Skip to main content

Financiële en professionele aansprakelijkheid

De specialisten van Marsh voor financiële en professionele aansprakelijkheid kunnen oplossingen ontwerpen om uw bedrijf en werknemers te helpen beschermen, zodat u zich kunt concentreren op uw bedrijf.

Internationale organisaties worden vandaag de dag geconfronteerd met een ongekend aantal bedreigingen, van cyberbeveiligingsrisico's en datalekken tot politieke instabiliteit, snel veranderende regelgeving en juridische veranderingen, crises in reputatie en zelfs georganiseerde misdaad. Daarbij komt nog de aanhoudende bedreiging van de COVID-19-pandemie, die nog steeds van invloed is op bedrijven over de hele wereld.

Het kan overweldigend zijn om al deze risico's op eigen houtje aan te pakken. De Financial and Professional Liability (FINPRO) Practice van Marsh is er om te helpen. Onze FINPRO-adviseurs beschikken over gespecialiseerde en jarenlange branche-expertise om u te helpen de risico's van uw bedrijf te identificeren en te beheren. In samenwerking met andere Marsh McLennan-bedrijven bieden wij holistische oplossingen die de innovatie en groei van uw organisatie ondersteunen door uw bedrijf te beschermen tegen toenemende juridische en wettelijke risico's. Hierdoor kunt u de waarde voor aandeelhouders verhogen en tegelijkertijd uw doelstellingen op het gebied van risicobeheer bereiken.

Het brancheleiderschap van Marsh bepaalt waar adviesdiensten op het gebied van executive verzekeringen en risicobeheer naar moeten streven. Ongeacht de risico's waarmee uw bedrijf te maken heeft, wij streven ernaar u te helpen uw bedrijfsvoering met vertrouwen uit te voeren.

Related articles

Veelgestelde vragen

Elke organisatie wordt geconfronteerd met unieke financiële en professionele aansprakelijkheidsrisico's op basis van het soort sector, de grootte van het bedrijf, het personeelsbestand en de processen, maar er zijn verschillende meer algemene risico's.

Een toenemend risico dat van invloed is op de meeste branches, gezien de toenemende afhankelijkheid van snel evoluerende technologie en digitale gegevens, is cyberbeveiliging. Destructieve en opvallende datalekken en cyberaanvallen komen steeds vaker voor over de hele wereld. De cyberbeveiligingsteams en bedrijfsleiders van veel bedrijven zijn niet in staat om de opkomende risico's voor te blijven en moeten een reactieve aanpak hanteren om crisissituaties aan te pakken.

Andere financiële en professionele aansprakelijkheidsrisico's lopen uiteen van witteboordencriminaliteit tot dagelijkse bedrijfsvoering en transacties, volatiliteit op de aandelenmarkt, het niet voldoen aan steeds strengere wettelijke normen in de sector en seksuele intimidatie. Daarnaast is er ook het zeer ernstige risico van ontvoering van werknemers en losgeld. De financiële gevolgen van al deze risico's kunnen worden aangepakt via een financieel en professioneel plan voor aansprakelijkheidsverzekering en risicomanagement met behulp van vertrouwde adviseurs.

Organisaties krijgen tegenwoordig te maken met veel risico's die de behoefte aan financiële en professionele aansprakelijkheidsverzekeringen en strategische risicobeheerplannen groter maken. Deze risico's hebben meestal betrekking op datalekken en cyberbeveiliging, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en patenten, wereldwijde en lokale juridische uitdagingen, beslissingen of gedrag van bestuurders en functionarissen, levering van professionele diensten, werkgelegenheidspraktijken en fusies en overnames. Zonder de juiste verzekerings- en risicobeheerstrategieën kan uw bedrijf te maken krijgen met financiële en reputatiegevolgen die moeilijk te overwinnen kunnen zijn.

Met onze toonaangevende en datagestuurde benadering kunnen onze FINPRO-specialisten u helpen uw risico's te beoordelen en begrijpen. Wij helpen u uw risico's te beperken en beheren, zodat u weloverwogen risicobeslissingen kunt nemen en de veerkracht van uw bedrijf kunt verbeteren.

Er zijn verschillende polissen voor financiële en professionele aansprakelijkheid beschikbaar die kunnen worden aangepast aan uw specifieke risico's.

Een algemene vorm van verzekering voor financiële en professionele aansprakelijkheid biedt bescherming in situaties van vermeende professionele nalatigheid of fouten en nalatingen (E&O). Dit wordt soms E&O-verzekering genoemd. De meeste organisaties beschikken over een verzekering voor financiële en professionele aansprakelijkheid die aan deze beschrijving voldoet.

Andere verzekeringen voor financiële en professionele aansprakelijkheid die u kunt overwegen, omvatten aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en commissarissen (D&O) en cyberveiligheidgerelateerde polissen, evenals verzekeringen die ondersteuning bieden in situaties waarin ontvoeringen met losgeldeisen plaatsvinden. Afhankelijk van de sector die door uw bedrijf wordt bediend, zijn er mogelijk meer gespecialiseerde verzekeringsopties beschikbaar.

