Update wereldwijde verzekeringsmarkt

Continentaal Europese prijzen Q1 2022

Verzekeringspremies zijn in het eerste kwartaal van 2022 in Continentaal Europa (CE) met 6% gestegen, vergeleken met 9% in het vierde kwartaal van 2021.

Panarama of the mountains, snow and blue glacial ice of the Smeerenburg glacier, Svalbard, and archipelago between mainland Norway and the North Pole. An inflatable boat is anchored in the foreground.

Brand- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen blijven stabiliseren

Verzekeringspremies zijn in het eerste kwartaal van 2022 in Continentaal Europa (CE) met 6% gestegen, vergeleken met 9% in het vierde kwartaal van 2021.

Staafgrafiek geeft de wereldwijd samengestelde premiestijging weer.

Premies van brandverzekeringen zijn met 6% toegenomen in CE, een afname van 10% in het voorgaande kwartaal.

 • Catastroferisico’s bleven uitdagend en zagen de hoogste premiestijgingen, alhoewel deze lager was dan voorgaande kwartalen.
 • Concurrentie voor schrijven van nieuwe risico’s is toegenomen onder Europese vezekeraars, wat resulteerde in een drukkend effect op premies.
 • Verzekeraars hebben meer aandacht voor een juiste waardebepaling, door de toegenomen uitdagingen die veroorzaakt zijn door de snelle inflatie.
 • Ondanks de afvlakkende premiestijgingen blijven verzekeraars gediciplineerd met betrekking tot capaciteit en aggregatie.
 • Veranderingen in voorwaarden en een aggresieve benaderingen door verzekeraars bleven een uitdaging, vooral met betrekking tot toepassing van aanvullende uitsluitingen voor oorlog en sancties in het licht van het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

De premies van aansprakelijkheidsverzekeringen stegen met 6%, tegen 7% in het vierde kwartaal van 2021. 

 • Premies laten tekenen van stabilizatie zien, maar regionale verschillen blijven bestaan. Sommige gebieden heb nog te maken met tweecijferige tariefstijgingen.
 • Verlengingen die beinvloed zijn door schadeclaims blijven het meest uitdagend, doordat verzekeraars de capaciteit beperken.
 • Exedent aansprakelijkeheid en VS-gerelateerde plaatsingen blijven uitdagend, met sommige landen in de regio die te maken hebben met een premiestijging voor aansprakelijkheid ter hoogte van 20%.
 • Verzekeraars uiten specifieke zorgen over inflatie en blootstellingen in de autoverzekeringsmarkt in de VS. Klanten met een groot wagenpark in de VS ervaren significate prijsstijgingen.
 • Sommige klanten ervaarden een premiestijging voor worker’ compensation, over het algemeen veroorzaakt door beperkte capaciteit.
 • Aangepaste oorlog en sanctie uitsluitingen zijn toegepast als gevolg van het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

De premies van financial en professional lines stegen met 9%, tegen 13% in het vorige kwartaal. 

 • De markt voor bestuurdersaansprakelijkheidverzekeringen is beïnvloed door een toename van capaciteit en verbeteringen in winstgevendheid. Dit heeft geleid tot premiedalingen op een aantal programma’s.
 • FI en beroepsaansprakelijkheidspremies blijven matigen, met een gemiddelde stijging van 9%. Verzekeraars hebben ook laten zien behoefte te hebben aan het tekenen van nieuwe risico’s.
 • Cyber blijft een buitenbeentje, met een premiestijging van 80% veroorzaakt door capaciteitbeperkingen en problemen met ransomware. Zorgen over systemische blootstelling en accumulatierisico bleef bestaan, wat resulteerde in een voorzichtige inzet van capaciteit en risicoselectie, en verhoogde informatievereisten. Klanten blijven gebruik maken van captives om hun risico’s af te dekken.