Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

TELEKOMUNIKACJA I NOWE TECHNOLOGIE

Analityczne usługi Marsh pomagają firmom sprawnie zarządzać ryzykiem w świecie pełnym nowych wyzwań, niepewności i zagrożeń.

Zespół Marsh aranżuje ponad 10 000 programów ubezpieczeniowych dla firm z branży komunikacji, mediów i technologii na świecie.

W branży komunikacji, mediów i technologii (Communication, Media and Technology: CMT) sukces zależy nie tylko od zdolności prowadzenia biznesu w efektywny i innowacyjny sposób, ale również od odpowiedniego zarządzania nowymi zagrożeniami pojawiającymi się na rynku.

Unia Europejska alarmuje o zagrożeniach związanych z przechowywaniem poufnych danych, a firmy technologiczne coraz częściej rezygnują z gotowych sprzętów czy oprogramowania na rzecz oprogramowania mobilnego lub usług „przetwarzania w chmurze”, czyli platform technologicznych lub aplikacji, z których wspólnie korzysta wielu Klientów. Oznacza to, że przedsiębiorcy muszą szybko dostosowywać swoje modele biznesowe do nowych regulacji prawnych, konsumenckich i rynkowych.

Liczba ryzyk cybernetycznych (w tym ryzyko naruszenia danych) także wzrasta, a rodzaje odpowiedzialności związanych z działalnością w branży CMT mnożą się wraz powstawaniem kolejnych form komunikacji. Spowolnienie pracy któregokolwiek z istniejących kanałów dystrybucji zagraża globalnej dostawie sprzętu, oprogramowania czy surowców, a także wpływa na współpracę przedsiębiorców wewnątrz branży i poza nią.

Dedykowany Zespół Marsh posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, umożliwiające przeprowadzanie wnikliwych analiz oraz projektowanie optymalnych rozwiązań, które pozwalają naszym Klientom w pełni zrozumieć profil ryzyka ich działalności, skutecznie zarządzać zagrożeniami, a w konsekwencji podejmować świadome decyzje biznesowe w tym zakresie.

Dzięki wiodącym na rynku narzędziom analitycznym i w obszarze oceny ryzyka, technologii oraz jednej z największych baz danych szkodowych sektora CMT na świecie, jesteśmy w stanie wskazać najpoważniejsze ryzyka oraz opracować optymalny program ochrony ubezpieczeniowej dla Państwa organizacji . Zapewniamy również kompleksowe wsparcie w procesie szkolenia kadry pracowniczej.

Tylko pełne zrozumienie działania programu zarządzania ryzykiem pozwala obniżyć koszty operacyjne oraz zmniejszyć ekspozycję na ryzyko organizacji.