Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

SEKTOR KOLEJOWY

Poprzez transfer ryzyka oraz doradztwo w tym zakresie, z uwzględnieniem zarządzania bezpieczeństwem, nasz zespół wspiera Klientów w tworzeniu rozwiązań skupionych na ochronie pracowników, pasażerów oraz społeczeństwa, przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitego kosztu ryzyka przedsiębiorstwa.

Globalna sieć ponad 70 ekspertów w zakresie zarządzania ryzykiem w branży kolejowej … dostęp do międzynarodowych rynków ubezpieczeniowych.

Globalną Praktykę Kolejową Marsh tworzą eksperci specjalizujący się w ubezpieczeniach i zarządzaniu ryzykiem w tym sektorze. Świadczymy usługi doradcze i brokerskie dla branży kolejowej w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, Afryce, Australii, Europie, Bliskim Wschodzie oraz Regionach Pacyfiku. Marsh poszukuje optymalnej ochrony ubezpieczeniowej dla wszystkich rodzajów działalności w sektorze kolejowym, obejmujące usługi pasażerskie, wszystkie rodzaje przewożonych towarów oraz wszystkich interesariuszy finansowych i operacyjnych.

Nasze rozwiązania zapewniają transfer ryzyka dla m.in. następujących przedsiębiorstw z branży kolejowej:

 • Koleje pasażerskie - szybkie, regionalne, miejskie i podmiejskie.
 • Właściciele i zarządcy infrastruktury, w tym agencje publiczne sponsorujące usługi kolejowe.
 • Operatorzy i koncesjonariusze obsługi technicznej.
 • Operatorzy kolejowych przewozów długodystansowych i krótkoterminowych.
 • Logistyka kolejowa, terminale i operatorzy przełączający.
 • Tabor i producenci produktów.
 • Leasing pojazdów szynowych (leasingodawcy i najemcy).
 • Firmy świadczące usługi projektowania i zarządzania kolejami, udziałowcy w kolejowych spółkach specjalnego przeznaczenia (SPV) i Joint Venture (JV) oraz wykonawcy budowlani.
 • Usługi naprawy lokomotyw i wagonów.
 • Wykonawcy usług śledzenia i sygnalizacji.
 • Branżowe stowarzyszenia handlowe.

Celem naszej współpracy jest wdrożenie odpowiedniej polityki i kultury bezpieczeństwa w firmie - systemów planowania, pracy, budowania świadomości pracowników. Przedsiębiorstwa kolejowe, agencje publiczne i organizacje branżowe korzystają z rozwiązań Marsh, które są wykorzystaniem najlepszych praktyk biznesowych praz branżowych, również dla najtrudniejszych problemów, z którymi boryka się branża kolejowa.

Problemy i ryzyka

Przedsiębiorstwa kolejowe, które efektywnie łączą zarządzanie i transfer ryzyka z systemami zarządzania bezpieczeństwem, mogą często obniżyć całkowity koszt ryzyka (TCOR) oraz poprawić wyniki finansowe. Marsh wspiera Klientów w zakresie m.in. następujących obszarów:

