Skip to main content

Platforma MarshCargo

Twój system do rejestracji transportów i wystawiania certyfikatów ubezpieczenia cargo w bardzo krótkim czasie.

System MarshCargo oferuje szeroką i przyjazną użytkownikom funkcjonalność, dopasowaną do ich własnych potrzeb.

Główne korzyści:

  • Usprawnienie procesu rejestracji polis oraz wystawiania certyfikatów ubezpieczenia cargo.
  • Automatyzacja kalkulacji składki na podstawie obowiązującej taryfy - uwzględnienie wszystkich stawek, również specjalnych/preferencyjnych.
  • Szybka wymiana informacji - w przypadku zgłoszenia, wypełniony formularz i wygenerowany certyfikat trafiają do brokera, ubezpieczyciela oraz innych, wskazanych osób.

Zachęcamy do kontaktu z Ekspertem Marsh