zoals nieuwe verontreinigingen, wijzigingen in regelgeving, productaansprakelijkheid en een veranderende omgeving, waaronder frequentere en ernstigere weersomstandigheden, te beheersen.

Om het nog ingewikkelder te maken, hebben multinationals de verantwoordelijkheid om wereldwijd een breed scala aan voorschriften na te leven. Het milieubeleid kan per land aanzienlijk verschillen, waardoor compliance een belangrijk pijnpunt wordt. Dit geldt met name in regio's waar de aansprakelijkheid voor milieuschade vaak hoog is, waaronder de Europese Unie. Ongelukken of tekortkomingen in het toezicht kunnen verwoestende gevolgen hebben voor de werknemers en gemeenschappen van een bedrijf, het publieke imago en het bedrijfsresultaat.

De milieurisicospecialisten van Marsh – met een achtergrond in engineering, consulting, underwriting en risicobeheer – kunnen uw bedrijf helpen inzicht te krijgen in de risico-implicaties van het complexe landschap van milieuvoorschriften en de impact ervan op de verwachtingen van belanghebbenden. We kunnen u ook helpen bij het implementeren van de juiste risicobeheeroplossingen, zodat u zich kunt blijven richten op het bereiken van uw bedrijfsdoelstellingen.

Related articles

Veelgestelde vragen

Veel bedrijven doen hun best om milieurisico's aan te pakken en te beperken. Een bijzondere uitdaging voor veel multinationals is dat van toezicht. Hoewel het relatief eenvoudig kan zijn om milieucontroles en -normen te implementeren, is het vaak moeilijk om alle locaties nauwlettend te controleren om ervoor te zorgen dat het beleid wordt gevolgd door lokale en regionale werknemers of aannemers en in overeenstemming met lokale en regionale vereisten.

Bepaalde blootstellingen kunnen ook moeilijk te voorspellen zijn, met name industriële milieuongevallen, die kunnen variëren van explosies en chemische lekken tot olielekkage en meer. Deze situaties kunnen zich helaas zelfs voordoen met een robuust plan voor risicopreventie en -beperking. Een zware weergebeurtenis of aardbeving kan bijvoorbeeld leiden tot schade aan een fabriek waar risico's anders beheerd waren, wat kan leiden tot het morsen van chemicaliën of explosies. Onder deze omstandigheden is het in het beste belang van een bedrijf om een goed ontwikkeld bedrijfsnoodplan te hebben en betrouwbare adviseurs op het gebied van milieurisico's te ondersteunen.

Net als bij de meeste risico's is preventie de sleutel tot het beheersen van milieugerelateerde bedrijfsrisico's. Het is belangrijk om de risico's van uw bedrijf te herkennen en aan te pakken, met de hulp van interne en externe belanghebbenden en vertrouwde wereldwijde milieuadviseurs.

Hoewel de belanghebbenden van uw bedrijf een diepgaand inzicht kunnen hebben in genuanceerde milieurisico's die specifiek zijn voor uw bedrijfspraktijk, kunnen externe risicoadviseurs beschikken over extra kennis van de branche en een waardevol perspectief met betrekking tot risicopreventie- en risicobeperkingsstrategieën. Voor de ontwikkeling van een uitgebreid plan voor het beheer van milieurisico's is vaak een teambenadering noodzakelijk.

Aangezien schadelijke milieusituaties vaak zonder waarschuwing kunnen ontstaan, is het ook een goed idee om een robuuste crisisbeheerstrategie te hanteren. Adviseurs voor milieurisico's kunnen u hierbij ook helpen door indien nodig samen te werken met het managementteam en het juridische of public relations-team van uw bedrijf.

Bij een audit van milieurisicobeoordeling en -beleid wordt getracht de impact, of potentiële impact, op het milieu van bepaalde activiteiten te vergelijken met bestaande normen. Het doel van een audit van milieurisicobeoordeling en -beleid is het identificeren en begrijpen van bestaande risico's van normale bedrijfsactiviteiten – op basis van de verzameling van objectieve gegevens – om u te helpen uw beslissingen over verzekeringsaankopen beter te kunnen inlichten. Deze informatie kan het management van uw bedrijf ook helpen bij het beoordelen van toekomstige risico's op basis van bestaande risico's, in de hoop preventieve maatregelen te kunnen nemen.

Audits van milieurisicobeoordeling en -beleid zijn de afgelopen jaren populairder geworden, omdat bedrijven steeds strengere normen voor verantwoordelijkheid en milieubeheer hanteren. De informatie die wordt verkregen uit een audit van milieurisicobeoordeling en -beleid kan worden gebruikt als een waardevol managementhulpmiddel, waarmee een spoor van documentatie wordt gecreëerd. Het kan ook zorgen voor meer waardering van klanten en toezichthouders in de branche voor de bereidheid van uw bedrijf om een actieve rol te spelen bij het bewaken van milieupraktijken, wat vertrouwen kan bevorderen en kan helpen de missie van uw bedrijf af te stemmen op de publieke opinie.

Tot slot kan een audit van milieurisicobeoordeling en -beleid helpen om uw herstel te maximaliseren in het geval van een verzekeringsclaim.

Onze mensen

Placeholder Image

Wilgo Starke

Environmental Liability Practice Leader