Skip to main content

Global Insurance Market Update

Premies Continentaal Europa Q2 2022

Verzekeringspremies in het tweede kwartaal van 2022 in Continentaal Europa (CE) namen toe met 6%, dezelfde stijging als het voorgaande kwartaal.
Panarama of the mountains, snow and blue glacial ice of the Smeerenburg glacier, Svalbard, and archipelago between mainland Norway and the North Pole. An inflatable boat is anchored in the foreground.

Premies voor brand- en bestuurdersaansprakelijkheidverzekeringen blijven stabiliseren

Verzekeringspremies in het tweede kwartaal van 2022 in Continentaal Europa (CE) namen toe met 6%, dezelfde stijging als het voorgaande kwartaal.

Verandering van samengestelde wereldwijde verzekeringspremies.

Premies voor brandverzekeringen in CE stegen met 6%, doordat concurrentie onder verzekeraars een drukkend effect hadden op premies, met name voor verzekerden met weinig schade.

 • Verzekeraars hadden meer interese in langetermijnovereenkomsten.
 • Zorgen om inflatie zorgden ervoor dat verzekeraars meer aandacht hadden voor de juistheid van risicowaarderingen voor verzekerde en vervangingswaarde.
 • Verzekeraars handhaafden stricte sluitingscontroles en discipline voor wat betreft het toewijzen van capaciteit en aggregatie uitdagingen, met name voor doorlopende beschijfschadeverzekeringen.

Premies voor aansprakelijkheidsverzekeringen stegen met 7%, ten opzichte van 6% in het voorgaande kwartaal.

 • Premiestijgingen werden beperkt door concurrentie om nieuwe contracten.
 • Renewals met schade waren het meest uitdagend doordat verzekeraars de capaciteit voor individuele programma’s beperkten.
 • Verzekaars toonden een voortdurende zorg om blootstellingen in de Verenigde Staten door de ernst van schade en door jury toegewezen schadevergoedingen
 • Verzekeraars hadden meer aandacht voor uitsluitende bewoordingen zoals cyber, chemische stoffen, oorlog en sancties, rechtspraak rondom klimaatverandering, en seksueel misbruik en aanranding.
 • Autoaansprakelijkheid nam toe, in sommige landen met dubbele cijfers.

Premies voor Financial en Professional Lines blijven matigen, met een toename van 5% in het tweede kwartaal, ten opzichte van 9% in het eerste kwartaal.

 • Stabilisering op de markt voor D&O bleef doorzetten door toegenomen concurrentie en nieuwe capaciteit.
 • Financieële instellingen ervaarden opnieuw gematigde stijgingen; in sommige gevallen was er zelfs sprake van geen premiestijging of zelfs een gematigde afname.
 • Premies voor cyberverzekeringen namen toe met 50%, vergeleken met 80% in het voorgaande kwartaal.
 • Zorgen om systemische blootstellingen en accumulatierisico bleef groeien, met de oorlog in Oekraïne als voornaamste oorzaak.