Skip to main content

Rapport

Political Risk Report

Uw gids voor het navigeren door het politieke -en economische risicolandschap van 2024

Het geopolitieke klimaat is gevuld met onzekerheden die gevolgen kunnen hebben voor uw strategie en bedrijfsvoering.

Het Political Risk Report is uw gids om met vertrouwen door de risico’s en kansen te navigeren, ondanks de onvoorspelbare aard van het politieke en economische klimaat in 2024.

Op basis van onze uitgebreide analyse van 197 landen en gebieden biedt dit rapport u een beknopte samenvatting van de meest cruciale informatie die u voor 2024 moet weten.

Gebruik dit rapport om:

  • Een uitgebreid inzicht te krijgen in de risicotrends die van invloed kunnen zijn op uw activiteiten en bedrijfsresultaten.
  • Weloverwogen beslissingen te nemen over het uitbreiden van uw bedrijf naar nieuwe regio's of markten.
  • Potentiële risico's en kansen te identificeren die van invloed kunnen zijn op uw werknemers, activa en toeleveringsketen.
  • Te ontdekken welke acties u en uw organisatie nu kunnen ondernemen om veerkracht op te bouwen en te behouden.

Veelgestelde vragen

Wat zijn politieke risico’s en zijn deze verzekerbaar?

Politiek risico is de kans op verstoring van de activiteiten als gevolg van politieke gebeurtenissen die zich in het eigen land voordoen of door veranderingen in de internationale omgeving. Een verzekering tegen politieke risico's (PRI) kan schadeloosstelling bieden tegen overheidsacties in elk land waar u activiteiten, activa, contracten of investeringen heeft die tot geldverliezen leiden.

Wat is het Politiek Risicorapport?

Het Political Risk Report levert cruciale inzichten in de dynamische geopolitieke en macro-economische risico’s die worden vergroot door systemische verschuivingen. Het onderstreept de noodzaak voor multinationale ondernemingen om hun capaciteiten te versterken bij het herkennen, voorbereiden en verzachten van de onvoorziene uitdagingen die worden veroorzaakt door veranderende geo-economische kaders, klimaatverandering en belangrijke mondiale gebeurtenissen zoals tientallen verkiezingen wereldwijd.

Wie moet het Politiek Risicorapport lezen?

Het Political Risk Report 2024 is essentieel leesvoer voor risicoleiders die betrokken zijn bij strategische planning en risicobeheer in een mondiale context. U doet kennis op om u te helpen anticiperen op mogelijke verstoringen, waardoor strategische planning en risicobeperkingsinspanningen mogelijk worden gemaakt die de belangen van uw organisatie in een steeds onstabieler wordende wereld veiligstellen.

Wat maakt het Political Risk Report van dit jaar uniek in vergelijking met voorgaande jaren?

Met zijn ongekende focus op de impact van een recordaantal mondiale verkiezingen (meer dan 60 landen die minstens 40% van het mondiale bbp vertegenwoordigen), de opkomende risico’s van kunstmatige intelligentie in politieke processen, en de ingewikkelde dynamiek van macro-economische transities en beleid inzake klimaatverandering , voorziet dit rapport u van de inzichten die nodig zijn om door huidige en toekomstige onzekerheden te navigeren.

 

Hoe uitgebreid is het onderzoek achter het Political Risk Report?

Het rapport integreert gegevens uit meer dan 200 internationale indices uit 197 landen en houdt rekening met de geopolitieke verschuivingen die de afgelopen jaren zijn versneld, wat heeft bijgedragen aan een toename van het conflictrisico en een verdubbeling van het aantal conflicten wereldwijd sinds 2005.

Hoe kan het rapport mij helpen in mijn rol als risicoleider?

Als risicoleider is het Political Risk Report 2024 een onmisbare hulpbron voor het begrijpen van de genuanceerde en evoluerende uitdagingen waarmee uw organisatie wordt geconfronteerd in het huidige complexe geopolitieke en macro-economische landschap. Dit rapport is bedoeld als leidraad voor de operationele planning nu de mondiale politiek, handel en financiën transformaties ondergaan, waarbij zowel uitdagingen als kansen worden onthuld.

Hoe krijg ik toegang tot de rapporten van vorig jaar?

U kunt hier de laatste versie van het rapport raadplegen: Political Risk Report 2023