Przemysł budowlany

Przemysł budowlany charakteryzuje się wieloma zmiennymi ryzyka, które wpływają na bezpieczeństwo, czas, wykonanie i rentowność. W firmie Marsh globalny zespół specjalistów z branży budowlanej pomoże Ci stworzyć rozwiązania w zakresie ryzyka i ubezpieczeń dopasowane do indywidualnych potrzeb.

Budownictwo jest podstawowym sektorem gospodarki światowej, a działalność w nim jest stała. Zawsze będzie istnieć potrzeba renowacji aktualnej infrastruktury i tworzenia nowej. Jednak ponieważ cykl budowy jest często zależny od czynników społeczno-ekonomicznych, może on być dość zmienny. Przedsiębiorstwa budowlane muszą cechować się dużą świadomością bieżących i pojawiających się problemów związanych z ryzykiem i być w stanie szybko reagować na zmieniające się okoliczności.

Czynniki związane z digitalizacją, ochroną środowiska, kwestiami społecznymi i zarządzaniem (ESG), w tym ryzyko związane z klimatem, rosnące koszty budowy oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw, to niektóre z obecnych wyzwań kształtujących profile ryzyka przedsiębiorstw budowlanych. Zrozumienie ich wpływu pozwala na zaprojektowanie dobrze przemyślanego systemu zarządzania ryzykiem, który zrównoważy potrzeby organizacji w zakresie retencji, zarządzania i transferu.

Globalny zespół Marsh, składający się z ponad 1200 specjalistów z branży budowlanej, pomaga Klientom realizować inwestycje budowlane we wszystkich regionach świata. Od ponad 30 lat wspieramy firmy poprzez dokładną ocenę ryzyka, minimalizowanie niepewności i uznawanie bezpieczeństwa za czynnik umożliwiający prowadzenie działalności.

Razem z Tobą stworzymy strategie ryzyka budowlanego i strategie ubezpieczeniowe odpowiednie dla wyzwań, z którymi się stykasz. Możemy pomóc Ci w projektowaniu i wdrażaniu programów, które będą zgodne z celami strategicznymi, zoptymalizują Twój kapitał i chronią Twoją firmę zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Rodzaje ryzyka w przemyśle budowlanym zazwyczaj dzielą się na następujące kategorie:

  • Uszkodzenia fizyczne: ekstremalne warunki pogodowe, pożary, wybuchy, akty wandalizmu i kradzieże;
  • Ryzyko osób trzecich: obrażenia ciała i szkody materialne osób trzecich, wpływ na środowisko;
  • Projekt: błędy, opóźnienia, nagłe zmiany zgłaszane przez interesariuszy;
  • Czynniki zewnętrzne: regulacje, przepisy podatkowe, zmienne makroekonomiczne, negatywna opinia publiczna;
  • Zgodność z przepisami: wygasłe zezwolenia, nieprawidłowo złożone lub niekompletne dokumenty wysyłane do organów lokalnych;
  • Zarządzanie inwestycjami i kwestie organizacyjne: brak doświadczenia pracowników, problemy z łańcuchem dostaw, zagrożenia dla bezpieczeństwa, konflikty w zakresie planowania, opóźnienia, przekroczenie kosztów;
  • Zobowiązania umowne: nieosiągnięcie oczekiwanego poziomu jakości, użycie niewłaściwych materiałów.

Identyfikację ryzyka, jego alokację i zarządzanie nim należy rozpocząć od wstępnego opracowania inwestycji i analizy konkurencyjnych czynników, które warunkują komercyjną rentowność inwestycji. Zazwyczaj alokacja ryzyka odbywa się między zainteresowanymi stronami zaangażowanymi w inwestycję w oparciu o to, która z nich jest najlepiej przygotowana do przyjęcia określonego rodzaju ryzyka i zarządzania nim. Znaczenie przy ustalaniu priorytetów będą mieć potencjalne rozmiary, wpływ finansowy i częstotliwość strat. Te rodzaje ryzyka, którymi nie można zarządzać, zostaną uwzględnione w ostatecznych warunkach każdej umowy.

Wykazanie się zdolnością identyfikacji ryzyka inwestycji i zarządzania nim wymaga wysokiego stopnia analizy i planowania oraz świadomości i zaangażowania w ten proces wszystkich zainteresowanych stron. Jasno udokumentowane procedury, protokoły bezpieczeństwa i rejestry ryzyka służą zazwyczaj do szczegółowego określania sposobu zarządzania ryzykiem.

Współpraca ze specjalistami ds. zarządzania ryzykiem Marsh może Ci pomóc w wybraniu właściwego ubezpieczenia i odpowiednich metod ograniczania ryzyka w Twojej inwestycji.

Nawet w przypadku dysponowania kompleksowymi polisami dotyczącymi różnych kwestii związanych z własnością i odpowiedzialnością cywilną polisy takie zwykle nie mają zastosowania do oczekujących inwestycji budowlanych, niezależnie od etapu projektowania lub budowy. Niezależnie od tego, jaki charakter ma Twoje zaangażowanie finansowe w daną inwestycję – czy jesteś inwestorem indywidualnym, czy też działasz w imieniu swojej organizacji – będziesz potrzebować jakiegoś poziomu ubezpieczenia budowlanego (znanego również jako ubezpieczenie od ryzyk budowlanych).

Ochrona ubezpieczeniowa jest wymagana w przypadku ryzyka obrażeń i szkód fizycznych i zazwyczaj wchodzi w zakres podstawowych umów na roboty budowlane.

Poza tymi ryzykami podmioty finansowe mogą wymagać ochrony przed stratami finansowymi w przypadku, gdy objęte zakresem ubezpieczenia zdarzenie powodujące stratę przyczynia się do znacznego opóźnienia w realizacji inwestycji. Ubezpieczenie ma na celu ochronę przed utratą przewidywanych przychodów z inwestycji, których przejście do fazy operacyjnej jest opóźnione, lub z powodu kosztów obsługi zadłużenia zaciągniętego na poczet budowy, a więc kosztów, które w przeciwnym razie byłyby obsługiwane przez przychody operacyjne.

Zakres innych ubezpieczeń może również zapewnić ochronę przed ryzykiem związanym z tranzytem, zanieczyszczeniem, projektowaniem i szeregiem innych zidentyfikowanych działań dotyczących inwestycji.

Nasz Zespół

Image placeholder

Michał Talarski

Dyrektor Pionu Klienta Strategicznego

  • Poland