Skip to main content

Rapport

Marsh’s Political Risk Report 2023

Uit het rapport komen vier trends naar voren die politieke en economische risico’s vergroten: aanhoudende politieke instabiliteit, economische bezuinigingen, concurrentie om strategische middelen en diversificatie van de toeleveringsketen.

Tegen de achtergrond van grote economische tegenwind en toegenomen geopolitieke instabiliteit nemen veel overheden maatregelen die gericht zijn op nationale economische veiligheid. Dergelijke maatregelen kunnen verstrekkende wereldwijde gevolgen hebben en de impact van verschillende risico's vergroten. Het gecombineerde effect van gerelateerde wereldwijde risico's is wat het Global Risks Report 2023 "polycrises" noemt, die de weerbaarheid op wereldwijd, nationaal en bedrijfsniveau op de proef zullen stellen.

Hoewel het huidige politieke en economische landschap complex en instabiel is, zijn er mogelijkheden voor groei. Meer concurrentie kan innovatie stimuleren en de overgang naar een koolstofarme economie versnellen, terwijl landen met veel hulpbronnen economisch voordeel kunnen behalen.

Aanhoudende politieke instabiliteit

Het vermogen van landen om directe buitenlandse investeringen (FDI) aan te trekken en effectief te gebruiken is vaak afhankelijk van politieke stabiliteit. Uit de politieke risicobeoordelingen van Marsh blijkt dat het risico van oorlog en terrorisme in verschillende regio's groot blijft en een bedreiging kan vormen voor het beleggingsrendement. Ondertussen zou het voor verschillende opkomende economieën moeilijker kunnen worden om de hoge inflatie en de hoge financieringskosten het hoofd te bieden, waardoor het risico van politieke instabiliteit en sociale onrust mogelijk toeneemt.

Economische bezuinigingen

Overheden zullen naar verwachting prioriteit blijven geven aan economische veiligheid en nationale veerkracht. Uitvoercontroles op eerste levensbehoeften zoals meststoffen en halfgeleiders en overheidsmaatregelen om binnenlandse groene investeringen te stimuleren, kunnen zowel onbedoelde als bedoelde gevolgen hebben voor de veiligheid van andere landen.

Concurrentie om strategische hulpbronnen

In de overgang naar een koolstofarme economie brengen kostbare mineralen nieuwe risico's en kansen voor de energiezekerheid met zich mee. Een verschuiving van mijnbouw naar mineralen en metalen voor de productie van groene energie in grondstofrijke landen kan leiden tot toekomstige rijkdom, mits correct beheerd. Naarmate het momentum en de investeringen in de overgang naar schone energie toenemen, heeft de verzekeringssector de kans en de verantwoordelijkheid om de risico's van de energietransitie in de metaalindustrie, de mijnbouw, de mineralen en andere aanverwante sectoren te helpen verminderen.

Diversificatie van de toeleveringsketen

Risicovolle gebeurtenissen hebben de wereldwijde toeleveringsketens stevig in de schijnwerpers gezet, van handelsgeschillen tot natuurrampen en inflatiedruk. Diversificatie van de toeleveringsketen biedt kansen voor wie veerkracht in zijn toeleveringsstrategie kan inbouwen. Een voorbeeld is de handelsroute Middle Corridor, die China met Turkije verbindt.

Heeft u vragen over dit rapport of aanverwante zaken, stuur ons dan een e-mail of neem contact op met uw Marsh-vertegenwoordiger.

Relevante publicaties