Skip to main content

Productaansprakelijkheid en -terugroeping

Er zijn unieke aansprakelijkheden verbonden aan de productie, verkoop en distributie van producten – van veiligheid tot terugroepacties – die de reputatie en winstgevendheid van een bedrijf kunnen schaden. De inzichten en oplossingen van Marsh op het gebied van productaansprakelijkheid en -terugroeping kunnen u helpen deze aansprakelijkheden effectief te beheren.

Globalisering heeft geleid tot een enorme toename van de marktgroei en heeft in veel gevallen de kosten van productie en vervaardiging van voedsel en consumentengoederen verlaagd. Het heeft echter ook geleid tot een escalatie van risico voor productaansprakelijkheid en -terugroeping. Dit risico is gestaag ontstaan door uitdagingen op het gebied van productietechnologie en distributielogistiek, en door het inkopen van voedsel, onderdelen en ingrediënten uit landen zonder sterk reglementair toezicht.

De adviesdiensten van Marsh voor productaansprakelijkheid en -terugroeping kunnen uw bedrijf helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen over risicobeperking en het reageren op situaties wanneer deze zich voordoen. Ons gespecialiseerde team beschikt over de branche-expertise en het wereldwijde perspectief om zorgvuldig op maat gemaakte oplossingen voor verzekeringen en risicobeheer te bieden, zodat u zich in een crisis kunt concentreren op uw bedrijf en activiteiten.

Related articles

Veelgestelde vragen

Verzekeringen voor productaansprakelijkheid en -terugroeping helpen uw bedrijf te beschermen tegen de financiële gevolgen van claims dat een of meer van uw producten letsel of andere schade hebben veroorzaakt aan derden (in het algemeen een consument of groep consumenten).

Iemand kan op verschillende manieren letsel oplopen door een product, van de manier waarop het is geproduceerd of ontworpen tot de instructies voor het gebruik ervan. Bedrijven worden ook vaak vervolgd voor verwondingen die worden opgelopen wanneer een product verkeerd is gebruikt.

Omdat de mogelijkheid bestaat dat schikkingen tot miljoenen dollars kosten, kan zelfs één schadeclaim of terugroeping aanzienlijke schade toebrengen aan de balans van een bedrijf.

Een verzekering voor productaansprakelijkheid en -terugroeping kan een breed scala aan problemen dekken gerelateerd aan een aansprakelijkheidsclaim of terugroeping met betrekking tot uw product. In het algemeen helpt het uw bedrijf te beschermen tegen schade wanneer wordt geclaimd dat een product dat door uw organisatie is gemaakt, mogelijk lichamelijk letsel heeft veroorzaakt of tot schade aan eigendommen heeft geleid. De schikkingen en kosten van een rechtszaak kunnen aanzienlijk zijn, vooral als er meer dan één partij bij de claim betrokken is. Verzekeringspolissen kunnen alles dekken, van de medische rekeningen van een eiser tot kosten voor uw juridische vertegenwoordiging, evenals alle uitspraken of schikkingen tegen uw bedrijf.

Elk bedrijf dat zich bezighoudt met de vervaardiging, productie, distributie of levering van consumentenproducten moet overwegen een verzekering voor productaansprakelijkheid en -terugroeping te verkrijgen, ongeacht waar het bedrijf zich bevindt en of de regelgeving in bepaalde gebieden van de bedrijfspraktijk laks is. Uw product of producten hebben mogelijk een bewezen staat van dienst op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid; dit voorkomt echter niet dat claims onverwachts ontstaan. Wanneer er sprake is van een mogelijke rechtszaak of schikking, zal de situatie waarschijnlijk duur zijn voor uw bedrijf.

Marsh kan, als uw vertrouwde adviseur, de ontwikkeling van een risicobeheerstrategie voor productaansprakelijkheid en -terugroeping ondersteunen. Als u dus te maken krijgt met een verlies door productaansprakelijkheid of -terugroeping, hebt u meer dan alleen een verzekeringspolis. U hebt een strategie die wordt ondersteund door specialisten die u kunnen helpen bij het afhandelen van eventuele claims die zich voordoen.

Hoewel het misschien lijkt alsof de algemene aansprakelijkheidsverzekering ook zou uitstrekken tot dekking van claims met betrekking tot productaansprakelijkheid, is dat niet altijd het geval. Claims met betrekking tot productaansprakelijkheid en noodzakelijke terugroepacties zijn zeer specifiek en zijn over het algemeen duurder dan een algemene aansprakelijkheidsverzekering toestaat.

De meeste algemene aansprakelijkheidspolissen hebben een uitbetaling per gebeurtenis van maximaal € 1 miljoen. De gemiddelde schade voor een terugroeping van één product bedraagt vaak meer dan € 1,5 miljoen. Vermenigvuldig dat met verschillende producten die bijvoorbeeld een verontreinigde assemblagelijn kunnen delen en de niet-verzekerde kosten kunnen tot het faillisement van een bedrijf leiden. De kosten van het toevoegen van een extra verzekeringslaag zijn het op de lange termijn waard.

Het terugroepen van producten kan duur zijn voor een bedrijf en overschrijdt vaak de limiet van de traditionele algemene aansprakelijkheidspolis. De branchespecifieke hoge uitbetalingsstructuur van een productaansprakelijkheidsverzekering kan uw bedrijf helpen beschermen tegen terugroepingskosten die uw bedrijfsresultaat in gevaar brengen.

Door dekking voor productaansprakelijkheid en -terugroeping samen in overweging te nemen, beschermt u uw bedrijf tegen verliezen uit de eerste partij (bijvoorbeeld inkomstenderving) en derden (bijvoorbeeld letselclaims), die allemaal voortvloeien uit dezelfde gebeurtenis.