Press release

Zagrożenia klimatyczne oraz kryzys społeczny najważniejszymi zagrożeniami w 2022 roku

Zagrożenia klimatyczne oraz kryzys społeczny najważniejszymi zagrożeniami w 2022 roku

  • Kryzys klimatyczny, pogłębiające się podziały społeczne, rosnące ryzyko cybernetyczne oraz nierównomierne globalne ożywienie gospodarcze w wyniku pandemii, znalazły się na liście największych zagrożeń.
  • Jak wynika z globalnego badania, tylko 1 na 6 ekspertów patrzy optymistycznie na globalne ożywienie gospodarcze, a przy tym zaledwie 1 na 10 z nich jest przekonany, że może ono gwałtownie przyspieszyć.
  • Powyższe wyzwania wymagają skoordynowanej i wielostronnej reakcji ze strony światowych liderów, nawet jeśli zawęża się pole do współpracy.

Zagrożenia klimatyczne zdominowały globalny krajobraz ryzyk w momencie, gdy świat wkracza w trzeci rok pandemii. Jak podaje Global Risks Report 2022, podczas gdy najważniejsze zagrożenia długoterminowe stanowią ryzyka klimatyczne, do głównych ryzyk krótkoterminowych należą podziały społeczne, brak środków do życia oraz pogorszenie stanu zdrowia psychicznego.

Ponadto, większość ekspertów uważa, że globalne ożywienie gospodarcze pozostanie zmienne i nierównomierne w perspektywie najbliższych trzech lat.

17. wydanie raportu zachęca liderów do wyjścia poza ramy cyklicznych sprawozdań kwartalnych i tworzenia polityk, które będą zarządzać ryzykiem i kształtować międzynarodową agendę
w nadchodzących latach. Publikacja skupia się na analizie nowych obszarów ryzyka: cyberbezpieczeństwo, konkurencja w przestrzeni kosmicznej, nieuporządkowana transformacja klimatyczna oraz presja migracyjna, z których każdy wymaga globalnego współdziałania dla zapewnienia skutecznego zarządzania zagrożeniami.

„Problemy zdrowotne i gospodarcze pogłębiają podziały społeczne. Prowadzi to do napięć
w momencie, gdy współpraca w ramach społeczeństw i społeczności międzynarodowej będzie miała zasadnicze znaczenie dla zapewnienia równomiernej i szybszej globalnej odbudowy. Światowi liderzy powinni działać wspólnie i przyjąć skoordynowane i wielostronne podejście, aby stawiać czoła globalnym wyzwaniom i zbudować odporność przed kolejnym kryzysem”

– podsumowuje wyniki raportu Saadia Zahidi, Managing Director w World Economic Forum.

„W miarę jak firmy wychodzą z pandemii, słusznym dla nich wyborem jest koncentracja na budowaniu odporności organizacyjnej i wiarygodności w kwestiach ESG. W sytuacji gdy zagrożenia cybernetyczne rosną szybciej niż nasze możliwości do ich trwałego wyeliminowania, jasne staje się, że ani odporność, ani zarządzanie nie będą możliwe bez wiarygodnych
i zaawansowanych planów zarządzania ryzykiem cybernetycznym. W podobny sposób organizacje powinny postrzegać ryzyko związane z przestrzenią kosmiczną, w szczególności zagrożenia dla satelitów, od których stajemy się coraz bardziej zależni, biorąc pod uwagę wzrost rywalizacji i napięć geopolitycznych”
– komentuje Carolina Klint, Risk Management Leader
w Marsh w Europie kontynentalnej.

„Kryzys klimatyczny pozostaje największym, długoterminowym zagrożeniem, przed którym stoi dziś ludzkość. Niepowodzenia w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatycznych mogą spowodować spadek globalnego PKB o jedną szóstą, a zobowiązania podjęte podczas szczytu COP26 są niewystarczające do zatrzymania globalnego ocieplenia na poziomie 1.5 st. C. Nie jest jeszcze za późno na podjęcie przez rządy i organizacje działań przeciwko obecnym zagrożeniom, a także na przeprowadzenie innowacyjnej, zdecydowanej i angażującej społeczeństwa transformacji, która chroniłaby gospodarki oraz ludzi” – dodaje Peter Giger, Group Chief Risk Officer w Zurich Insurance Group.

Artur Grześkowiak – Prezes Marsh Polska dodaje: „Ważne znaczenie dla planowania, inwestowania i realizacji strategii biznesowych mają również działania prowadzone na poziomie kraju czy regionu. Firmy mogą korzystać z wprowadzanych zmian – m.in. w takich obszarach jak łańcuchy dostaw, kodeksy postępowania czy zapewnienie odpowiednich, dostosowanych do zmieniającej się sytuacji warunków pracy.

Jednym z kluczowych wyzwań na rok 2022 pozostają pracownicy. Wkraczamy w trzeci rok pandemii, a to wymaga zweryfikowania dotychczasowych rozwiązań i sposobów pracy oraz zastanowienia się nad ich dalszym usprawnianiem. Budowanie relacji – organizacja spotkań / zapewnienie możliwości interakcji, prowadzenie sprawnej komunikacji, czy rozwój kompetencji wymagają ciągłego dostosowania do zmieniającego się otoczenia ale i rynku pracy, oczekiwań potencjalnych kandydatów. Współpraca pomiędzy zespołami czy przekazywanie wiedzy są ważne zarówno w kontekście zachowania ciągłości obsługi klientów, jak i poszukiwania następców dla konkretnych funkcji w firmie. Warto dodać, iż wśród kluczowych ryzyk społecznych wskazanych w Global Risks Report 2022 znalazły się kryzysy egzystencjalne i pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. To obszary równie istotne dla biznesu, wymagające właściwego planowania w strategiach i politykach funkcjonowania organizacji.

