Rapport

Transactierisicoverzekeringen 2021: jaaroverzicht

Transactierisicovezekeringen omvatten dekkingen voor risico’s die te maken hebben met fusies en overnames. Dit betreft bijvoorbeeld representation and warranties (R&W) verzekeringen (ook wel bekend als warranty and indemnity, W&I), Tax verzekeringen en andere soorten verzekeringen voor voorwaardelijke aansprakelijkheid.

Fusie en overname (M&A) snapshot

2021 was een buitengewoon jaar voor fusies en overnames in veel regio's en sectoren. Wereldwijde fusies en overnames vestigden nieuwe records in termen van het aantal deals en de totale dealwaarde, die meer dan US$ 5,9 biljoen bedroeg over 63.000 transacties - een stijging van 64% ten opzichte van het voorgaande jaar (zie figuur 1). Het vierde kwartaal markeerde het zesde achtereenvolgende kwartaal met dealwaarden van meer dan US$ 1 biljoen, en bereikte US$ 1,5 biljoen alleen al in het kwartaal.

Een combinatie van gunstige omgevingsfactoren voor deals bleef in 2021 intact, waaronder aanhoudend lage rentetarieven, robuuste niet-geïnvesteerde private-equityfondsen, sterke strategische beleggersbalansen, responsieve kredietmarkten en het stijgende aantal special purpose-acquisitiebedrijven (SPAC's). Al deze elementen leidden tot hevige concurrentie om activa en recordniveaus van aangekondigde en voltooide transacties.

De plaatsingen van transactierisicoverzekeringen door Marsh wereldwijd weerspiegelden de achtergrond van de gunstige M&A-markt, in combinatie met de toenemende acceptatie van het product door zowel financiële sponsors als strategische investeerders. De resultaten van Marsh lieten een versnelde groei zien met aanzienlijke verhogingen van de totale geplaatste limieten (stijging van 73%) en het aantal verzekerde transacties (stijging van 79%). De aankoop van transactierisicoverzekeringen gaat door met een balans tussen zowel private equity als strategische investeerders, aangezien deze respectievelijk ongeveer 51% en 49% van de geplaatste limieten vertegenwoordigden.

Wereldwijde Trends

Transactierisicoverzekering omvat polissen die risico's dekken die verband houden met fusies en overnames, zoals verzekeringen voor representation and warranties (R&W) (ook wel bekend als warranty and indemnity, W&I), Tax verzekeringen en andere soorten verzekeringen voor voorwaardelijke aansprakelijkheid.

In 2021 bedroegen de door Marsh wereldwijd geplaatste transactierisicoverzekeringslimieten US$ 81,1 miljard - een stijging van 73% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze limieten waren verdeeld over meer dan 3.000 polissen op meer dan 1.900 transacties - een stijging van 69% in vergelijking met het voorgaande jaar.

De verzekeringscapaciteit voor transactierisico's bleef in 2021 groeien met bijna 40 verzekeraars (waaronder ook volmachthouders) die wereldwijd primaire dekkingsvoorwaarden boden. De totale capaciteit kan limieten van meer dan US$ 1 miljard ondersteunen voor een enkele transactie, afhankelijk van de regio en kenmerken van de deal.

Verken het rapport

Conclusie

2021 bleek een uitdagend jaar te zijn voor de transactierisicoverzekeraars, met name in de tweede helft van het jaar, aangezien de wereldwijde vraag de (plaatsings)capaciteit onder druk zette. Die toegenome vraag is verklaarbaar, aangezien de wereldwijde plaatsingen die door de belangrijkste markten zijn voltooid, naar nieuwe hoogten stegen. Transactierisicoverzekeringen blijven een gevestigde dealoplossing op de fusie- en overnamemarkt, met een bredere acceptatie in alle sectoren, regio's en transactiegroottes. Oplossingen voor tax- en voorwaardelijke aansprakelijkheidsrisicoverzekeringen blijven hun rol in de transactieomgeving uitbreiden en we verwachten dat deze trend zal aanhouden.

De prijsstijgingen waren vorig jaar universeel, maar varieerden per regio. Capaciteitsbeperkingen verergerden de tariefstijgingen, dus we verwachten enige tariefmatiging op de middellange termijn, naarmate de dealactiviteit normaliseert, de jaarlijks toegewezen capaciteit wordt heropend en nieuwe marktdeelnemers beginnen met het afgeven van dekkingen. Algehele capaciteitsuitbreiding is waarschijnlijk in 2022, samen met een bescheiden druk voor tariefverlagingen en voortdurende beleidsinnovatie. Claimmeldingen nemen toe en de snelheid van meldingen neemt toe, maar de tijd zal leren hoe deze zich verhouden tot uitbetalingen. Het is logisch om aan te nemen dat de claimactiviteit alleen al zal toenemen op basis van het transactievolume en het toegenomen aantal transacties.

Vorig jaar heeft aangetoond dat transactierisicoverzekering een zeer responsief, maar ook belangrijk en groeiend onderdeel is van de fusie- en overname-omgeving en we verwachten dat dit zich zal blijven ontwikkelen.