Report

Political Risk Report 2022

De Political Risk Map 2022 van Marsh kijkt naar drie milieus waar de kleinste bedreigingen gevolgen kunnen hebben voor de hele planeet: oceanen, delfstoffen en de ruimte.

 

De Political Risk Map 2022 van Marsh kijkt naar drie milieus waar de kleinste bedreigingen gevolgen kunnen hebben voor de hele planeet: oceanen, delfstoffen en de ruimte. Deze milieus kruisen de traditionele inschattingen van politieke risico's, die gebaseerd zijn op nationale grenzen, en dringen door tot het werkterrein van exporteurs en importeurs en buitenlandse directe investeerders. De discrepantie die we merken tussen het razendsnelle herstel na de COVID-19-pandemie en de wereldwijde verwachtingen en gevolgen van het conflict in Oekraïne, zouden we heel goed internationaal maar ook in de bovengenoemde milieus kunnen zien.

 


Interactive Map

  • High risk
  • 8.1-10.0
  • 6.1-8.0
  • 4.1-6.0
  • 2.1-4.0
  • < 2.1
  • Low risk
  • No Data

Politieke risico’s op zee

Oceanen bedekken meer dan 70 procent van onze planeet en meer dan 80 procent van de diepzee is nog niet verkend. Ongeveer 44 procent van de wereldbevolking woont binnen een straal van 150 kilometer van de kust en 43 procent is afhankelijk van producten uit de zee als voornaamste bron van eiwitten. Water verbindt mensen via schepen en hun lading, via kritieke infrastructuur zoals onderzeese kabels, en via gedeelde bronnen zoals vis. Vaarroutes kunnen worden opengesteld of beperkt voor toeleveringsketens en andere verbindingen. Zoals bedrijven naar politieke grenzen kijken om het risiconiveau in landen en regio's te beschrijven, zo kunnen ze ook kijken naar de oceanen en de voortbrengselen ervan als aanjagers van politieke risico's.

De grote mineraalkoorts

Mineralen, zowel in de zeebodem als op land, zijn van groot belang voor innovatie en ontwikkeling en bieden cruciale maar vaak ondergewaardeerde bestanddelen voor beschaving. Een internationale concurrentiestrijd om strategische bronnen en de bescherming van toeleveringsketens kan ertoe leiden dat investeringen worden omgebogen naar afgelegen — of onverwachte — geografische gebieden in een poging af te wijken van de traditionele producenten. De toekomstige beschikbaarheid van strategische grondstoffen zoals kobalt, koper, lithium, mangaan, thorium, titanium, uranium en vanadium kan de toch al kwetsbare wereldwijde toeleveringsketens verstoren. Verschillende landen passen al agressieve inkoopstrategieën toe die de kans op geopolitieke conflicten kunnen vergroten.

Risks grow as space fills

In onze voortdurende zoektocht naar nieuwe grenzen is er ook in de ruimte een snelle economische ontwikkeling en exploratie. Zo werden er in 2021 meer dan 1500 satellieten gelanceerd en zijn er binnen afzienbare tijd bemande vluchten naar Mars mogelijk. Deze vooruitgang leidt tot toegenomen spanningen in verband met spionage, militaire confrontatie en vervuiling. De verkenning en ontwikkeling van de ruimte gaan hand in hand met beperkte regulering en een aantal zeer waarschijnlijke, zeer ingrijpende, maar genegeerde dreigingen, zoals benadrukt in het Global Risks Report 2022 van het World Economic Forum. Momenteel lijkt de ruimte plaats te bieden aan iedereen. Door het ontbreken van wetgeving en een niet beproefd wereldwijd beheer, de hoeveelheid ruimteschroot en de toenemende waarschijnlijkheid van botsingen, samen met de komst van honderden particuliere ondernemers met uiteenlopende belangen is de ruimte echter voller en minder goed beheersbaar dan tien jaar geleden. Het risico in verband met het toenemende aantal satellieten in een lage baan om de aarde lijkt op een 'grijze neushoorn': een zeer waarschijnlijke, zeer ingrijpende gebeurtenis die wordt genegeerd.  

Rapport

Rapport politieke risico’s 2022

Lees het hele rapport.

 

 

 

Related articles