 • Wymogi Regulacyjne
  • Bezpieczeństwo systemów
  • Transport materiałów niebezpiecznych
  • Ustawowe minimalne koszty ubezpieczenia
  • Ustawowe ograniczenia odpowiedzialności
  • Szkolenie pracowników I certyfikacja umiejętności
  • Projekt pojazdów kolejowych I specyfikacja cystern
  • Standardy monitorowania I sygnalizacji
 • Ubezpieczenia mienia
  • Zderzenia i wykolejenia
  • Uszkodzenie sprzętu i / lub infrastruktury
  • Katastrofy naturalne
  • Przerwy w działalności i dodatkowe koszty / dodatkowe koszty pracy
  • Terroryzm
 • Odpowiedzialność cywilna
  • Uszkodzenie ciała przez osobę trzecią i uszkodzenie własności
  • Odpowiedzialność pasażera
  • Odpowiedzialność warunkowa
  • Odpowiedzialność za produkt
  • Zanieczyszczenie terenu i środowiska
  • Terroryzm
  • Obrażenia zawodowe, w tym amerykańska Ustawa o odpowiedzialności pracodawców w USA
  • Odpowiedzialność za szkody na linii kolejowej.
  • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nadzwyżkowej
 • Ryzyka finansowe
  • Odpowiedzialność członków władz spółki
  • Odpowiedzialność powiernicza
  • Odpowiedzialność za praktyki zatrudnienia
  • Sprzeniewierzenia pracowników
 • Cyberbezpieczeństwo
  • Fizyczne uszkodzenie sprzętu oraz utrata użytkowania
  • Wydatki związane z elementem czasu (w tym przerwy w działalności, warunkowe przerwanie działalności i warunkowe wydatki dodatkowe) bez fizycznych szkód, w tym z powodu całkowitej awarii systemu
  • Utrata lub niedostępność systemów i sieci IT
  • Korupcja, utrata lub usunięcie danych
  • Naruszenie danych, poufnych informacji, w tym danych osób trzecich lub danych osobowych
  • Szpiegostwo skutkujące naruszeniem kapitału intelektualnego i innych poufnych informacji
  • Wymuszenia i inne straty cyber-finansowe
  • Szkody reputacyjne
  • Uszkodzenie ciała przez osobę trzecią i uszkodzenie własności
 • Integracja operacji pasażerskich i towarowych na wspólnych trasach kolejowych.
 • Programy ubezpieczeniowe kontrolowane przez właściciela i kontrahenta.
 • Zarządzanie ryzykami za pośrednictwem towarzystw ubezpieczeniowych typu Captive i innych instrumentów finansowych.
Globalna struktura i innowacje

Największe firmy ubezpieczeniowe I reasekuracyjne wspierają nasze globalnie zorientowane działania i inicjatywy, często szukają także kreatywnych rozwiązań dla branży kolejowej. Poza doświadczeniem, ekspertyzą oraz zaangażowaniem naszych ekspertów, oferujemy również szeroką gamę usług strategicznych oraz najlepszych praktyk rynkowych, obejmujących m.in. następujące obszary:

 • Poszukiwanie pojemności rynkowych dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 • Opracowanie rozwiązań w zakresie zarządzania ryzykami cybernetycznymi.
 • Tworzenie wordingów.
 • Benchmarking.
 • Modelowanie katastroficzne.
 • Raporty i artykuły na temat bieżących wydarzeń i problemów mających wpływ na bezpieczeństwo w branży kolejowej.

Współpraca z pozostałymi ekspertami Grupy MMC pozwala nam na oferowanie usług transakcyjnych i doradczych w zakresie zarządzania ryzykiem, ubezpieczeń i reasekuracji, wsparcia w zakresie likwidacji szkód i innych rozwiązań.

Benchmarking

Jako największy na świecie broker ubezpieczeniowy , pozyskujemy najważniejsze dane do analizy porównawczej z naszej rozbudowanej bazy ponad 250 klientów z branży kolejowej. Nasze usługi obejmują benchmarking dla produktów ubezpieczeniowych, jak również zmniejszenie całkowitego kosztu ryzyka (TCOR) w przedsiębiorstwach.

Doradztwo techniczne, bezpieczeństwo i zarządzanie ryzykiem

Przystosowanie się do zmieniających się  przepisów wymaga spójnego podejścia do stosowanej technologii  oraz inwestycji w zasoby. Dzięki pełnemu zrozumieniu wyzwań przed jakimi stoją agencje tranzytowe oraz kolej, możemy na bieżąco śledzić problemy i wymagania jakie mają wpływ na Państwa działalność. Marsh oferuje usługi w zakresie zarządzania ryzykiem i doradztwa, w tym:

 • Ocena oraz wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwem
 • Strategie kadrowe, w tym bezpieczeństwo operatorów pociągów, poprawa ryzyka behawioralnego i ergonomia
 • Analiza luk programu ubezpieczeniowego
 • Adwokatura szkodowa
 • Ocena, łagodzenie i reagowanie na zagrożenia cybernetyczne
 • Transfer ryzyka związanego z partnerstwem publiczno-prywatnym
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Gotowość i reagowanie na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych
 • Opóźnienie budowy linii kolejowej i konsultacje w zakresie sporów
 • Konsultacje i warsztaty w zakresie zarządzania zasobami kolejowymi
 • Doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem majątkowym (inżynieryjna ocena ryzyka)
 • Analizy przestojów operatorów kolejowych