Wat betreft het beheren van risico's voor financiële en professionele aansprakelijkheid, moet preventie de primaire focus van uw bedrijf zijn. De eerste stap bestaat uit het identificeren en beoordelen van reële en potentiële risico's binnen uw organisatie. Dit kan het beste worden bereikt door een combinatie van gesprekken met interne en externe belanghebbenden, en door overleg met ervaren risicoadviseurs, die mogelijk in staat zijn de risico's waarmee uw bedrijf te maken heeft te beoordelen en risico's te identificeren die niet direct voor de hand liggen.

Zodra potentiële risico's zijn geïdentificeerd, is het een goed idee om verder te gaan met het opstellen van een formele risicomanagementstrategie. Uw strategie moet beschrijven hoe verschillende risico's worden voorkomen of overgedragen en hoe het bedrijf zal reageren als ze zich voordoen.

Aansprakelijkheidsverzekering voor management biedt verschillende dekkingen gericht op financiële verliezen die voortkomen uit wettelijke verdedigingskosten, vonnissen of schikkingen uit rechtszaken. Het omvat aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en functionarissen en aansprakelijkheidsverzekering voor werkgerelateerde gebeurtenissen (EPL of EPLI), maar dekt ook fiduciaire aansprakelijkheid, misdaad, ontvoering en losgeld. Dit type verzekering is ontworpen om publieke, private en non-profitbedrijven te helpen bij het aanpakken van de verschillende juridische risico's die het gevolg kunnen zijn van dagelijkse managementactiviteiten.

Een D&O-verzekering beschermt de bestuurders en commissarissen van een bedrijf wanneer zij beschuldigd worden van wangedrag bij de uitvoering van hun managementtaken. D&O-verzekering wordt met name essentieel wanneer een bedrijf niet in staat is of weigert zijn bestuurders en commissarissen te vrijwaren, wat doorgaans gebeurt in het kader van een derivatenproces of insolventiesituaties. Een D&O-verzekering beschermt de persoonlijke bezittingen van die individuele bestuurders en commissarissen wanneer het bedrijf dat zij bedienen niet bereid of niet in staat is om te betalen voor hun verdedigingskosten en eventuele schikkingen of vonnissen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Bij de overname kunnen de D&O-aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor werkgerelateerde gebeurtenissen (EPL of EPLI), fiduciaire verzekering, cyberverzekering en E&O-verzekering worden beïnvloed. Alle van kracht zijnde polissen moeten echter worden beoordeeld om te bepalen of ze moeten worden voortgezet, verhoogd of geannuleerd, afhankelijk van uw specifieke overnamesituatie.

Wanneer uw bedrijf overweegt om een dochteronderneming af te stoten tot een nieuwe en afzonderlijke publieke onderneming, moet u twee belangrijke categorieën van verzekeringen voor financiële en professionele aansprakelijkheid evalueren: 1) dekking voor claims op basis van vermeende onrechtmatige daden vóór de afstoting; en 2) dekking voor vermeende onrechtmatige daden na de afstoting. De dekking moet worden afgestemd op de aansprakelijkheidsbepalingen van de transactieovereenkomst. Daarnaast kunnen er andere dekkingen nodig zijn om de nieuwe entiteit te beschermen tijdens toekomstige ontwikkelingen, zoals werkgelegenheidspraktijken, fiduciair, misdaad, ontvoering en losgeld.

Een fiduciair is iemand die beleggingen beheert, zoals een pensioenfondsbeheerder. Verzekering voor fiduciaire aansprakelijkheid beschermt de persoonlijke activa van die fiduciairs en trustees tegen verdedigingskosten en boetes als zij worden aangeklaagd voor beslissingen die zij nemen namens een werknemersvoorzieningsplan of andere beleggers.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor employement practices – ook wel EPL of EPLI genoemd – is bedoeld om te reageren op claims met betrekking tot seksuele intimidatie, discriminatie, represailles en andere werkgerelateerde onrechtmatige daden. Deze risico's behoren mogelijk tot de meest schadelijke risico's voor een bedrijf en leiden in Amerikaanse rechtbanken en andere rechtsgebieden tot een steeds hogere schadebeloning. EPL-rechtszaken kunnen niet alleen tot financiële schade leiden, maar ook tot onherstelbare schade aan de reputatie van een organisatie.

EPL-claims behoren tot de meest voorkomende claims tegen bedrijven en kunnen worden ingediend namens een individuele eiser of een groep personen. Beslissingen over werkgelegenheid rond ontslagen door COVID-19 en de terugkeer naar het werk hebben de risico's verhoogd waarmee bedrijven op dit gebied te maken hebben.

Fouten en nalatigheid (E&O) vormen een aansprakelijkheidsrisico dat vaak over het hoofd wordt gezien in het bedrijfsleven. E&O is per definitie een feitelijke of vermeende handeling, fout of nalating, verkeerde verklaring, misleidende verklaring of schending van fiduciaire plicht of andere verplichting die is vastgelegd bij het verlenen of niet verlenen van professionele diensten.

U wilt waarschijnlijk een verzekering tegen fouten en nalatigheid overwegen als u:

  • Een service aanbiedt tegen een vergoeding, met name in technologie.
  • Installatie, integratie, ondersteuning, onderhoud of gerelateerde services levert.
  • Computersoftware, hardware, telecommunicatieproducten en/of componenten produceert, distribueert of verkoopt.
  • Content ontwikkelt, publiceert, uitzendt of distribueert (ongeacht of u hiervoor kosten in rekening brengt).

Onze mensen

Luis Guilherme Menezes

Luis Guilherme Menezes

Broking Director FINPRO