Rapport

Transactional risk insurance 2022: year in review

De transactierisicoverzekering blijft een cruciaal instrument voor dealmakers in een veranderend M&A-landschap

Transactional risk insurance 2022: year in review van Marsh geeft een overzicht van de markt voor transactierisicoverzekeringen gedurende het jaar, in alle geografische regio's, en verkent de ontwikkelingen die worden verwacht in 2023 en daarna.

De belangrijkste bevindingen van het verslag zijn:

  • Marsh beleefde zijn tweede drukste jaar ooit: wereldwijd plaatste Marsh voor 59,3 miljard US dollar aan limieten op meer dan 2.200 polissen voor 1.438 unieke transacties - die samen meer dan 420 miljard dollar aan ondernemingswaarde vertegenwoordigen. Hoewel dit lager is dan de niveaus van 2021, is dit aanzienlijk hoger dan de 46,8 miljard dollar aan limieten die Marsh in 2020 plaatste.
  • De prijzen voor primaire R&W-verzekeringen zijn in Noord-Amerika drastisch gedaald, met meer dan 200 basispunten ten opzichte van de recordhoogte begin 2022. Ondanks deze daling blijft de prijsstelling in Noord-Amerika hoger dan in andere regio's. In EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) en Azië zijn de prijzen voor W&I-verzekeringen in de eerste laag licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar, terwijl de prijzen in de Pacific-regio zijn gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor.
  • Wereldwijd bleef er voldoende verzekeringscapaciteit beschikbaar, met meer dan 1 miljard USD aan limieten voor een enkele transactie in Noord-Amerika en Europa; nieuwkomers op de markt hebben ook de beschikbare capaciteit in Azië en de regio's van de Stille Oceaan uitgebreid.
  • In alle regio's van de wereld zijn de schadeclaims voor transactierisico's gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.
  • De klanten van Marsh hebben hun gebruik van belastingverzekeringen aanzienlijk verhoogd, vooral dankzij een beter begrip van het product, een grotere complexiteit en een grotere bereidheid tot het afsluiten van belastingverzekeringen, in het bijzonder voor risico's die niet met fusies en overnames te maken hebben (d.w.z. balansbeheer).

Verken het rapport

Download

Global Transactional Risk Report 2022

Related insights