Rosnąca zależność cyfrowa, która nasiliła się w czasie pandemii, będzie napędzać cyberzagrożenia. Rozwój technologiczny – m.in. praca zdalna, digitalizacja dokumentów, czy wykorzystanie sztucznej inteligencji wpływają na bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa. Oczywiście przynoszą też wiele korzyści i otwierają nowe możliwości dla rozwoju czy doskonalenia wielu procesów biznesowych.

Warto również wspomnieć o nowych regulacjach, które wpływają na działalność firm. Zmiany wymuszają m.in. konieczność przemodelowania wybranych procesów, procedur, ale też stosowanych narzędzi czy rozwiązań. To, w połączeniu z inflacją powoduje wzrosty kosztów prowadzenia biznesu, dlatego firmy coraz częściej będą poszukiwać oszczędności i zmieniać swoje strategie w wybranych obszarach”.

Raport zamykają wnioski płynące z drugiego roku pandemii COVID-19, które przyniosły nowe spostrzeżenia na temat odporności na poziomie krajowym. W rozdziale wykorzystano również opinie grupy ekspertów ds. ryzyka WEF, w celu dostarczenia praktycznych porad dotyczących budowania odporności w organizacji.

Raport Global Risks Report 2022 został opracowany przez radę doradczą ds. globalnego ryzyka Światowego Forum Ekonomicznego, we współpracy z partnerami strategicznymi: Marsh McLennan, SK Group i Zurich Insurance Group, oraz autorytetami akademickimi z Oxford Martin School (Uniwersytet Oksfordzki), Narodowego Uniwersytetu Singapuru oraz Wharton Risk Management and Decision Processes Center (Uniwersytet Pensylwanii).

Raport dostępny jest na stronie: Global Risks Report 2022

Informacje dla mediów

Kontakt do przedstawicieli Partnerów:

  • Jason Groves, Global Director of Media Relations, Marsh, Wielka Brytania, +44 (0)20 7357 1455, jason.groves@marsh.com
  • Pavel Osipyants, Head Media Relations w regionie EMEA, Risk Management, Investment Management, Zurich Insurance Group, Szwajcaria, +41 (0)787 242 188, pavel.osipyants@zurich.com
  • Sam Ik Whang, Director, Media Relations Team, SK Group, Korea Południowa, +82-2-2121-1636 samik.whang@sk.com

Światowe Forum Ekonomiczne w Davos – świat w 2022 roku

Global Risks Report 2022 poprzedza Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, które mobilizuje przywódców państw i rządów, liderów biznesu, jak również organizacje międzynarodowe i społeczeństwo obywatelskie do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i planami dotyczącymi najbardziej palących problemów globalnych. Spotkanie będzie stanowić platformę do prowadzenia dyskusji online, umożliwiając publiczności oglądanie i interakcję poprzez sesje transmitowane na żywo, a także ankiety w mediach społecznościowych.

Dowiedz się więcej na temat Global Risks Report 2022 i dołącz do dyskusji, używając hashtagu #risks22

Obejrzyj konferencję prasową, podczas której odbędzie się premiera raportu tutaj

Dowiedz się więcej o Światowym Forum Ekonomicznym
Zapoznaj się z agendą spotkania, dostępna jest również w języku francuskim | hiszpańskim | mandaryńskim | japońskim

Dowiedz się więcej o wpływie Forum

Poznaj Platformę Inteligencji Strategicznej and Mapę Transformacji
Obserwuj Forum na Twitterze via @wef@davos oraz innych portalach: Instagram | LinkedIn | TikTok | Weibo | Podcasts
Polub profil na Facebooku

Obejrzyj materiały video
Subskrybuj wiadomości and podcasty

Światowe Forum Ekonomiczne angażuje się w poprawę sytuacji na świecie, jest międzynarodową organizacją współpracy publiczno-prywatnej. Forum zrzesza czołowych przywódców politycznych, biznesowych oraz liderów społecznych w celu wspólnego kształtowania globalnych, regionalnych i branżowych programów działań (www.weforum.org).

 

O Marsh

Marsh jest wiodącym, globalnym dostawcą usług w dziedzinie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Zatrudnia blisko 40 000 pracowników, którzy aktywnie ze sobą współpracują, obsługując Klientów z różnych sektorów gospodarki w ponad 130 krajach na świecie. Firma należy do Grupy Marsh McLennan (NYSE: MMC) – grupy wiodących na rynku dostawców specjalistycznych usług, wśród których znajdują się: reasekuracja (Guy Carpenter), doradztwo związane z szeroko pojętym zarządzaniem zasobami ludzkimi (Mercer) oraz konsulting w ramach strategii usług finansowych i regulacji prawnych (Oliver Wyman). Marsh McLennan wspiera Klientów w poruszaniu po dynamicznym i złożonym środowisku biznesowym, osiągając roczne przychody na poziomie ponad 18 miliardów dolarów. Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie mmc.com i w mediach społecznościowych: LinkedIn, Twitter oraz do subskrypcji serwisu informacyjnego BRINK.

Kontakt dla mediów

Image placeholder

Aleksandra Koczergo-Kraszewska

Head of Brand Management Department