Transport

W przypadku tradycyjnych i nowych wyzwań związanych z transportem i logistyką nasz zespół Marsh wykorzystuje dane, analizy i badania rynkowe, aby pomóc klientom w ograniczeniu ryzyka i wdrożeniu skutecznych strategii transferu ryzyka.

Przyspieszenie globalizacji i digitalizacji zrewolucjonizowało branżę transportu i logistyki.

Choć innowacje technologiczne stworzyły nowe możliwości rozwoju, zakłóciły one również środowisko konkurencyjne. Firmy muszą teraz dostosować się do podwyższonego ryzyka ataków cybernetycznych, sporów sądowych, zmieniających się przepisów, pojawiania się nowych produktów i usług oraz wzmożonej konkurencji ze strony start-upów i innych nowych uczestników rynku.

Robocizna, paliwo i inne koszty rosną wraz z coraz większą zmiennością cen ubezpieczeń. Wywiera to dodatkową presję na firmy transportowe w zakresie kontroli kosztów i zarządzania dynamicznie zmieniającym się ryzykiem.

Nasz globalny zespół Marsh, składający się z ponad 500 specjalistów ds. transportu, oferuje specjalistyczną wiedzę na temat kapitału i ryzyka, pomogą Twojej firmie w lepszym zrozumieniu i kwalifikowaniu tych zagrożeń oraz zarządzaniu nimi. W ramach naszego podejścia doradczego korzystamy z danych i analiz, aby pomóc klientom w skutecznym zarządzaniu całkowitym kosztem ryzyka, zachowaniu zgodności ze standardami branżowymi i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej.

Nasza wiedza

Powiązane artykuły

Często zadawane pytania

Ubezpieczenie transportowe obejmuje mienie ubezpieczonego podczas przewozu z jednej lokalizacji do drugiej. Oto wybrane rodzaje ubezpieczeń, które firmy powinny rozważyć przy tworzeniu planów zarządzania ryzykiem:

  • Ubezpieczenie cybernetyczne: zapewnia ochronę w przypadku strat w wyniku ataku cybernetycznego, a jego korzyści i warunki różnią się w zależności od zakupionej polisy.
  • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: chroni przed roszczeniami osób trzecich z tytułu szkód majątkowych lub obrażeń. 
  • Ubezpieczenie pracownicze: jeżeli pracownik zachoruje lub odniesie obrażenia w wyniku wypadku przy pracy, ubezpieczenie to może pomóc w pokryciu roszczeń finansowych. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy w większości stanów USA ubezpieczenie takie jest często obowiązkowe. Podobne ubezpieczenie może być dostępne lub wymagane w innych krajach. 
  • Ubezpieczenie majątkowe: obejmuje koszty odzyskania należności w przypadku utraty lub uszkodzenia mienia fizycznego, w tym pojazdów, pomieszczeń biurowych lub zapasów, w wyniku pożaru, burzy lub z innych przyczyn.

Jak najskuteczniejsze podejście do zarządzania ryzykiem w branży transportowej wymaga od firmy klienta posiadania zarówno ogólnej ochrony, której przykłady podano wyżej, jak i konkretnych polis dostosowanych do rodzaju przewożonego ładunku oraz tego, czy przewożeni są także ludzie. 

Poniżej przedstawiono rodzaje ubezpieczenia zalecane dla firm posiadających flotę:

  • Obrażenia ciała: może zapewnić ochronę w przypadku obrażeń lub śmierci w wyniku wypadku, za który odpowiedzialność ponosi firma klienta. Może ono również obejmować pokrycie potencjalnych kosztów prawnych. 
  • Odpowiedzialność za szkody majątkowe: jeżeli jeden z pojazdów lub kierowców klienta wyrządzi szkodę na mieniu innej osoby, ten rodzaj polisy zazwyczaj pokrywa koszt napraw.
  • Łączny wspólny limit (CSL) ubezpieczenia: ten rodzaj polisy zapewnia ochronę w sytuacji, gdy wskutek jednego zdarzenia doszło zarówno do obrażeń ciała, jak i uszkodzenia mienia.
  • Ubezpieczenie cybernetyczne: ten rodzaj polisy może zapewnić ochronę w przypadku ataku cybernetycznego.

Wymogi dotyczące ubezpieczenia floty skupiają się na odpowiedzialności. Jednak w zależności od rodzaju prowadzonej działalności firma może również rozważyć ubezpieczenie od szkód fizycznych, ubezpieczenie nieubezpieczonych kierowców i ubezpieczenie z tytułu kolizji.

Nasz Zespół

Image placeholder

Dariusz Klinger

Starszy Broker Specjalista, Lider Praktyki Transportowej

  • Poland

Image placeholder

Beata Lewandowska

Dyrektor, Biuro Marsh w Gdańsku

  • Poland