Przepraszamy, twoja przeglądarka nie jest obsługiwana przez Marsh.com

Aby poprawić komfort przeglądania, proszę uaktualnij przeglądarkę do obsługiwanej wersji:

X

RAPORTY I BADANIA

Europejskie Badanie Ryzyk Cybernetycznych 2016 - raport Marsh

 


Europejskie Badanie Ryzyk Cybernetycznych 2016 - raport MarshPrzedstawiamy drugą edycję opracowania prezentującego postawę europejskich organizacji wobec zagrożeń cybernetycznych, metod zarządzania nimi oraz stopień zapotrzebowania firm na ubezpieczenia cyber ryzyk (jako jednej z form transferowania ryzyka).

Zgodnie z Raportem Marsh: Europejskie Badanie Ryzyk Cybernetycznych 2016 (Continental European Cyber Risk Survey: 2016 Report), umiarkowany wzrost poziomu rozumienia cyber zagrożeń jest wynikiem działań prowadzonych w zakresie budowania i podnoszenia świadomości w tym obszarze wśród osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w firmach.

Obawy przed atakami cybernetycznymi rosną, 31% badanych zadeklarowało pełne rozumienie swojej organizacji w zakresie jej ekspozycji na tego typu ryzyka (oznacza to 50% wzrost w porównaniu do wyników Badania z 2015 roku). Niemniej jednak, 68% respondentów uważa, że przegląd i zarządzanie cyber ryzykami wchodzi w zakres obowiązków specjalistów IT (jedynie 14% badanych wskazało tutaj na odpowiedzialność członków zarządu). Oznacza to, iż nawet jeśli ryzyka cybernetyczne traktowane są w organizacjach w sposób odpowiedni do poziomu zagrożenia jakie stanowią, nie rozpatruje się odpowiedzialności członków zarządu w tej kwestii.

Ponad 700 badanych z krajów Europy kontynentalnej wskazało przerwę w działalności (24%) jako scenariusz szkodowy, będący najpoważniejszym zagrożeniem mogącym doprowadzić do paraliżu codziennych działań w swojej organizacji.

Zainteresowanie ubezpieczeniami cyber również rośnie - niemal połowa (47%) organizacji, których przedstawiciele wzięli udział w ankiecie, posiada już polisę cyber lub planuje jej wykupienie w ciągu najbliższych 12 miesięcy.